Cechy dobrego przywódcy

Z jakich cech składa się efektywny i efektowny lider? Pewien amerykański badacz, zajmujący się tematyką liderów oraz formy coachingu dla kadry zarządzającej, przeprowadził ankietowanie 195 liderów w 15 krajach z ponad 30 światowych organizacji.

Gamma - Cechy dobrego przywódcy

 

Cechy dobrego lidera - Lista najważniejszych kompetencji lidera

Uczestnicy byli zapytani o cechy dobrego lidera z listy która zawierała ponad 74 propozycje. Następnie pogrupował on najczęstsze odpowiedzi na 5 przeważających motywów przewodnich, które sugerowały listę priorytetów którymi kierują się przewodzący.

Niektóre z nich mogą być zaskakujące, inne oczekiwane, jednak wszystkie są zdecydowanie trudne do opanowania i mogą wymagać działania wbrew swojej naturze.

*1*

Demonstracja silnej etyki i zapewnianie uczucia bezpieczeństwa

Ten motyw przewodni zawiera w sobie dwie z trzech wysoko pozycjonowanych cech: „wysokie standardy etyczne i moralne” (67% badanych osób wyznaczyło ten aspekt jako najbardziej istotny), oraz „przejrzysta komunikacja oczekiwań” (56%).

Zebrane razem, te atrybuty skupiają się na stworzeniu bezpiecznego i pełnego zaufania miejsca pracy i środowiska.

Dobry lider który posiada wysokie standardy etyczne przekazuje tym samym swoim pracownikom informacje o swoim poświęceniu w kierunku uczciwości, wpajając im pewność w przestrzeganiu i honorowaniu panujących zasad.

Podobnie, gdy kierownicy lub pracodawcy przekazują swoje oczekiwania w sposób przejrzysty, unikają przez to niemiłego zaskoczenia swoich ludzi i zapewniają ich w tym że każdy zatrudniony ma tak samo ważne zdanie.

W zdrowym i bezpiecznym środowisku pracownicy są w stanie się zrelaksować, co powoduje większe możliwości mózgu do zaangażowania społecznego, innowacji, kreatywności i ambicji.

Z punktu widzenia neuronauki (nauka o mózgu i układzie nerwowym), upewnianie się że ludzie czują się bezpiecznie jest najważniejszym zadaniem każdego lidera.

Kompetencja ta skupia się na zachowaniu które jest zgodne z zasadami i wartościami danego kierownika.

Jeśli pracodawca znajdzie się w miejscu w którym podejmowanie decyzji wiąże się z łamaniem jego wewnętrznych dogmatów lub z usprawiedliwianiem pewnych zachowań wbrew pojawiającemu się uczuciu dyskomfortu, powinien wtedy wrócić myślami do swoich rdzennych wartości.

Aby więc zwiększyć uczucie bezpieczeństwa w miejscu pracy, lider powinien być w stanie odpowiednio komunikować się ze swoimi pracownikami tak, aby czuli się komfortowo i pewnie.

Jednym ze sposobów na uzyskanie takich efektów jest zrozumienie, poznanie i zneutralizowanie rezultatów i konsekwencji które mogą wywoływać strach wśród zatrudnionych osób.

Przykładowo, zamiast złościć się na pracowników gdy pewien projekt nie pójdzie zgodnie z myślami kierownika, wystarczy powiedzieć „Nie próbuję Was obwiniać. Chcę abyście zrozumieli to co się stało”.

*2*

Cechy dobrego lidera - Upoważnienie innych do samozorganizowania

Zapewnianie prostego kierownictwa przy równoczesnym umożliwieniu pracownikom posiadania wolnej ręki w organizacji ich czasu i pracy, jest następną wartą podkreślenia kompetencją dobrego lidera.

Żaden lider nie jest w stanie robić wszystkiego samemu. Stąd, istotną rzeczą jest podział i dystrybucja siły po całej organizacji oraz poleganie na innych w sprawie podejmowania decyzji, jeśli są oni bliżsi danej akcji.

Badania wykazały, że upoważnione i motywowane do działania zespoły są bardziej produktywne i prospektywne, zapewniają lepszą obsługę klienta i demonstrują wyższy poziom satysfakcji z pracy i poświęcenia się zespołowi i organizacji.

Mimo tego, wielu liderów nie chcę pozwolić swoim ludziom na samoorganizację.

Sprzeciwiają się temu ponieważ wierzą że władza jest grą o sumie zerowej, są niechętni wobec pozwolenia innym na popełnianie błędów oraz obawiają się negatywnych konsekwencji które wynikłyby z decyzji ich podwładnych.

Aby pokonać strach przed odstąpieniem siły i władzy, powinno się zacząć od zwiększenia świadomości dotyczącej fizycznego napięcia które wzrasta i nasila się gdy pozycja kierownicza zostaje wystawiona na próbę.

Istnieje możliwość wytrenowania ciała tak aby doświadczało relaksu w zastępstwie defensywności która pojawia się w sytuacjach pełnych stresu. 

Należy oddzielić bieżącą sytuację od przeszłości, podzielić się wynikiem którego człowiek obawia się najbardziej z innymi, zamiast próbować stłamsić go.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Jak budować wiarygodność, autorytet i charyzmę, czyli jak stać się liderem transformacyjnym - zapraszamy na szkolenie z przywództwa.

Zobacz też:

Przywództwo - Pielęgnowanie poczucia więzi i przynależności

Liderzy, którzy „komunikują się często i otwarcie” i „tworzą poczucie sukcesu i porażki jako wspólnota, grupa” budują silny fundament dla zespolenia zespołu i pracowników. Ludzie są gatunkiem społecznym, poszukują więc w pracy uczucia przynależności i łączności z innymi pracownikami.

Z ewolucyjnego punktu widzenia, to przywiązanie jest niezwykle istotne, ponieważ zwiększa ono szanse na przetrwanie w świecie pełnym drapieżników. Badania sugerują, że uczucie przynależności może również wpłynąć na wydajność w miejscu pracy i na emocjonalny stan zdrowia.

Dla przykładu – pewni naukowcy odkryli, że emocje w miejscu pracy są czymś zaraźliwym: ludzie zatrudnieni zaczynają czuć się wyczerpanymi uczuciowo, gdy są świadkami nieprzyjemnych interakcji między swoimi współpracownikami.

Z perspektywy neuronauki, tworzenie uczucia przynależności jest drugim najważniejszym zadaniem lidera. Kiedy ludzie czują się bezpiecznie i mają wrażenie bycia pod czyjąś opieką są w stanie uwolnić swój pełny potencjał i lepiej funkcjonować.  

Istnieje kilka prostych sposobów promowania przynależności wśród pracowników: uśmiechanie się do pracowników, nazywanie ich po imieniu i zapamiętywanie ich zainteresowań oraz członków rodziny. Pracodawca powinien zwracać uwagę na rozmowę ze swoimi ludźmi i wyraźnie określić swoje wsparcie wobec nich.

Użycie piosenki, motta, symbolu, śpiewu lub rytuału, które jednoznacznie identyfikują zespół, może również wzmocnić poczucie więzi.

Ukazanie otwartości na nowe pomysły i atmosfery sprzyjającej uczeniu się

Co łączy „elastyczność zmiany opinii”, „otwartość na nowe pomysły i metody” oraz „zapewnienie bezpiecznego popełniania błędów”?

Jeśli lider jest w stanie zapewnić te rzeczy swoim pracownikom i posiada te mocne strony, zachęca on ich tym samym do stałego kształcenia się i do nauki.

Jeśli jednak nie posiada takich kompetencji, naraża się tym samym na ograniczanie swobód i przytłaczanie swoich ludzi.

Przyznanie się do błędu nie należy do łatwych czynności. Po raz kolejny, negatywne skutki stresu oddziałują na funkcjonowanie mózgu, utrudniają one naukę.

Aby więc zachęcić do tego pracowników, dobrzy liderzy powinni najpierw upewnić się że sami są otwarci na nowe rzeczy i na naukę (bądź nawet zmianę kursu).

Kierownik lub pracodawca powinien spróbować podejść do dyskusji na temat rozwiązania danego problemu bez konkretnego programy lub wyniku w głowie. Powinien wstrzymać się od osądu dopóki każdy z pracowników nie zabierze głosu, tak by pokazać że wszystkie pomysły zostaną wzięte pod uwagę.

Wówczas pojawi się większa różnorodność pomysłów i większa szansa na znalezienie idealnego rozwiązania dla firmy.

Nauka wymaga porażki, ponieważ większość ludzi uczy się na swoich błędach, jednak nieustanne dążenie do zadowalających wyników może również zniechęcać pracowników do ryzykowania. Aby więc rozwiązać ten problem, kierownicy lub pracodawcy powinni stworzyć środowisko które wspiera podejmowanie takiego ryzyka.

Cechy dobrego lidera - Wzrost pielęgnowania

Zaangażowanie w trwające szkolenia” i „pomoc w rozwoju na lidera tak zwanej - nowej generacji” stanowią ostatnią kategorię kompetencji dobrego lidera, które są jednak równie istotną odmianą jak te poprzednie.

Kiedy liderzy, kierownicy lub pracodawcy wykazują zaangażowanie w sprawie rozwoju swoich pracowników, zostają przez nich docenieni i lepiej odbierani. Osoby przez nich zatrudnione są wtedy zmotywowani do zachowywania się w ten sam sposób.

Wyrażają wówczas swoją wdzięczność i lojalność, robiąc wszystko co jest w ich mocy i co na to pozwala. Gdy ludzie motywowani są do pracy przez uczucie docenienia, zaczynają lepiej sobie radzić ze stresującymi sytuacjami, a jakość ich pracy znacznie się poprawia.

 

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.