Ewaluacja 1/3

Ewaluacja szkolenia musi być ściśle powiązana ze formułowanymi wcześniej celami tego szkolenia. W zależności od poziomu oczekiwań, będą miały zastosowanie różne metody ewaluacji.

Gamma - Ewaluacja 1/3

Ewaluacja szkolenia ankieta


Ocena szkolenia
na poziomie emocjonalnym odbywa się najczęściej przy użyciu tzw. ankiety ewaluacyjnej.


ANKIETA EWALUACYJNA zwykle składa się z kilku lub kilkunastu skal, na których uczestnicy określają swój poziom zadowolenia. Najczęściej stosowaną skalą jest skala pięciostopniowa (1− zdecydowanie nie, 5 – zdecydowanie tak), choć dopuszcza się również skale „zero-jedynkowe” (poziom satysfakcjonujący vs. poziom niesatysfakcjonujący) lub odpowiedzi w formie otwartej (jak Pan/Pani ocenia atrakcyjność sposobu prowadzenia szkolenia przez trenera). Ilość pytań w ankiecie zależy od tego, jak szczegółowe informacje chcemy uzyskać.

Ankieta może dotyczyć jedynie ogólnej oceny szkolenia, osobno treści szkolenia i sposobu prowadzenia, częściej jednak stosowane są ankiety zawierające po kilka pytań dotyczących różnych obszarów – np. trener (kontakt z uczestnikami, przydatność przytaczanych przykładów, przystępność sposobu prezentowania treści), warunki szkolenia (standard ośrodka szkoleniowego, standard posiłków itp.).

Dobrze skonstruowana ankieta jest formą informacji zwrotnej dla trenera, jak grupa odbierała jego postawę, formę współpracy, wiedzę merytoryczną oraz metody prowadzenia zajęć. Warto przemyśleć uwagi uczestników, aby doskonalić swój warsztat pracy oraz wzbogacać programy szkoleniowe. Jako uzupełnienie superwizji i autorefleksji, informacje zwrotne zawarte w ankietach pomagają nadać trenerowi kierunek rozwoju zawodowego i dbać o doskonalenie kompetencji zawodowych.

Należy jednak pamiętać, iż grupy szkoleniowe są często bardzo zróżnicowane i w związku z tym uczestnicy mogą mieć bardzo różne potrzeby dotyczące dynamiki prowadzenia szkolenia, uzupełnianych luk kompetencyjnych, form interakcji etc. Dlatego też, nawet w przypadku profesjonalnie poprowadzonego szkolenia, mogą zdarzyć się pojedyncze przypadki niższych ocen w ankietach, w przypadku osób o skrajnie odmiennych potrzebach. Widać zatem, jak ważne jest przygotowanie do szkolenia i odpowiedni dobór grupy.


TESTY
Do oceny przydatności szkolenia na poziomie wiedzy służą najczęściej testy. W praktyce stosuje się zarówno testy jednokrotnego wyboru, wielokrotnego wyboru, jak i pytania otwarte – te jednak wymagają ustalenia wcześniej kryteriów oceny odpowiedzi. Weryfikacja wiedzy odbywa się zwykle pod koniec szkolenia, możemy również pokusić się o przeprowadzenie testu, np. po upływie miesiąca od przeprowadzenia szkolenia – w ten sposób możemy sprawdzić trwałość wiedzy przekazywanej w czasie szkolenia.


Ocena szkolenia na poziomie zachowań i na poziomie wskaźników biznesowych wymaga zaangażowania osób trzecich.

 

Gamma. Firma szkoleniowa roku! Zobacz nasze szkolenia menadżerskie: i szkolenia sprzedażowe: Zapraszamy serdecznie.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.