Jak prawo postrzega mobbing?

Na chwilę obecną badania w Polsce nadal nie są zadowalające – wciąż nie wyjaśniają w pełni zjawiska, jakim jest mobbing. Istnieje wiele powodów takiego stanu rzeczy, z których najważniejszym jest strach ofiary znajdującej się w takim stanie załamania, że już nie widzi sensu opowiadania o tym.

Gamma - Jak prawo postrzega mobbing?

   

  Powszechność zjawiska, jakim jest mobbing, wymusiła stworzenie specjalnych przepisów w Kodeksie Pracy. Ustala ona zarówno definicję mobbingu, podając niezbędne działania, jakie muszą wystąpić jednocześnie, aby można było mówić o prześladowaniu w miejscu pracy. Jednocześnie obarcza całą odpowiedzialnością za powstałą sytuację pracodawcę, który albo brał czynny w nim udział, albo nie wykazał się wystarczającym zainteresowaniem, aby mu przeciwdziałać. W tych samych przepisach ustalono również, że pracownik, który padł ofiarą mobbingu, może domagać się zadośćuczynienia w formie pieniężnej.

  Dlaczego pracodawca ponosi winę?

  Jako osoba posiadająca największą władzę w przedsiębiorstwie, pracodawca przyjmuje także na siebie odpowiedzialność za zdrowie fizyczne i psychiczne pracownika. Podpisując z nim umowę o pracę, orzeka, że będzie zapewniał mu warunki do pracy oraz uczciwie wynagradzał. Oznacza to również, że będzie prowadził działania mające na celu uświadomienie go, jakie przewiduje konsekwencje prawne mobbingu. Gdy tego nie dopilnuje, sam ponosi za to odpowiedzialność w świetle prawa.

  Można tego dokonać na kilka sposobów: organizować pracownikom szkolenia, pouczać o konsekwencjach i uświadamiać, jakie działania postrzegane są za mobbing oraz stale interesować się, czy w firmie nie dochodzi do tego rodzaju praktyk. Ignorowanie zjawiska bądź nie przywiązywanie wystarczającej uwagi, w przypadku złożenia formalnej skargi, jest postrzegane tak samo jak czynny udział w nękaniu pracownika lub przyzwalaniu na takie praktyki, a nawet ich aprobowanie.

  ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

  Lekceważenie, ośmieszanie czy złośliwości pomiędzy pracownikami mogą świadczyć o problemie mobbingu w miejscu pracy. Przeciwdziałaj zachowaniom mobbingowym w urzędzie i firmie. Przywróć właściwe zachowania i zdrowe relacje pomiędzy pracownikami – zapoznaj się z programem szkolenia antymobbingowego dla pracowników. Zobacz również szkolenia otwarte, szkolenia sprzedażowe.


  Jak dochodzić odszkodowania?

  O wszelkiego rodzaju roszczenia związane z zadośćuczynieniem mobbingowi stosowanemu w miejscu pracy można się starać wyłącznie w sytuacji, kiedy rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło właśnie z tej przyczyny. W takim wypadku należy załączyć odpowiednie oświadczenie o powód wypowiedzenia umowy z pracodawcą. Tylko tak można mieć szansę na jakiekolwiek odszkodowanie finansowe - którego najniższa wysokość to kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę.

  ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

  z tej strefy wiedzy

  Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
  AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
  Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
  Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
  Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

  strefy wiedzy

  WikiGamma
  WikiGamma

  Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

  Gamma Q&A
  Gamma Q&A

  Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

  Artykuły eksperckie
  Artykuły eksperckie

  Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

  Video
  Video

  WikiGamma w formacie video.

  Recenzje książek
  Recenzje, Stanowiska pracy

  Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

  Artykuły
  Artykuły, Artykuły cd., Prawo

  Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

  Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

  Telefon
  Zadzwoń do nas:

  tel.:505 273 550,

  Miejsce

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa

  Mapa
  Znajdź nas na mapie

  Zobacz mapę

  lub użyj formularza
  kontakt

  ul. Farysa 64
  01-971 Warszawa
  NIP: 113-26-90-108

  firma szkoleniowa

  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
  © Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
  Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.