Negocjacje

Pojęcie negocjacji jest wyjątkowo szerokie. Choć jego pochodzenie wiąże się ściśle z tradycyjnym targowaniem to dzisiaj prowadzenie negocjacji jest szczególną formą komunikacji.

Gamma - Negocjacje

Pojęcie negocjacji

Warto przy tym zauważyć, jak długą drogę przeszło samo pojęcie, a co za tym idzie także forma negocjacji. Kojarzone przez długi czas przede wszystkim z polityką lub dyplomacją obecnie negocjacje znajdują szerokie zastosowanie także nieco bardziej przyziemnych zajęciach.

Negocjacje w biznesie zaczęły odgrywać coraz większą rolę wraz z pojawieniem się zjawisk takich jak globalizacja i większa konkurencja. To właśnie na styku dwóch często sprzecznych interesów pojawia się pole, w którym konieczne są negocjacje.

Pochodzenie słowa „negocjacje” jest łacińskie. Jego słownym praprzodkiem był zwrot negotium, który w swojej najprostszej postaci oznacza interes. Samo słowo swój początek wzięło z prowadzonych już przez ludy pierwotne wymian handlowych w toku których dochodziło, jak można mniemać, do targowania się pomiędzy poszczególnymi prakontrahentami.

Spośród wielu definicji tego czym są negocjacje można wskazać na polskiego specjalistę w tym zakresie Zbigniewa Nęckiego, który określa je, jako ciąg ruchów dwóch stron dążących do osiągnięcia sukcesu we wzajemnym sporze. Jednoczenie obie strony mają świadomość, że istnieje obszar na polu którego możliwe jest wspólne znalezienie pozytywnego rozwiązania.

Dominującym obecnie poglądem jest to, że negocjacje są szczególną formą komunikacji stron. Jednocześnie proces ten jest wynikiem założenie obu stron, że tylko w ramach porozumienia możliwe jest osiągniecie większego sukcesu niż na drodze konfliktu. Tym samym, wbrew temu co często wmawiają nam politycy, dochodzenie do kompromisu nie jest czymś złym, a można wręcz mówić, że jest to szczególna forma sztuki.

Trzeba jednak przy tym pamiętać, że negocjacje nie są forma walki, czy gry pomiędzy stronami. Nie chodzi w nich bowiem o to, by przeciwnika wgnieść w ziemię i wykorzystać do końca na własną korzyść. Sprawne negocjacje w biznesie, czy w jakiejkolwiek innej dziedzinie życia mają na celu przede wszystkim rozwiązanie konkretnego problemu, co będzie na rękę wszystkim stronom.

Z drugiej strony nie można popadać w skrajność i sprowadzać negocjacji do prostej rozmowy. Bowiem w ich toku wszystko ma swoje znaczenie i choć nie jest to gra o jasno określonych regułach, to można nauczyć się kilku podstawowych zasad, które ułatwią prowadzenie negocjacji.

 

Co to jest sprzedaż narracyjna i co sprawia że klient zaczyna nam ufać? Jak dobrać technikę sprzedaży do klienta? Jak podźwignąć się z porażki i odbudować pewność siebie w kolejnych spotkaniach z klientem? Jak finalizować sprzedaż. Zobacz nasze szkolenia ze sprzedaży. Zapoznaj się z: szkolenia z negocjacji, szkolenia techniki sprzedaży, szkolenia z obsługi klienta. Gamma - firma szkoleniowa roku!

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.