Trudne sytuacje z pracownikami 2/2

Jak sobie radzić w takich sytuacjach jak: problemy osobiste, wpływające na efektywność pracy, brak systematyczności i niewyrabianie się z zadaniami, rywalizacja z przełożonym, pracownik nadmiernie dyskutujący i niezgadzający z przełożonym

Gamma - Trudne sytuacje z pracownikami 2/2

Trudne sytuacje - Jak rozmawiać z trudnym pracownikiem


Problemy osobiste, wpływające na efektywność pracy

 • Poproś pracownika na rozmowę i powiedz wprost, że wiesz o jego problemach.
 • Zapytaj, czy potrzebuje pomocy, okaż zainteresowanie i zrozumienie.
 • Ustal, w jaki sposób będzie wykonywał swoje obowiązki do czasu rozwiązania swoich problemów.
 • Pamiętaj, że możesz być wyrozumiały, pójść pracownikowi na rękę, ale: bez względu na wagę jego problemów, zadania służbowe muszą być wykonane; koledzy nie mogą w nieskończoność wyręczać go; nie może być traktowany na specjalnych prawach. Dlatego ustalcie taki sposób działania, który jest ukierunkowany na utrzymanie właściwej efektywności u pracownika oraz ma jasno określone ramy czasowe.
 • Zawrzyj z pracownikiem kontrakt psychologiczny.

Brak systematyczności i niewyrabianie się z zadaniami

 • Przed rozmową wypunktuj zachowania, które chciałbyś, aby pracownik zmienił – dzięki temu będziesz mógł podczas rozmowy z pracownikiem swobodnie operować faktami.
 • Poproś pracownika na rozmowę i powiedz wprost, że dotyczy ona niesystematyczności i opóźnień w wykonaniu zadań. Przedstaw listę zachowań, które budzą Twoje zastrzeżenia.
 • Wysłuchaj pracownika. Pokaż, że nie chodzi o osądzanie go, ukaranie, ale o wprowadzenie zmian w jego sposobie funkcjonowania. Pokaż pracownikowi konsekwencje dla niego, zespołu i ciebie wynikające z braku jego systematyczności.
 • Przedyskutuj z pracownikiem sposób działania, ewentualnie zasugeruj lub podpowiedz, co mógłby zrobić, aby wyrobić w sobie odpowiednie nawyki. Ustal plan działania i konkretne punkty kontrolne.
 • Zawrzyj z pracownikiem kontrakt psychologiczny, ale rozłóż rozliczanie na etapy. Nie wierz, że brak systematyczności można naprawić w krótkim czasie.

Rywalizacja z przełożonym

 • Przygotuj się do rozmowy. Nie możesz rozmawiać z pracownikiem o zauważonej rywalizacji, złym nastawieniu do Ciebie bez przygotowania. Sformułuj listę konkretnych sytuacji, zachowań, które budzą Twoje zastrzeżenia.
 • Poproś pracownika na rozmowę i przedstaw zastrzeżenia.
 • Daj mu możliwość wypowiedzenia się na ten temat.
 • Jeśli w trakcie rozmowy, pracownik będzie nastawiony rywalizacyjnie, niechętnie, lekceważąco, zacznij mówić o wzajemnych relacjach, powołując się na konkretne wypowiedzi i/lub działania.
 • Bądź uprzejmy, ale nie wylewny. Nie chodzi przecież o to, abyś zdobywał jego sympatię. Nie złość się, nie daj się sprowokować. Zachowuj się w sposób partnerski, ale jednocześnie formułuj wymagania.
 • Przedstaw jasno, jakie są Twoje oczekiwania wobec pracownika na poziomie zachowań i zawrzyj kontrakt psychologiczny.

Pracownik nadmiernie dyskutujący i niezgadzający z przełożonym

 • Przed rozmową przygotuj sobie zestaw argumentów – przykłady sytuacji, w których pracownik dyskutował o twoim poleceniu służbowym/propozycji, a w końcu okazało się, że dyskusja była niepotrzebna i bezcelowa.
 • Opcjonalnie by zmniejszyć opór u drugiej strony możesz wskazać na początku rozmowy w jego sposobie funkcjonowania te elementy, które ci się podobają i które możesz pochwalić.
 • Opowiedz o konkretnej sytuacji, w której dana osoba dyskutowała z Tobą i nie zgadzała się z Twoim poleceniem.
 • Uzasadnij, dlaczego ten sposób funkcjonowania jest niewłaściwy i czego konkretnie oczekujesz w miejsce dotychczasowych dyskusji i odmawiania współpracy.
 • Zawrzyj z pracownikiem kontrakt psychologiczny, że właśnie w taki sposób dany pracownik będzie funkcjonował.

Gamma. Współpracuje z nami ponad 100 trenerów. W rankingu Gazety Finansowej – „Najlepsze Firmy Szkoleniowe” zajęliśmy 1 miejsce. Wybierz nasze szkolenia. Zobacz działy: szkolenia dla kierowników, szkolenia dla administracji publicznej, szkolenia HR. Zapraszamy.

 

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.