70/20/10 – metoda zawodowego rozwoju

70/20/10 to metoda zawodowego rozwoju, która zakłada, że takie formy kształcenia jak szkolenia czy kursy, powinny być uzupełnione informacjami zdobywanymi w codziennej, zawodowej praktyce.

7 stycznia 2020
zdjęcie - 70/20/10 – metoda zawodowego rozwoju


70/20/10 – metoda zawodowego rozwoju

Rozwój zawodowy na pierwszym miejscu

Każda firma chce mieć kompetentnych pracowników. Gotowych nie tylko do wypełniania rutynowych obowiązków, ale też chętnie podejmujących się nowych wyzwań, a także wychodzących z własną inicjatywą. Rozwój, nauka, poszerzanie zakresu wiedzy – to słowa- symbole w pracy. Komu wystarcza tylko to, co już wie, ten nie stoi w miejscu, ten się cofa.

Z drugiej strony pracownicy również chcą się rozwijać. W każdym badaniu oczekiwań pracownika wobec firmy hasło „rozwój zawodowy” zajmuje miejsce przynajmniej w pierwszej piątce. To zrozumiałe, wzrost zawodowych kompetencji to szansa na awans, podwyżkę i udaną karierę zawodową.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Wykorzystaj najlepiej jeden z podstawowych zasobów w firmie, którym jest czas. Dowiedz się jak zarządzać swoim czasem tak by pracować efektywnie, a jednocześnie minimalizować wydatkowanie energii. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleń otwartych z zakresu efektywności osobistej:

Jak widać oczekiwania obu stron - pracodawcy i pracobiorcy - są tu zbieżne. I firmy swoim pracownikom oferuje częste szkolenia i kursy, ba czasem nawet dorzucają się do studiów podyplomowych. A pracownicy chętnie z tego korzystają. Jednak dobre chęci obu stron nie zawsze przynoszą pożądane rezultaty. Zdobyta na kursach cenna wiedza okazuje się często zupełnie niewykorzystana w pracy.

Jeśli chce się maksymalnie wykorzystać wiadomości uzyskane podczas szkoleń, należy je połączyć z działaniem, gdyż pracownik pogłębia wiedzę poprzez praktykę. To właśnie założenia metody 70/20/10.

Model 70:20:10 - na czym polega?

W 1996 roku w książce „The Career Architect Development Planner” Michael M. Lombardo i Robert W. Eichinger pierwszy raz opowiedzieli o metodzie 70/20/10. Celem ich badań była maksymalizacja efektywności rozwoju zawodowego.

Badacze doszli do wniosku, że są trzy główne źródła wiedzy, z których mogą czerpać pracownicy, w celu rozwoju zawodowego. A liczby 70/20/10 procentowo pokazują ich znaczenie.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Przygotowując nasze szkolenia HR online nie przekładamy treści i procesu „jeden do jednego” ze szkoleń stacjonarnych.


Zobacz nasze szkolenia HR.

70/20/10 oznacza:

70% wiedzy zdobywa się w pracy, poprzez praktykę, działania, wykonywanie zawodowych obowiązków i mierzenie się z wyzwaniami podsuwanymi przez przełożonych.

20% wiedzy pochodzi z informacji zwrotnej ( feedbacku) od przełożonych i współpracowników

10% wiedzy pracownik zdobywa dzięki kursom i szkoleniom.

70% - przykłady:

 • podejmowanie nowych działań w ramach pracy
 • wypełnianie obowiązków za nieobecnego w pracy kolegę lub koleżankę
 • wyciąganie wniosków z popełnionych błędów
 • nadzorowanie lub udział w realizacji projektu zawodowego
 • spotkania biznesowe, prezentacje
 • współpraca z innymi działami lub filiami firmy
 • zarządzanie pracą innych
 • spotkania z klientami lub podwykonawcami
 • dostosowanie się do standardów typu ISO
 • współpraca z zewnętrznymi ekspertami
 • udział w akcjach społecznych.

20% - przykłady:

 • przyjmowanie rad, opinii od kolegów i koleżanek z pracy
 • wymiana wiedzy i poglądów z innymi pracownikami
 • feedback od menadżera
 • informacja z oceny rocznej pracownika
 • wysłuchanie uwag klienta.

10% - przykłady:

 • kursy, warsztaty
 • e-learning
 • certyfikaty
 • specjalistyczne książki i artykuły z prasy branżowej
 • studia podyplomowe, studia zaoczne.

70/20/10 oznacza, że połączenie tych trzech czynników ( praktyka, feedback, szkolenia) może przyczynić się do rozwoju zawodowych kompetencji.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szkolenia online umożliwiają pełną interakcję zarówno z prowadzącym jak i z innym uczestnikami.

Realizujemy szkolenia online, webinary i projekty hybrydowe.

Sprawdź nasze kursy i szkolenia online:

Od teorii do działania

Metoda 70/20/10 świetnie koresponduje z XXI -wiecznym duchem czasu. Wyróżnia go niezwykła dynamika, ale również zmiana – to co wczoraj było podstawowym narzędziem pracy, dzisiaj już wypadło z obiegu. Wiedza, narzędzia pracy, znajomość procedur czy schematów to wszystko jest w stanie ciągłej zmiany.

Dlatego, tak duży nacisk kładzie się na uczenie poprzez praktykę, „tu i teraz”. Bez tego, nawet najlepiej przygotowane szkolenie nie osiągnie zamierzonego efektu.

Przyczyny:

 • rozwój nowych technologii i ich gigantyczny wpływ na środowisko pracy
 • dynamicznie rosnąca ilość informacji, którą pracownik musi przyswoić
 • większość wiedzy, z której korzysta się w pracy jest niesformalizowana
 • rozwój Internetu sprawia, że właściwie cała wiedza jest na wyciągnięcie ręki.

Dzisiaj niemożliwe jest przyswojenie sobie całej dostępnej wiedzy. Hasło brzmi: nieważne ile wiesz, ważne, czy potrafisz szybko znaleźć potrzebne informacje. I czy potrafisz zastosować je w działaniu. Dlatego tak ważna jest praktyka w podnoszeniu zawodowych kompetencji.

Coraz więcej firm zaczyna dbać o rozwój pracownika posiłkując się metodą 70/20/10. Tu bardzo dużą role do odegrania ma kadra zarządzająca i menadżerowie. To oni powinni zadbać o właściwy rozwój pracownika. Tak kierować jego pracą, aby wykorzystać jego potencjał, a jednocześnie stale poszerzać jego kompetencje.

Co powinien zapewnić pracownikowi menadżer?

Narzędzia
Laptop (komputer), tablet, smartfon, mail, Internet, komunikatory internetowe – to powinno znajdować się na wyposażeniu pracownika. Dzięki tym narzędziom jest on w stanie zdobywać informacje, poszerzać wiedzę, dzielić się nią ze współpracownikami, zgodnie z założeniami techniki 70/20/10. Oprócz tego, pracownik będzie mógł otrzymywać pomoc przy realizacji zawodowych projektów, a także zasięgać rady ekspertów.

Praktyka
Doświadczony menadżer powinien stawiać przed podwładnym nowe wyzwania. To z pewnością poszerzy zakres jego kompetencji, pozwoli się wykazać, utrwalić zdobyte na szkoleniach informacje i zdobyć potrzebne doświadczenie. Nowe wyzwania to rozwój. Jednocześnie w ten sposób uniknie się rutyny, a w skrajnych przypadkach wypalenia zawodowego.

Jak powinien działać menadżer, żeby skutecznie stosować zasady 70/20/10?

Menadżer, chcąc podnosić poziom wiedzy i zawodowej sprawności pracowników powinien:

 • doceniać ( i dawać temu wyraz) starania pracownika odnośnie podnoszenia swoich kompetencji
 • ewentualne błędy traktować jako okazję do nauki
 • systematycznie udzielać wyczerpującej informacji zwrotnej
 • nakłaniać pracowników z długi stażem do dzielenia się z innymi doświadczeniem i wiedzą
 • nowo zatrudnionemu pracowników przydzielić opiekuna/mentora – doświadczonego pracownika, który pokaże niuanse pracy w przedsiębiorstwie
 • wysyłać pracownika na odpowiednie, pasujące do profilu jego obowiązków, szkolenia i kursy
 • wymagać dzielenia się przez pracownika wiedzą zdobytą na szkoleniach z kolegami i koleżankami z zespołu.

Zalety metody 70/20/10

Lepiej sprofilowane szkolenia
Metoda 70/20/10 zaleca, żeby szkolenia i kursy, na które wysyłany jest pracownik były dobrze zsynchronizowane z jego obowiązkami zawodowymi. Tak, żeby zdobyta teoretyczna wiedza mogła być potem pogłębiona przez praktykę.

Praca zespołowa
Model 70/20/10 mówi o feedbacku. To poprawia relacje w pracy.

Niwelowanie słabości szkoleń

Szkolenia mają swoje wady:

 • szkolenia odbywają się często w licznej grupie, co utrudnia odpowiednie przyswojenie wiedzy,
 • wybierane są modne tematy szkoleń, a nie te, które są potrzebne pracownikowi.

Metoda 70/20/10 zwraca uwagę na te słabości. I stara się je niwelować wskazując na praktykę i rolę informacji zwrotnej jako elementy niezbędne przy zdobywaniu wiedzy.

Wady metody 70/20/10

Brak dobrych relacji -brak skuteczności
Metoda 70-20-10 będzie skuteczna, gdy w firmie panują dobre relacje. Gdy ich brakuje, technika 70/20/10 jest bezużyteczna.

Redukcja szkoleń
Zbyt gorliwi wyznawcy techniki 70/20/10 chętnie redukują ilość firmowych szkoleń. Jednak nie w tym rzecz. Redukcja szkoleń niedobrze wpływa na pracownicze morale, gdyż:

 • szkolenia integrują zespół, co wpływa na pozytywne relacje i zwiększa efektywność komunikacji
 • bez szkoleń trudno nawiązać nowe, inspirujące kontakty lub poznać znane już osoby od innej strony
 • szkoleniu poza miejscem pracy towarzyszy oderwanie się od codziennych obowiązków i relaks, a to pozytywnie wpływa na chęć nauki i rozwoju.

Brak szkoleń może zostać odebrane przez pracowników negatywnie. Mogą pojawić następujące, niepożądane wnioski:

 • firma nie troszczy się o pracowników
 • sytuacja finansowa firmy jest na tyle niedobra, że nie stać ją na szkolenia.

Podsumowanie

70/20/10 to technika kształcenia, która znakomicie charakteryzuje dzisiejsze czasy. Teraz w poszerzeniu wiedzy, oprócz szkoleń,  liczy się również praktyka, wymiana informacji i gra zespołowa.

Firma szkoleniowa Gamma | Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

z naszej strefy wiedzy

Raport Deloitte podsumowujący 2015 rok potwierdza, że najistotniejszym wyzwaniem dla liderów przedsiębiorstw okazało się budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania. Zdaniem autorów raportu to właśnie te dwie, kluczowe wartości stanowią receptę na coraz powszechniejsze trudności w przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników o wysokim potencjale. Organizacje, które umiejętnie wykorzystają ten fakt, mają szansę wygrania boju o talenty i pozostawienia w tyle swoich konkurentów.   
Szanowni Państwo!
Jednym z podstawowych oczekiwań od ekspertów HR oraz HR Business Partnera jest wsparcie organizacji oraz menedżerów w wykorzystaniu potencjału pracowników i zapewnieniu możliwie najwyższego poziomu efektywności. Od wielu już lat nie tylko mówi się o zarządzaniu efektywnością lecz także wdrażane są systemowe rozwiązania mające na celu podnoszenie efektywności pracowników. Jesteśmy też świadkami prawdziwej rewolucji w podejściu do tworzenia wyzwań dla pracowników i monitorowania postępów na drodze do ich realizacji. Warto zetem przyjrzeć się nowym rozwiązaniom gdyż jeśli jeszcze ich nie stosujemy to najprawdopodobniej wkrótce się z nimi zmierzymy.

Życzymy owocnej lektury!
Zespół Gamma
Clare Graves stworzył swój model na podstawie licznych badań przeprowadzonych na ludziach z całego świata, w różnym wieku i z różnych grup społecznych. Na tej podstawie doszedł do wniosku, że z czasem nasze poziomy świadomości ulegają zmianom. Dzieje się tak przez doświadczenie jakie zdobywamy, w związku z czym przechodzimy na coraz to wyższe etapy.

Przewodzenie ludziom i zarządzanie nimi oraz ich efektywnością to ciągłe wzajemne oddziaływanie wzorców zachowań jednostek na siebie nawzajem. Zatem inni zmieniają się tylko w takim stopniu, w jakim my się zmieniamy!

Czym jest wellbeing i jak wykorzystać go do zarządzania organizacją? Jak właściwie dbać o dobrostan pracownika tak, aby połączyć zaspokojenie jego potrzeb i potrzeb organizacji? Jak dzięki well-beingowi stać się organizacją tętniącą dobrą i pozytywną energią, która zamienia tę energię na wartość dla wszystkich jej członków?

ZOBACZ LOSOWE ARTYKUŁY Z NASZEJ STREFY WIEDZY

Mapa myśli (mind mapping) to technika służąca graficznej prezentacji, organizacji i hierarchizacji informacji. To narzędzie niezwykle przydatne w nauce oraz biznesie.

Pomodoro to prosta metoda pomagająca w zarządzaniu czasem, zwiększeniu koncentracji i podniesieniu efektywności.

Czas to pieniądz! To oklepane hasło doskonale oddaje realia współczesnego biznesu. Przyśpieszające z każdym rokiem tempo życia wpływa też na funkcjonowanie przedsiębiorstw. Trzeba działać coraz szybciej, żeby utrzymać się na rynku, żeby nie dać wyprzedzić się konkurencji, żeby zdobyć klienta.

Ta metoda jest wykorzystywana również do poszukiwania kreatywnych rozwiązań. Może być praktykowana  indywidualnie, jak i grupowo. Jest znakomitym narzędziem dla menadżera do wszechstronnej analizy firmowych projektów i podsuwanych przez współpracowników pomysłów.

Diagram Ishikawy (inaczej diagram ryby lub wykres rybiej ości) to metoda zarządzania, które pozwala na zidentyfikowanie przyczyn pojawiających się błędów lub występujących niepowodzeń. Z tego względu diagram znany jest również jako wykres przyczynowo-skutkowy.

Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel: 22/266 08 48,

tel. kom.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel: 22/266 08 48,
tel. kom.: 505 273 550

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.