Wprowadzenie do Action Learning i Zespołów Action Learning

Action Learning to jedna z metod, wykorzystywanych przez programy skuteczności, aby pomóc uczestnikom wprowadzić w życie to, czego się nauczyli. Action Learning działa najlepiej, kiedy powstaje „zespół” złożony z jednostek, który pełni funkcję grupy wsparcia w okresie trwania nauki.

zdjęcie - Wprowadzenie do Action Learning i Zespołów Action Learning


Wprowadzenie do Action Learning i Zespołów Action Learning


Czym są zespoły action learning?

Action Learning (ang.) = Uczenie się poprzez Działanie

Podczas opracowywania programu rozwoju zarządzania (lub programu przywództwa) ważne jest, aby upewnić się, że uczestnicy są nie tylko „nauczani" lub szkoleni, ale mają także możliwość wprowadzenia uczenia się w życie. Doświadczenie pokazało nam, że jeśli nie będziemy ćwiczyć nowych umiejętności i pomysłów krótko po ukończeniu programu, możemy zapomnieć o zdobytych doświadczeniach.

Action Learning to jedna z metod, wykorzystywanych przez programy skuteczności, aby pomóc uczestnikom wprowadzić w życie to, czego się nauczyli.

Action Learning działa najlepiej, kiedy powstaje „zespół” złożony z jednostek, który pełni funkcję grupy wsparcia w okresie trwania nauki.

Action Learning jest formą uczenia się przez doświadczenie. „Uczenie się przez Doświadczenie (ang. Experiential Learning) jest procesem nadawania znaczenia bezpośredniemu doświadczeniu”.

Excellent Manager- sztuka delegowania i motywowania zespołu
19 sierpień 2019 - 20 sierpień 2019
Warszawa
Warszawa
Delegowanie pracy się sprawdza, nadzorowanie osoby delegującej pracę, sprawdza się jeszcze bardziej

Co składa się na Action Learning?

Action Learning to proces wnikliwego pytania i refleksyjnego słuchania.

Action Learning zajmuje się rozwiązywaniem problemów w procesie zadawania pytań, mających na celu wyjaśnienie dokładnej natury problemu, zastanowienia się nad nim i identyfikacji możliwych rozwiązań, a dopiero potem podjęcia działania.

Pytania budują dialog grupowy i spójność, wspierają innowacyjne i systemowe myślenie oraz polepszają efekty uczenia się.

 • Problem
 • Zespół Action Learning
 • Proces wnikliwego pytania i refleksyjnego słuchania
 • Podjęcie działania w celu rozwiązania problemu
 • Poświęcenie się nauce
 • Trener Action Learning

Czym w takim razie jest Action Learning?

Action learning bazuje na koncepcji uczenia się przez refleksje i przemyślenia na temat danego doświadczenia. Jest wspierane przez cykl uczenia się przez doświadczenie, jak zaprezentowano poniżej, w którym poszczególne etapy przemyślania i wyciągania konkluzji są przepracowywane w Zespole.

W praktyce wielu z nas ma tendencję do skracania tego cyklu i często omija etap przemyśleń, ponieważ ciężko wykonać go bez kontekstu.

Action learning pomoże nam „zamknąć koło” i upewnić się, że nasza nauka jest tak efektywna, jak tylko może być. Zespoły Action Learning skupiają się przede wszystkim na nauce jednostek.

Program Action Learning składa się z następujących kluczowych elementów:

 • Zespół: grupa 6-8 osób, które spotykają się regularnie.
 • Projekty: każdy uczestnik pracuje nad projektem lub  zadaniem przez cały czas trwania programu.
 • Doradca Zespołu: osoba, która pomaga grupie razem pracować i uczyć się.

Mimo że Action Learning jest elastyczne, posiada zdefiniowaną strukturę i skupia się na jednostce oraz jej potrzebach, a nie na programie.

Wolontariat pracowniczy i CSR – narzędzie rozwoju pracowników i firmy
19 sierpień 2019 - 20 sierpień 2019
Warszawa
Warszawa
Interes, który nic poza pieniędzmi nie przynosi, jest złym interesem


Członkowie programu Action Learning wymienili wiece korzyści, które zdobyli dzięki action learning:

 • Nauka bardziej zdyscyplinowanego sposobu pracy
 • Nauka nawiązywania korzystnych kontaktów
 • Nauka utożsamiania się i komunikowania z innymi w skuteczniejszy sposób
 • Wzrost pewności siebie
 • Wzrost świadomości
 • Wzrost gotowości do brania odpowiedzialności i wychodzenia z inicjatywą.

Podsumowując, prezentujemy poniżej wartości, leżące u postawy action learning:

 • Członkostwo (w zespołach) jest dobrowolne
 • Zaangażowanie musi przejawiać się w procesie działania
 • Pozytywne, konstruktywne podejście do życia
 • Refleksja jako klucz do nauki
 • Jednostka jest skoncentrowana na własnej sprawie

Definicja Action Learning

Action Learning to podejście do rozwoju ludzi w organizacjach, które podejmują się zadań, będących narzędziami uczenia się. Opiera się na założeniu, że nauka nie istnieje bez działania, a trzeźwe i świadome działanie nie istnieje bez nauki. Metoda AC składa się z trzech głównych części: ludzi, którzy biorą odpowiedzialność za swoje działania w różnych sytuacjach; problemów lub zadań, które ludzie sami ustalają i zespołów 6 lub więcej współpracowników, którzy wspierają się i stawiają sobie nawzajem wyzwania, w celu robienia postępów. Action Learning oznacza zarówno samorozwój, jak i rozwój organizacji”.

Mike Pedler, 1991

Czym są zespoły action learning i kto je tworzy?

Zespół Action Learning to grupa 6-8 osób, które spotykają się regularnie, aby pomagać sobie nawzajem w nauce na doświadczeniach. Zostaje im przypisany Doradca Zespołu, który pomaga zarządzać całym procesem. Zespół nie jest drużyną, ponieważ skupia się na działaniach jednostek, które do niego należą, a nie na wspólnych celach pracy.

Doświadczenie pokazało, że zespoły pracują lepiej, kiedy ich członkowie mają podobny poziom doświadczenia. Doradca Zespołu jest jego częścią w pewnym sensie, jednak ma szczególną odpowiedzialność, polegającą na stworzeniu środowiska nauki poprzez zachęcanie, dawanie wyzwań i skupianie na nauce.

Spotkania Zespołu

Zespół decyduje o tym, w jaki sposób chce pracować, ale zazwyczaj „spotkanie” obejmuje serię indywidualnych wystąpień, podczas których każdy uczestnik ma okazję zaprezentować swój projekt/ wyzwanie/ sprawę przed resztą zespołu. W skład takiej prezentacji wchodzi:

 • Zaktualizowana od ostatniego spotkania wersja rozwoju wydarzeń,
 • Prezentacja obejmująca obecne problemy/zagadnienia do dyskusji,
 • Porozumienie w sprawie przyszłych działań.

W trakcie pojedynczej prezentacji inni uczestnicy pracują z osobą prezentującą (poprzez słuchanie i zadawanie pytań), aby pomóc jej zdecydować, jakie powinna podjąć działania.

Czas na spotkaniach zespołu jest zawsze ograniczony, a Doradca Zespołu musi upewnić się, że każdy z uczestników otrzymał swój pełny przydział (nie ulega to dyskusji).

Niektóre zespoły opracowują stały terminarz, aby przyspieszyć rozpoczęcie spotkania. Niezależnie od tego, wszyscy uczestnicy powinni być w pełni przygotowani na spotkanie.

Projekty Action Learning

Projekt jest dziełem, pozwalającym uczestnikowi na naukę. Nie musi być on powiązany z konkretnym rezultatem, takim jak ustanowienie kontroli bezpieczeństwa przy wykonywaniu określonego zadania, może również dotyczyć nabywania umiejętności lub wiedzy. Jednak zgodnie z celem tego programu, projekt musi skupiać się na nauce.

Uczestnictwo w Zespole Action Learning

Przygotowywanie się na spotkanie zespołu:

Przed rozpoczęciem spotkania, aby wydobyć z niego jak najwięcej, uczestnicy mogą zastanowić się, na czym chcieliby się skupić podczas swojego wystąpienia. Podczas prezentacji, uczestnicy mogą „eksperymentować” z różnymi zachowaniami, na przykład celowo zadając więcej pytań niż zazwyczaj, lub przyjmując refleksyjną postawę, jeżeli zazwyczaj są rozgadani.

Jak delegować i motywować zespół? Jak skutecznie zarządzać projektami? Jak zostać sprawnym liderem w firmie? Jak budować zaangażowanie w zespole? Sprawdź nasze szkolenia menadżerskie np: szkolenie z zarządzania projektami, szkolenie kierowanie zespołem. Sprawdź je.

Osoby prezentujące powinny:

 • Przygotować się na spotkanie
 • Zorganizować swój czas
 • Jasno ustalić, na czym chcą się skupić
 • Nauczyć się prosić o to, czego chcą
 • Słuchać
 • Stwarzać plan działania dla samych siebie

Organizacja własnego czasu

Zazwyczaj osoba prezentująca wykorzysta swój czas na powiadomienie zespołu o statusie działań, podjętych w wyniku poprzedniego spotkania.

Warto rozważyć następujące pytania:

 • Co zrobiłem/zrobiłam
 • Co się wydarzyło
 • Co było inne niż się spodziewałem
 • Czego nie zrobiłem/zrobiłam – dlaczego – co zrobiłem/zrobiłam w zamian
 • Co mogę z tego wynieść/co wyniosłem/wyniosłam

To może stanowić bazę informacji, które przekażemy zespołowi, który potem zada nam pytania.

Osoba prezentująca poruszy kolejne kwestie:

 • Jaki jest obecny problem
 • Jakie działania mogłaby podjąć teraz
 • Jaki jest plan działania

Alternatywne Podejście

Osoba prezentująca może chcieć skoncentrować się na konkretnym aspekcie swojego projektu, w którym mógłby jej bardzo pomóc zespół. W takim wypadku lepiej skupić się na nim niż na ogólnym przeglądzie.

Ewentualnie, osoba prezentująca może chcieć poprosić zespół o przedyskutowanie konkretnego problemu, podczas gdy ona będzie słuchać i jedynie poprosi o wyjaśnienie i podsumowanie pod koniec ustalonego czasu.

Takie rozwiązanie będzie pomocne, jeżeli osoba prezentująca odczuwa „blokadę” pomysłów, lecz chce iść naprzód. Przeciwieństwo tej metody następuje wtedy, gdy publiczność pozostaje w ciszy, podczas gdy osoba prezentująca opowiada o projekcie. Słuchająca, uważna publiczność może pomóc osobie prezentującej sprecyzować jej własną opinię.

Przegląd swojego czasu

Pod koniec czasu każdego z uczestników, zaleca się, aby osoba prezentująca zrobiła wspólnie z zespołem przegląd procesu, określającego plan działania. On/ona może poprosić o feedback dotyczący tego, jak poszła jej prezentacja, lub dostarczyć zespołowi informacji zwrotnych na temat tego, co było, a co nie było pomocne z ich strony.

Można to również zrobić wspólnie pod koniec spotkania. Taka metoda pomaga rozwinąć wspierającą nauczanie atmosferę w zespole.

Typowe spotkanie jest zaplanowane następująco:

 • Wstęp – zajęcie na rozgrzewkę, potwierdzenie harmonogramu spotkania

W uzgodnionej kolejności każdy członek zespołu:

 • Ma 10 minut na prezentacje aktualnej sytuacji
 • Ma 10 minut na odpowiadanie na pytania badawcze, zadawane przez zespół w celu pomocy w rozwiązaniu problemu
 • Ma 5 minut na zaprezentowanie planu działania

Sesja zamykająca spotkanie – czas na zakończenie spotkania, przeznaczony dla całego zespołu. Zawiera element oceny – co należy zrobić inaczej następnym razem.

Action Learning i Rozwiązywanie Problemów

Action Learning rozwiązuje problemy i jednocześnie rozwija liderów, ponieważ proste zasady tej metody zmuszają uczestników do krytycznego myślenia i współpracy.

Action Learning jest szczególnie skuteczne w rozwiązywaniu zawiłych problemów, które mogą sprawiać wrażenie niemożliwych do rozwiązania. Podwyższa normy, poprawia współpracę, kreatywność i odwagę grupową.

Trenerzy Action Learning asystują członkom grupy w przemyśleniach na temat poziomu zaawansowania funkcjonowania ich grupy, a nie w rozwiązywaniu problemów. W ten sposób uczestnicy Action Learning stają się skutecznymi przywódcami, potrafiącymi rozwiązać skomplikowane problemy.

Korzyści

Każda organizacja posiada swoje własne problemy i wyznawania, więc korzyści, które przynosi action learning są w dużym stopniu definiowane przez to, jakie konkretne sprawy angażujesz w jego proces.

Możesz spodziewać się, że doświadczysz wielu pozytywnych zmian, takich jak:

 • Nabycie długotrwałych umiejętności rozwiązywania problemów
 • Promowanie umiejętności przywódczych
 • Otrzymywanie wyzwań od zespołu
 • Uczenie się najlepszej praktyki
 • Rozwijanie nowych pomysłów
 • Tworzenie efektywnych planów, które natychmiast można wcielać w życie
 • Osiąganie upragnionych rezultatów w konstruktywny sposób

W jaki sposób działy szkoleniowe zachęcają do Action Learning?

Coraz większa liczba organizacji ułatwia swoim pracownikom i partnerom Action Learning. Wiele sposobów współpracy i platform społecznościowych może zostać wykorzystanych w celu usprawnienia go, co daje korzyści zarówno osobom uczącym się, jak również ich firmom.

Ponadto, Repozytorium Wiedzy (ang. Knowledge Repository) jest internetową bazą danych, która zdobywa, organizuje i klasyfikuje informacje oparte na wiedzy, które mogą zainteresować określoną grupę odbiorców.

Repozytoria Wiedzy zapewniają dogodną lokalizację cyfrowych zasobów edukacyjnych, które są przez nie gromadzone i udostępniane. Stają się istotnym elementem programów zarządzania wiedzą w całej firmie i zachęcają pracowników oraz partnerów biznesowych do stosowania różnych metod uczenia się.

Kolejnym narzędziem Action Learning, które niedawno wprowadzono na rynek szkoleniowy, jest Osobiste Środowisko Uczenia się (ang. Personal Learning Environment, PLE), dedykowany portal internetowy, zaprojektowany w celu umożliwienia uczniom zarządzania własnymi doświadczeniami edukacyjnymi i kontrolowania ich.

Ten portal internetowy „nowej generacji", który nie jest jeszcze powszechnie wykorzystywany, umożliwia jednostkom zastosowanie ich osobistych preferencji dotyczących formalnego i nieformalnego uczenia się.

Osobiste Środowiska Uczenia się łączą media społecznościowe, takie jak blogi, newslettery, Facebook czy Twitter tak, aby jednostki mogły w łatwy sposób obserwować swoje postępy i dostępne źródła wiedzy na temat tego, co je interesuje.

Środki typu PLE rozwiną się jeszcze przyszłości, gdy zostaną wzbogacone o systemy zarządzania szkoleniami i zaawansowane technologie filtrowania, które pozwolą stworzyć spersonalizowane, osobiste doświadczenia w nauce.

Firma szkoleniowa Gamma | Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

Już niedługo:
Excellent Manager- sztuka delegowania i motywowania zespołu
Zobacz szkolenia powiązane z tym tematem:
Agile – zwinne zarządzanie projektami
28 sierpień 2019 - 29 sierpień 2019
Warszawa
Zarządzanie projektami – czerpanie najlepszego z wiodących metodyk
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Przejdź do działu strefy wiedzy

WikiGamma
Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy
Gamma Q&A
Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR
Artykuły eksperckie
Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi
Wideo
WikiGamma w formacie video
Recenzje, Stanowiska pracy
Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów
Artykuły, Artykuły cd.
Standardowe informacje z obszaru szkoleń

Najbardziej poczytne materiały WikiGamma:

Szanowni Państwo! Od momentu powstania, metodyki zwinne zyskują coraz większą popularność w różnych dziedzinach biznesu, wspierając organizacje z niemal wszystkich branży w sprawnym zarządzaniu projektami oraz codziennymi działaniami w takich obszarach, jak: informatyka, strategia, komunikacja, sprzedaż, marketing oraz HR. Metodyki Agile umożliwiają efektywne i szybkie budowanie wartościowych rozwiązań wysokiej jakości, wspierają usprawnianie procesów i rozwój kompetencji w zespołach wytwórczych dzięki koncentracji takich koncepcji, jak: inspekcja, adaptacja, ciągłe doskonalenie czy samoorganizacja, bez których żadna firma chcąca działać w dynamicznym środowisku nie jest w stanie budować przewagi rynkowej.
Główną przyczyną, dla której firmy i organizacje decydują się podnieść kompetencje swoich pracowników w obszarze zarządzania projektami jest dynamika otaczającego nas świata. Kapryśna ekonomia, skracające się cykle produkcyjne, zmiany technologiczne, polityczne, prawne, demograficzne i kulturowe kształtują coraz wyższe oczekiwania klientów.
Grywalizacja lub gamifikacja to w Polsce stosunkowo młoda forma motywowania określonych grup m.in. takich jak zespół sprzedażowy, dział IT lub HR czy studenci i uczestnicy szkoleń, działających we wspólnym celu. Aby odczarować nieco ten temat dobrze jest przyjrzeć się mu od podstaw.
Rynek pracy staje się rynkiem pracownika, rotacja pracowników stale rośnie. Stare metody zarządzania tracą na efektywności i współcześni menadżerowie stają przed koniecznością wypracowania nowych modeli, dostosowanych do nowej rzeczywistości. Te wyzwania to coś, do czego warto się przyzwyczaić, bo millenialsi niedługo będą dominującą grupą pokoleniową na rynku pracy.
Sukces firmy zależy od ludzi w niej pracujących, a kluczowi pracownicy mają kluczowe znaczenie dla tego sukcesu, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej.
Szanowni Państwo! Model mocnych stron Gallupa jest dzisiaj tak aktualny jak nigdy wcześniej. Zmiany pokoleniowe, motywacja 3.0 , tzw. rynek pracownika oraz poszukiwanie rozwiązań HR-owych, które jednocześnie podnoszą efektywność organizacji i satysfakcję pracowników z wykonywanej pracy – wszystkie te zjawiska stanowią ogromne wyzwania dla działów HR w Polsce i na świecie. Praca na talentach i mocnych stronach wg metodologii Gallupa na pewno pomaga zamienić wyzwania w rezultaty. Życzymy owocnej lektury! Zespół Gamma

Kolejne artykuły

Dzisiejsi specjaliści mają więcej możliwości wyboru miejsca zamieszkania i pracy, jednakże mogą być przywiązani do swojej obecnej lokalizacji, a przecież nie wszystkie osoby, których potrzebuje firma, mieszkają w tej samej okolicy.
Gamma przeprowadziła w marcu osiem specjalistycznych pokazów dotyczących Onboardingu 2.0, w których udział wzięło ponad 160 ekspertów. Ideą pokazu było możliwie dokładne odwzorowanie pierwszego dnia nowego pracownika w szeregach organizacji. Uczestnicy pokazów wcielili się w nowo zrekrutowanych specjalistów ds. HR w firmie Gamma, mieli szansę wejść w buty adepta.
Szanowni Państwo! Od momentu, kiedy w latach osiemdziesiątych na Uniwersytecie Stanforda zaczęto pracować nad włączeniem idei Design Thinking do biznesu minęło ponad 30 lat. Dziś  Design Thinking wspiera organizacje w dynamicznym rozwoju, działając w obszarach: strategii, komunikacji, marketingu i HR.  Metodologia ta pomaga tworzyć innowacyjne rozwiązania, które dzięki zrozumieniu potrzeb docelowego odbiorcy, kreują unikalne doświadczenia. Jak powiedział Oren Harari: Elektryczne oświetlenie nie jest skutkiem ciągłego ulepszania świeczek. Życzymy owocnej lektury! Zespół Gamma
Od 50 lat teoria i praktyka zarządzania opiera się na technicznym, analitycznym podejściu, w którym role tak zwanych miękkich czynników, między innymi emocji czy uczuć zostały w większości odrzucone. Ten trend teraz ulega odwróceniu, ponieważ zarówno pracownicy naukowi, jak i menedżerowie odkrywają jak ważną rolę odgrywają emocje w procesie kształtowania modelu zachowań.
Coraz więcej przywódców łączy pomyślne rezultaty w pracy z własnym poziomem „Mistrzostwa osobistego” – umiejętności słuchania siebie samych i świadomości wpływu ich wzorców myślenia, odczuwania i zachowania na ludzi i sytuacje, które ich otaczają oraz na rezultaty, które otrzymują.
Obecny artykuł
Wprowadzenie do Action Learning i Zespołów Action Learning

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.