Zarządzanie wiekiem w organizacjach

W ostatnich dekadach ulega zmianie struktura zatrudnienia w biznesie. Proces ten zachodzi w całej Europie, w tym także w Polsce. Obserwuje się wzrost zatrudnienia kobiet, osób należących do mniejszości narodowych, a także osób starszych. Stale dołącza do grup pracowniczych nowe młode pokolenie. Nie wszystkie firmy są w jednakowym stopniu otwarte i gotowe na przyjmowanie tak zróżnicowanych pracowników.
31 maja 2017
zdjęcie - Zarządzanie wiekiem w organizacjach

Zarządzanie wiekiem w organizacjach

Wstęp

Wyzwaniem staje się zmieniający się rynek konsumentów i klientów, który wymaga nowych, kreatywnych i innowacyjnych sposobów zaspokajania ich potrzeb. Organizacje biznesowe stają zatem przed poważnym zadaniem – umiejętnym i skutecznym zarządzaniem tak zróżnicowaną rzeczywistością. Niewiele jednak firm rzeczywiście uświadamia sobie konieczność zmiany dotychczasowych strategii i podejścia do zarządzania kadrami.

Zarządzanie różnorodnością jest w Polsce jeszcze mało znaną strategią zarządzania personelem. Podstawowym założeniem tej strategii jest przekonanie, że zróżnicowane kadry to zasób przedsiębiorstwa, który w określonych warunkach może stać się źródłem korzyści biznesowych i zysku. Zróżnicowani pracownicy wpływają na większą efektywność firmy, wzbogacając ją o nową, synergiczną wartość.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Przygotowując nasze szkolenia HR online nie przekładamy treści i procesu „jeden do jednego” ze szkoleń stacjonarnych.


Zobacz nasze szkolenia HR.

Celem zarządzania różnorodnością jest tworzenie takich warunków środowiska pracy, aby można było jak najlepiej wykorzystać indywidualne możliwości i umiejętności pracowników/pracownic do realizacji misji przedsiębiorstwa. Takie podejście służy osiąganiu konkretnych i wymiernych efektów oraz zapewnia przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną.

Zarządzanie wiekiem, jeden z elementów zarządzania różnorodnością w organizacjach, staje się w Polsce kluczowym współcześnie wyzwaniem dla firm, ich kadry kierowniczej i działów HR.  Proces zróżnicowania struktury siły roboczej ze względu na wiek będzie postępował. Przybywa pracowników starszych wiekiem, choć pojawia się jeszcze wiele barier w ich zatrudnianiu bądź utrzymaniu w zakładach pracy.

Społeczeństwo starzeje się, więc takich pracowników będzie w firmach więcej. Sytuacja na rynku pracy, działania podejmowane przez państwo na rzecz aktywizacji zawodowej ludzi po 55 roku życia, wskazania płynące z wymogów unijnych zdecydują o zwiększeniu liczby zatrudnionych starszych pracowników.

Gamma - firma szkoleniowa roku w rankingu Gazety Finansowej. Oferujemy szkolenia sprzedażowe i menadżerskie np: i inne. Zapoznaj się z nimi. Zapraszamy.

 

Zarządzanie wiekiem – wyzwanie rynku pracy

Zarówno dojrzali pracownicy, będący w wieku 50+, jak i młodzi wchodzący na rynek z generacji Y to nowe wyzwanie dla pracodawców. Istotnym aspektem podejmowanych działań i budowania strategii personalnych będzie w niedalekiej przyszłości efektywne wykorzystanie walorów obu grup i przełożenie ich na korzyści dla firmy.

Ważnym stanie się dokładne poznanie atutów zarówno dojrzałych, jak i najmłodszych pracowników, oddzielenie prawdziwych informacji od stereotypowych opinii i krzywdzących ocen. Budowanie zespołów składających się z osób o różnym doświadczeniu i światopoglądzie wyzwala szerokie możliwości kreowania nowych rozwiązań odpowiadających zmieniającym się oczekiwaniom rynku.

Dla swej skuteczności i efektywności podejmowanych kroków działy personalne zmuszone będą do wprowadzenia zasadniczych zmian w strategiach zarządzania kadrami, a także do wywierania pożądanego wpływu na kulturę organizacji. Oba obszary, strategie personalne i kultura organizacji, pozostają ze sobą w ścisłym związku w procesie realizacji misji firmy i decydują o powodzeniu przedsięwzięć i osiąganych zyskach.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szukasz szkoleń online? Realizujemy zarówno pojedyncze interaktywne warsztaty online, procesy kaskadowe. Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video

Sprawdź nasze szkolenia online:

Ten nieformalny wymiar funkcjonowania przedsiębiorstwa, jakim jest kultura organizacji, czyli normy i wartości firmy oraz pracowników, a także ich przekonania, zwyczaje i zachowania, ma zasadniczy wpływ na rzeczywiste funkcjonowanie środowiska pracy, a ono jest bazą dogenerowania zysku przedsiębiorstwa. Tylko w bezpiecznym i przyjaznym środowisku zatrudnieni mogą poczuć, że mają wpływ na to, co dzieje się w firmie i chętniej zaangażować się w realizację swoich zadań, tym samym przyczyniając się do wzrostu wyników przedsiębiorstwa.

Wprowadzając w firmie zarządzanie różnorodnością pracodawca powinien skoncentrować uwagę na kształtowaniu kultury organizacji celem stworzenia sprzyjających warunków pracy, zwiększających szanse rozwoju firmy i osiąganie wymiernych efektów biznesowych.

Działania należy skierować do wszystkich pracowników, a przy ich realizacji w szczególności oprzeć się na kadrze menedżerskiej. Ważnym elementem będzie umiejętne zaangażowanie samych pracowników w wieku 50+ do promowania zmian, uczynienie z nich adresatów i emisariuszy wprowadzanych nowych wartości.

Jeśli chodzi o działania zewnętrzne, to istotną rolę odgrywa sposób pozyskiwania z rynku proaktywnych, doświadczonych pracowników i budowanie wizerunku firmy przyjaznej różnorodności pracowniczej.

Podjęcie szeroko zakrojonych działań na rzecz pozyskiwania różnorodnych pracowników pozwoli pracodawcom uczynić z obecnych ograniczeń, jakim jest m.in. zatrudnianie osób w wieku 50+, szansę dla rozwoju przedsiębiorstwa.

Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

z naszej strefy wiedzy

Raport Deloitte podsumowujący 2015 rok potwierdza, że najistotniejszym wyzwaniem dla liderów przedsiębiorstw okazało się budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania. Zdaniem autorów raportu to właśnie te dwie, kluczowe wartości stanowią receptę na coraz powszechniejsze trudności w przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników o wysokim potencjale. Organizacje, które umiejętnie wykorzystają ten fakt, mają szansę wygrania boju o talenty i pozostawienia w tyle swoich konkurentów.   
Szanowni Państwo!
Jednym z podstawowych oczekiwań od ekspertów HR oraz HR Business Partnera jest wsparcie organizacji oraz menedżerów w wykorzystaniu potencjału pracowników i zapewnieniu możliwie najwyższego poziomu efektywności. Od wielu już lat nie tylko mówi się o zarządzaniu efektywnością lecz także wdrażane są systemowe rozwiązania mające na celu podnoszenie efektywności pracowników. Jesteśmy też świadkami prawdziwej rewolucji w podejściu do tworzenia wyzwań dla pracowników i monitorowania postępów na drodze do ich realizacji. Warto zetem przyjrzeć się nowym rozwiązaniom gdyż jeśli jeszcze ich nie stosujemy to najprawdopodobniej wkrótce się z nimi zmierzymy.

Życzymy owocnej lektury!
Zespół Gamma
Clare Graves stworzył swój model na podstawie licznych badań przeprowadzonych na ludziach z całego świata, w różnym wieku i z różnych grup społecznych. Na tej podstawie doszedł do wniosku, że z czasem nasze poziomy świadomości ulegają zmianom. Dzieje się tak przez doświadczenie jakie zdobywamy, w związku z czym przechodzimy na coraz to wyższe etapy.

Przewodzenie ludziom i zarządzanie nimi oraz ich efektywnością to ciągłe wzajemne oddziaływanie wzorców zachowań jednostek na siebie nawzajem. Zatem inni zmieniają się tylko w takim stopniu, w jakim my się zmieniamy!

Czym jest wellbeing i jak wykorzystać go do zarządzania organizacją? Jak właściwie dbać o dobrostan pracownika tak, aby połączyć zaspokojenie jego potrzeb i potrzeb organizacji? Jak dzięki well-beingowi stać się organizacją tętniącą dobrą i pozytywną energią, która zamienia tę energię na wartość dla wszystkich jej członków?

ZOBACZ LOSOWE ARTYKUŁY Z NASZEJ STREFY WIEDZY

Okno Johari to psychologiczne narzędzie, które pozwala poznać siebie i swoje relacje z otoczeniem. Wyznacza ono cztery obszary, które obrazują poziom samoświadomości jednostki i jej relacje z innymi ludźmi. Okno Johari stosuje się do wzmacniania komunikacji w pracy, budowania zespołów i rozwoju osobistego.

Test 12 pytań Gallupa Instytut Gallupa przez ponad 25 lat prowadził wywiady z ponad milionem pracowników. Pytano o różne aspekty pracy, w celu wyłowienia najważniejszych kwestii decydujących o odpowiedzi na pytanie: co to jest dobre miejsce pracy?

Raport Deloitte podsumowujący 2015 rok potwierdza, że najistotniejszym wyzwaniem dla liderów przedsiębiorstw okazało się budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania. Zdaniem autorów raportu to właśnie te dwie, kluczowe wartości stanowią receptę na coraz powszechniejsze trudności w przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników o wysokim potencjale. Organizacje, które umiejętnie wykorzystają ten fakt, mają szansę wygrania boju o talenty i pozostawienia w tyle swoich konkurentów.   
Gamma przeprowadziła w marcu osiem specjalistycznych pokazów dotyczących Onboardingu 2.0, w których udział wzięło ponad 160 ekspertów. Ideą pokazu było możliwie dokładne odwzorowanie pierwszego dnia nowego pracownika w szeregach organizacji. Uczestnicy pokazów wcielili się w nowo zrekrutowanych specjalistów ds. HR w firmie Gamma, mieli szansę wejść w buty adepta.
Szanowni Państwo!
Od momentu, kiedy w latach osiemdziesiątych na Uniwersytecie Stanforda zaczęto pracować nad włączeniem idei Design Thinking do biznesu minęło ponad 30 lat. Dziś  Design Thinking wspiera organizacje w dynamicznym rozwoju, działając w obszarach: strategii, komunikacji, marketingu i HR.  Metodologia ta pomaga tworzyć innowacyjne rozwiązania, które dzięki zrozumieniu potrzeb docelowego odbiorcy, kreują unikalne doświadczenia. Jak powiedział Oren Harari: Elektryczne oświetlenie nie jest skutkiem ciągłego ulepszania świeczek.

Życzymy owocnej lektury!
Zespół Gamma
Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel: 22/266 08 48,

tel. kom.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel: 22/266 08 48,
tel. kom.: 505 273 550

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.