Zarządzanie wiekiem w organizacjach

W ostatnich dekadach ulega zmianie struktura zatrudnienia w biznesie. Proces ten zachodzi w całej Europie, w tym także w Polsce. Obserwuje się wzrost zatrudnienia kobiet, osób należących do mniejszości narodowych, a także osób starszych. Stale dołącza do grup pracowniczych nowe młode pokolenie. Nie wszystkie firmy są w jednakowym stopniu otwarte i gotowe na przyjmowanie tak zróżnicowanych pracowników.
Gamma - Zarządzanie wiekiem w organizacjach

Zarządzanie wiekiem w organizacjach

Wstęp

Wyzwaniem staje się zmieniający się rynek konsumentów i klientów, który wymaga nowych, kreatywnych i innowacyjnych sposobów zaspokajania ich potrzeb. Organizacje biznesowe stają zatem przed poważnym zadaniem – umiejętnym i skutecznym zarządzaniem tak zróżnicowaną rzeczywistością. Niewiele jednak firm rzeczywiście uświadamia sobie konieczność zmiany dotychczasowych strategii i podejścia do zarządzania kadrami.

Zarządzanie różnorodnością jest w Polsce jeszcze mało znaną strategią zarządzania personelem. Podstawowym założeniem tej strategii jest przekonanie, że zróżnicowane kadry to zasób przedsiębiorstwa, który w określonych warunkach może stać się źródłem korzyści biznesowych i zysku. Zróżnicowani pracownicy wpływają na większą efektywność firmy, wzbogacając ją o nową, synergiczną wartość.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Przygotowując nasze szkolenia HR online nie przekładamy treści i procesu „jeden do jednego” ze szkoleń stacjonarnych.

Zobacz nasze szkolenia HR.

Zobacz więcej: szkolenia HR

Celem zarządzania różnorodnością jest tworzenie takich warunków środowiska pracy, aby można było jak najlepiej wykorzystać indywidualne możliwości i umiejętności pracowników/pracownic do realizacji misji przedsiębiorstwa. Takie podejście służy osiąganiu konkretnych i wymiernych efektów oraz zapewnia przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną.

Zarządzanie wiekiem, jeden z elementów zarządzania różnorodnością w organizacjach, staje się w Polsce kluczowym współcześnie wyzwaniem dla firm, ich kadry kierowniczej i działów HR.  Proces zróżnicowania struktury siły roboczej ze względu na wiek będzie postępował. Przybywa pracowników starszych wiekiem, choć pojawia się jeszcze wiele barier w ich zatrudnianiu bądź utrzymaniu w zakładach pracy.

Społeczeństwo starzeje się, więc takich pracowników będzie w firmach więcej. Sytuacja na rynku pracy, działania podejmowane przez państwo na rzecz aktywizacji zawodowej ludzi po 55 roku życia, wskazania płynące z wymogów unijnych zdecydują o zwiększeniu liczby zatrudnionych starszych pracowników.

Gamma - firma szkoleniowa roku w rankingu Gazety Finansowej. Oferujemy szkolenia sprzedażowe i menadżerskie np: i inne. Zapoznaj się z nimi. Zapraszamy.

 

Zarządzanie wiekiem – wyzwanie rynku pracy

Zarówno dojrzali pracownicy, będący w wieku 50+, jak i młodzi wchodzący na rynek z generacji Y to nowe wyzwanie dla pracodawców. Istotnym aspektem podejmowanych działań i budowania strategii personalnych będzie w niedalekiej przyszłości efektywne wykorzystanie walorów obu grup i przełożenie ich na korzyści dla firmy.

Ważnym stanie się dokładne poznanie atutów zarówno dojrzałych, jak i najmłodszych pracowników, oddzielenie prawdziwych informacji od stereotypowych opinii i krzywdzących ocen. Budowanie zespołów składających się z osób o różnym doświadczeniu i światopoglądzie wyzwala szerokie możliwości kreowania nowych rozwiązań odpowiadających zmieniającym się oczekiwaniom rynku.

Dla swej skuteczności i efektywności podejmowanych kroków działy personalne zmuszone będą do wprowadzenia zasadniczych zmian w strategiach zarządzania kadrami, a także do wywierania pożądanego wpływu na kulturę organizacji. Oba obszary, strategie personalne i kultura organizacji, pozostają ze sobą w ścisłym związku w procesie realizacji misji firmy i decydują o powodzeniu przedsięwzięć i osiąganych zyskach.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szukasz szkoleń online? Realizujemy zarówno pojedyncze interaktywne warsztaty online, procesy kaskadowe. Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video

Sprawdź nasze szkolenia online:

Zapoznaj się również z: szkolenia menedżerskie i szkolenia rozwój osobisty

Ten nieformalny wymiar funkcjonowania przedsiębiorstwa, jakim jest kultura organizacji, czyli normy i wartości firmy oraz pracowników, a także ich przekonania, zwyczaje i zachowania, ma zasadniczy wpływ na rzeczywiste funkcjonowanie środowiska pracy, a ono jest bazą dogenerowania zysku przedsiębiorstwa. Tylko w bezpiecznym i przyjaznym środowisku zatrudnieni mogą poczuć, że mają wpływ na to, co dzieje się w firmie i chętniej zaangażować się w realizację swoich zadań, tym samym przyczyniając się do wzrostu wyników przedsiębiorstwa.

Wprowadzając w firmie zarządzanie różnorodnością pracodawca powinien skoncentrować uwagę na kształtowaniu kultury organizacji celem stworzenia sprzyjających warunków pracy, zwiększających szanse rozwoju firmy i osiąganie wymiernych efektów biznesowych.

Działania należy skierować do wszystkich pracowników, a przy ich realizacji w szczególności oprzeć się na kadrze menedżerskiej. Ważnym elementem będzie umiejętne zaangażowanie samych pracowników w wieku 50+ do promowania zmian, uczynienie z nich adresatów i emisariuszy wprowadzanych nowych wartości.

Jeśli chodzi o działania zewnętrzne, to istotną rolę odgrywa sposób pozyskiwania z rynku proaktywnych, doświadczonych pracowników i budowanie wizerunku firmy przyjaznej różnorodności pracowniczej.

Podjęcie szeroko zakrojonych działań na rzecz pozyskiwania różnorodnych pracowników pozwoli pracodawcom uczynić z obecnych ograniczeń, jakim jest m.in. zatrudnianie osób w wieku 50+, szansę dla rozwoju przedsiębiorstwa.

Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Znajomość własnej kultury i kultur, z którymi podejmowana jest komunikacja na jakimkolwiek poziomie owocuje wytworzeniem się świadomości kulturowej, czyli umiejętności rozpoznania i zrozumienia wpływu kultury na ludzkie zachowania i idee oraz wpływu własnej kultury na postrzeganie świata, proces oceniania i podejmowania decyzji. Aby dojść do etapu efektywnej komunikacji międzykulturowej niezbędna jest inwestycja czasu, energii i starań w wykluczenie uprzedzeń i...
Zmienność i niepewność wpisała się w zawodowe i prywatne doświadczenia ludzi na całym świecie na tyle mocno, że mówienie o rzeczywistości VUCA wydaje się dziś truizmem. Wielu z nas wciąż nie wróciło do biur, ale okazało się, że w dalszym ciągu można nawiązywać kontakty, efektywnie współpracować i wprowadzać innowacje. Wiemy już, że przyszłość nie przyniesie stabilizacji. Turbulencje, jakie zafundowała nam...
Ocena potencjału pracowników jest jednym z ciekawszych przedsięwzięć z jakimi może mierzyć się dział HR niemal każdej organizacji. Wskaźniki z zakresu zarządzania Kapitałem Ludzkim pozwalają odpowiedzieć na pytanie: ile jest wart nasz zespół pracowników? jaką wartość tworzą oni dla organizacji? Ocena potencjału jest próbą odpowiedzi na pytanie: ile może być wart nasz zespół, jeśli odpowiednio wykorzystamy jego potencjał?
Ocena potencjału zawodowego pracowników w zakresie kompetencji to jedno z podstawowych a zarazem najtrudniejszych wyzwań przed jakimi stają specjaliści HR. Źle przeprowadzona ocena nie tylko jest bezużyteczna, lecz także prowadzi do licznych nieporozumień a nawet konfliktów. Dlatego też nieustannie szukamy narzędzi, które ułatwią nam realizację takiego zadania. Jednym z nich są coraz bardziej popularne testy kompetencji.
TRANSFORMACJA CYFROWA = TWORZENIE FIRMY INNOWACYJNEJTo nie jest więcej przemysłu w przemyśle, To jest więcej kreatywnego myślenia

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.