Jakie są elementy marketingu mix?

Marketing mix to w ekonomii nowe pojęcie którym nazywamy znajdujące się pod kontrolą danego przedsiębiorstwa zmienne czynniki, które to są łączone w celu zaspokajania ważnych potrzeb oraz pragnień nabywców.

Gamma - Jakie są elementy marketingu mix?

 
Jakie są elementy marketingu mix?

Każde sprawnie prosperujące na rynku przedsiębiorstwo podejmuje szereg ważnych przedsięwzięć mających na celu zaspokajanie potrzeb nabywców. Prowadzą one do rozwoju marketingu mix, który to pozwala skutecznie dotrzeć poszczególnym produktom do nabywców, a firmie osiągnąć zysk. Jakie są elementy marketingu mix?

Co to jest marketing mix?

Marketing mix to w ekonomii nowe pojęcie którym nazywamy znajdujące się pod kontrolą danego przedsiębiorstwa zmienne czynniki, które to są łączone w celu zaspokajania ważnych potrzeb oraz pragnień nabywców.
Marketing mix to dziedzina obejmująca koncepcje wytworzonego produktu, a następnie rozprowadzonego do miejsc, w których można go kupić. Produkt ten jest zazwyczaj promowany w celu powiadomienia o jego istnieniu potencjalnych nabywców. Jest on zawsze oferowany po cenie akceptowalnej przez większość nabywców, która to zapewnia firmie produkcyjnej zwrot kosztów oraz odpowiedni zysk. I chociaż rynek docelowy nie jest częścią marketingu mix, to potrzeby nabywców go tworzących są punktem wyjścia poszczególnych jego składników.

Jakie są elementy marketingu mix ?

Podstawowe elementy marketingu mix które koniecznie muszą znajdować się w każdym planie marketingowym to:

  • produkt
  • dystrybucja
  • promocja
  • cena

Poszczególne elementy marketingu mix mogą być brane pod uwagę w czasie procesu podejmowania decyzji w większym lub mniejszym stopniu, niemniej zawsze stanowią nieodłączne czynniki poprawnej działalności marketingowej.
Zakres tych składników, ich waga oraz kryteria doboru są zazwyczaj determinowane istniejącą na rynku biznesowym sytuacją, wpływem środowiska zewnętrznego oraz poziomem kosztów.
Co prawda nie zawsze przykłada się wagę na kolejność rozpatrywania poszczególnych elementów marketingu mix, niemniej cenę produktu można ustalić dopiero wtedy, gdy dokładnie znany jest koszt wytworzenia, szacunkowe koszty rozprowadzenia oraz koszty promocji wytworzonego produktu. Cena jest uznawana za tą cechę produktu, która nadaje kształt pozostałym elementom marketingu mix.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Jak pracować z trudnym klientem? Co to jest Seek&sale training i jak zostać hunterem sprzedaży? Jak skutecznie negocjować. Jak radzić sobie z psychomanipulacją w biznesie? Sprawdź nasze szkolenia sprzedażowe.

Zapraszamy.

Produkt – istotny składnik marketingu mix

Pod pojęciem produktu kryje się wszystko to, co dana firma może zaoferować konsumentowi na rynku.
Proces technologiczny wytwarzania produktu zazwyczaj nie wchodzi w zakres wiedzy marketingowej. Niemniej marketing obejmuje cechy projektowanego produktu wśród których można wymienić: właściwości użytkowe, jakość, atrakcyjność wizualną danego produktu, opakowania, markę, sposób naprawy oraz zakres gwarancji.
Każde prosperujące na rynku przedsiębiorstwo przemysłowe powinno być zdolne do ciągłego doskonalenia produkowanych dóbr, wprowadzenia na rynek nowych produktów i wycofywania z rynku tych, które przestały zadowalać nabywców i w związku z tym nie przynoszą firmie oczekiwanego zysku.

Dystrybucja – ważny składnik marketingu mix

Dystrybucja to nic innego jak działanie danego przedsiębiorstwa zmierzające do tego, aby wytwarzany produkt był w pełni dostępny dla klientów w dogodnym miejscu, odpowiednim czasie, w pożądanych ilościach oraz po racjonalnych kosztach transportu.
Z powodu licznych korzyści wynikających ze specjalizacji przedsiębiorstwa z reguły może ono być nastawione na wybór pośredniej dystrybucji lub może samodzielnie rozprowadzać wytwarzane produkty do klientów.
Poszczególne efekty działalności marketingowej w firmie uzależnione są od sprawnego funkcjonowania sieci dystrybucji hurtowej, detalicznej i logistyki.

Promocja – kolejny element marketingu mix

Priorytetowym zadaniem promocji jest informowanie nabywców o danym przedsiębiorstwie oraz wytwarzanych produktach. Dostarcza ona informacje weryfikujące wiedzę o potrzebach oraz preferencjach i upodobaniach klientów.
Promocja jest istotnym procesem dwustronnego informowania uczestników transakcji na linii kupno-sprzedaż. Jest rozumiana jako proces komunikowania się firmy produkcyjnej z rynkiem docelowym. Uświadamia ona poszczególnym nabywcom istnienie oraz zalety danego produktu, a co więcej umożliwia przyjęcie pozytywnej postawy wobec przedsiębiorstwa.

Cena - wartość nadana produktowi wyrażona w pieniądzach.

Cena jest elementem znacznie ułatwiającym kreowanie wizerunku produktu w oczach klientów oraz skutecznym narzędziem konkurencji na rynku zbytu.
To do firmy należy bowiem ostateczne przygotowanie odpowiedniego produktu zgodnego z potrzebami potencjalnych klientów oraz ustalenie ceny zapewniającej największe korzyści dla firmy.
Ponadto każde przedsiębiorstwo jest odpowiedzialne za zapewnienie odpowiednich kanałów dystrybucji, które to umożliwia dotarcie produktów do poszczególnych odbiorców oraz za wybranie najbardziej skutecznych instrumentów promocji.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.