TEORIA TYPÓW OSOBOWOŚCI C. G. JUNGA 1/2

teoria typów osobowości C. G. W swojej pionierskiej pracy „Typy psychologiczne” dr Carl Gustav Jung proponuje model, zgodnie z którym ludzie posiadają odmienne preferencje, przez co postrzegają te same sytuacje z różnych perspektyw. Założenie takiej odmienności perspektyw, nastawień, jest wysoce trafne z punktu widzenia zrozumienia organizacji, kultury oraz potrzeb w zakresie motywacji i przywództwa. Zrozumienie różnic indywidualnych jest fundamentalne dla usprawnienia komunikacji, współpracy oraz budowania efektywnych zespołów.Junga
zdjęcie - TEORIA TYPÓW OSOBOWOŚCI C. G. JUNGA 1/2

TEORIA TYPÓW OSOBOWOŚCI C. G. JUNGA

TEORIA TYPÓW - PERCEPCJA I JEJ ZNACZENIE


W swojej pionierskiej pracy „Typy psychologiczne” dr Carl Gustav Jung proponuje model, zgodnie z którym ludzie posiadają odmienne preferencje, przez co postrzegają te same sytuacje z różnych perspektyw. Założenie takiej odmienności perspektyw, nastawień, jest wysoce trafne z punktu widzenia zrozumienia organizacji, kultury oraz potrzeb w zakresie motywacji i przywództwa. Zrozumienie różnic indywidualnych jest fundamentalne dla usprawnienia komunikacji, współpracy oraz budowania efektywnych zespołów.

Poprawność językowa w pismach urzędowych
2020-11-18
18 listopada 2020
Poprawność językowa w pismach urzędowych
Nasze mówienie i pisanie nie służy na szczęście tylko prostej komunikacji, ma wiele różnych ważnych funkcji ...”

Aby efektywnie porozumiewać się i współpracować z innymi ludźmi, należy najpierw spróbować spojrzeć na świat z ich perspektywy.

Postrzegamy świat w opierając się na swojej wiedzy i przekonaniach o świecie. Ten system wiedzy i przekonań jest unikalny i odmienny dla każdego z nas. To nasza perspektywa.

Najlepszym sposobem na zrozumienia jak działa ta unikalna perspektywa jest przedstawienie jej jako mapy. Dla przykładu: wyobraźmy sobie, że usiłujemy znaleźć określony punkt w Londynie, mając przy tym niewłaściwą mapę - w drukarni wkradł się błąd i mapa Edynburga została oznaczona jako mapa Londynu. Nie ma też nikogo, kto mógłby nam uświadomić ten błąd. Nie znamy Londynu. Wyobraźmy sobie ogarniającą nas frustrację - kiedy trzymając mapę w ręku próbujemy znaleźć właściwą drogę!

Na ogół w podobnej sytuacji próbujemy zrobić jedno: jeszcze bardziej się starać. Podwoić tempo działań. Nie ustawać w poszukiwaniach. Czy częstokroć nie tak właśnie postępujemy?

Jedynym efektem podobnego działania będzie, że... znacznie szybciej się zgubimy! A więc sama zmiana zachowania nie jest właściwym rozwiązaniem. Może zatem należałoby zmienić nastawienie - na bardziej pozytywne, konstruktywne - może to właśnie jest rozwiązaniem dla tego problemu? Otóż, w dalszym ciągu nie uda nam się odnaleźć poszukiwanego miejsca - będziemy jedynie szczęśliwi, że tak zabawnie udało nam się zgubić!

A zatem zmiana różnorodnych aspektów zachowania czy nastawienia nie jest tu skutecznym rozwiązaniem - nie wnosi żadnej poprawy. Zdecydowanie ważniejszą kwestią jest mapa - paradygmat, błędny (w tym przypadku) system wiedzy i przekonań. Nie mając dostępu do żadnej innej mapy, nie jesteśmy w stanie skorygować własnych informacji ani poznać innych. Najlepszym rozwiązaniem byłoby pozyskać właściwą mapę - albo paradygmat.

Teoria typów Junga (Insights, MBTI) Systemy oparte na zostały  zaprojektowane  tak, aby dostarczać ludziom właściwych, skutecznych map do zrozumienia siebie, innych ludzi, różnic pomiędzy nimi oraz wpływu, jaki owe różnice wywierają na relacje interpersonalne w ramach zespołów, kontaktów jeden na jeden, obsługi klienta, zarządzania, przywództwa oraz pozostałych obszarów funkcjonowania.
Dwoje ludzi może patrzeć na tę samą rzecz, mieć przy tym całkiem odmienne zdanie - i jednocześnie oboje mogą mieć rację! To nie logika - to psychologia. Nasze paradygmaty - słuszne bądź nie - są źródłem naszych postaw i zachowań oraz ostatecznie wpływają na nasze relacje z innymi ludźmi i uzyskiwane we współpracy z nimi rezultaty.

TEORIA TYPÓW - PODSTAWY

Szukając prawidłowości  pozwalających zrozumieć perspektywy innych osób C.G. Jung zwrócił uwagę na dwie podstawowe kategorie, różniące ludzi jego zdaniem: kierunek wydatkowania swojej energii oraz rodzaj dominującego procesu umysłowego.
Otóż zauważył on że każdy z nas ma tendencję do tego, aby więcej energii kierować na zewnątrz (EKSTRAWERSJA) lub do wewnątrz (INTROWERSJA).

Poza tym Jung stwierdził też, że  kiedy nasz umyśl jest aktywny, to podejmuje jedna z dwóch czynności : gromadzi informacje i obserwuje – POSTRZEGANIE lub strukturyzuje te informacje
i wyciąga wnioski OSĄDZANIE.

Te dwie kategorie stworzyły podstawy, na których powstał kwestionariusz MBTI.

Efektywność osobista w oparciu o model R. Diltsa
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Efektywność osobista w oparciu o model R. Diltsa
Idea jest jak wirus. Gdy zagnieździ się w umyśle, nie da się jej już usunąć

Budowanie profilu MBTI

Profil MBTI składa się z czterech par preferencji,  każda z par przedstawiona jest jako oś. Pierwsza i ostatnia oś zdaniem Junga odzwierciedla naszą  ogólną postawę, nastawienie wobec świata . Zaś dwie środkowe osie, zdaniem  Junga  pokazują jak te postawy realizujemy w praktyce, jakimi narzędziami posługujemy się, żeby je zrealizować.

 

 

CZEGO NIE OZNACZAJĄ POSZCZEGÓLNE NAZWY PREFERENCJI

Nazwy poszczególnych preferencji czasem są rozumiane dosłownie, czasem kojarzone z podobnymi angielskojęzycznymi słowami. Warto pamiętać czego nazwy preferencji w typologii MBTI nie oznaczają.

  • EKSTRAWERTYK – to nie jest osoba głośna, dominująca czy odważna
  • INTROWERTYK – to nie jest osoba  nieśmiała czy zamknięta w sobie
  • INTUICJA – nie ma wiele wspólnego z „ kobiecą intuicją” czy „ przeczuciem”
  • MYŚLENIE –  osoby z tą preferencją nie są pozbawione uczuć, też odczuwają emocje
  • ODCZUWANIE – osoby z ta preferencją też potrafią myśleć racjonalnie i nie są mniej inteligentne
  • OSĄDZANIE  – ma niewiele wspólnego z wydawaniem sądów czy opinii
  • OBSERWOWANIE – niekoniecznie oznacza spostrzegawczość

 

Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

Zobacz:
Webinary, Interaktywne Szkolenia Online
Zobacz szkolenia powiązane z tematem artykułu:
Zarządzanie stresem i przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu
SZKOLENIE NA ZAMÓWIENIE/SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Przejdź do działu strefy wiedzy

WikiGamma
Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy
Gamma Q&A
Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR
Artykuły eksperckie
Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi
Wideo
WikiGamma w formacie video
Recenzje, Stanowiska pracy
Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów
Artykuły, Artykuły cd., Prawo
Standardowe informacje z obszaru szkoleń

Najbardziej poczytne materiały WikiGamma:

Szanowni Państwo! Od momentu powstania, metodyki zwinne zyskują coraz większą popularność w różnych dziedzinach biznesu, wspierając organizacje z niemal wszystkich branży w sprawnym zarządzaniu projektami oraz codziennymi działaniami w takich obszarach, jak: informatyka, strategia, komunikacja, sprzedaż, marketing oraz HR. Metodyki Agile umożliwiają efektywne i szybkie budowanie wartościowych rozwiązań wysokiej jakości, wspierają usprawnianie procesów i rozwój kompetencji w zespołach wytwórczych dzięki koncentracji takich koncepcji, jak: inspekcja, adaptacja, ciągłe doskonalenie czy samoorganizacja, bez których żadna firma chcąca działać w dynamicznym środowisku nie jest w stanie budować przewagi rynkowej.
Główną przyczyną, dla której firmy i organizacje decydują się podnieść kompetencje swoich pracowników w obszarze zarządzania projektami jest dynamika otaczającego nas świata. Kapryśna ekonomia, skracające się cykle produkcyjne, zmiany technologiczne, polityczne, prawne, demograficzne i kulturowe kształtują coraz wyższe oczekiwania klientów.
Grywalizacja lub gamifikacja to w Polsce stosunkowo młoda forma motywowania określonych grup m.in. takich jak zespół sprzedażowy, dział IT lub HR czy studenci i uczestnicy szkoleń, działających we wspólnym celu. Aby odczarować nieco ten temat dobrze jest przyjrzeć się mu od podstaw.
Rynek pracy staje się rynkiem pracownika, rotacja pracowników stale rośnie. Stare metody zarządzania tracą na efektywności i współcześni menadżerowie stają przed koniecznością wypracowania nowych modeli, dostosowanych do nowej rzeczywistości. Te wyzwania to coś, do czego warto się przyzwyczaić, bo millenialsi niedługo będą dominującą grupą pokoleniową na rynku pracy.
Sukces firmy zależy od ludzi w niej pracujących, a kluczowi pracownicy mają kluczowe znaczenie dla tego sukcesu, zwłaszcza w perspektywie długoterminowej.
Szanowni Państwo! Model mocnych stron Gallupa jest dzisiaj tak aktualny jak nigdy wcześniej. Zmiany pokoleniowe, motywacja 3.0 , tzw. rynek pracownika oraz poszukiwanie rozwiązań HR-owych, które jednocześnie podnoszą efektywność organizacji i satysfakcję pracowników z wykonywanej pracy – wszystkie te zjawiska stanowią ogromne wyzwania dla działów HR w Polsce i na świecie. Praca na talentach i mocnych stronach wg metodologii Gallupa na pewno pomaga zamienić wyzwania w rezultaty. Życzymy owocnej lektury! Zespół Gamma

Kolejne artykuły:

Okno Johari to psychologiczne narzędzie, które pozwala poznać siebie i swoje relacje z otoczeniem. Wyznacza ono cztery obszary, które obrazują poziom samoświadomości jednostki i jej relacje z innymi ludźmi. Okno Johari stosuje się do wzmacniania komunikacji w pracy, budowania zespołów i rozwoju osobistego.
Test 12 pytań Gallupa Instytut Gallupa przez ponad 25 lat prowadził wywiady z ponad milionem pracowników. Pytano o różne aspekty pracy, w celu wyłowienia najważniejszych kwestii decydujących o odpowiedzi na pytanie: co to jest dobre miejsce pracy?
Raport Deloitte podsumowujący 2015 rok potwierdza, że najistotniejszym wyzwaniem dla liderów przedsiębiorstw okazało się budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania. Zdaniem autorów raportu to właśnie te dwie, kluczowe wartości stanowią receptę na coraz powszechniejsze trudności w przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników o wysokim potencjale. Organizacje, które umiejętnie wykorzystają ten fakt, mają szansę wygrania boju o talenty i pozostawienia w tyle swoich konkurentów.   
Gamma przeprowadziła w marcu osiem specjalistycznych pokazów dotyczących Onboardingu 2.0, w których udział wzięło ponad 160 ekspertów. Ideą pokazu było możliwie dokładne odwzorowanie pierwszego dnia nowego pracownika w szeregach organizacji. Uczestnicy pokazów wcielili się w nowo zrekrutowanych specjalistów ds. HR w firmie Gamma, mieli szansę wejść w buty adepta.
Szanowni Państwo! Od momentu, kiedy w latach osiemdziesiątych na Uniwersytecie Stanforda zaczęto pracować nad włączeniem idei Design Thinking do biznesu minęło ponad 30 lat. Dziś  Design Thinking wspiera organizacje w dynamicznym rozwoju, działając w obszarach: strategii, komunikacji, marketingu i HR.  Metodologia ta pomaga tworzyć innowacyjne rozwiązania, które dzięki zrozumieniu potrzeb docelowego odbiorcy, kreują unikalne doświadczenia. Jak powiedział Oren Harari: Elektryczne oświetlenie nie jest skutkiem ciągłego ulepszania świeczek. Życzymy owocnej lektury! Zespół Gamma

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl

Najbliższe terminy szkoleń związane z tym artykułem

Budowanie odporności psychicznej w czasach VUCA
30 października 2020 Szkolenie online
Jesteśmy sumą doświadczeń. Takich doświadczeń jakie serwuje nam dziś świat nie otrzymaliśmy nigdy. Nie jesteśmy na nie odpowiednio przygotowani....
Efektywne zarządzanie sobą w czasie
2 listopada 2020 - 3 listopada 2020 Warszawa
Czas jest zasobem nieodnawialnym. Zarządzanie czasem to tak naprawdę zarządzanie sobą w czasie - swoimi priorytetami, podziałem pracy, energią....

Najpopularniejsze artykuły w tym dziale

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
Gamma na FBGamma w LN
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji