CLIMB – czy każdy może być liderem?

Model Powszechnego Przywództwa CLIMB zakłada, że każdy pracownik może, a nawet powinien rozwijać umiejętności przywódcze. Wynikają one nie z cech charakteru, ale z określonych zachowań, których można się po prostu nauczyć.

zdjęcie - CLIMB – czy każdy może być liderem?

CLIMB – czy każdy może być liderem?

Czy dobry menadżer musi być przywódcą?

Teoretyk zarządzania Peter Drucker, autor książki „Praktyka zarządzania” często podkreślał, że są osoby, które mają większe predyspozycje ( wynikające z charakteru, temperamentu i cech intelektualnych) do bycia liderem niż inne. Drucker nie wierzył, że cechy prawdziwie przywódcze można w sobie wypracować - „z tym po prostu trzeba się urodzić”.

Inni znani eksperci od zarządzania, choćby John Kotter, tezy Druckera poddawali w wątpliwość i przekonywali, że bycia liderem można się nauczyć. Poza tym, powszechnie uważa się, że nie trzeba być obdarzonym wielką charyzmą, żeby zarządzać firmą.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Zobacz nasze szkolenia.
Jak prawidłowo oceniać pracowników? Czy przywództwa można się nauczyć? Jak zostać charyzmatycznym liderem? Jak budować zaangażowanie w firmie?

Zapraszamy.

Przywódca i zarządzanie firmą

Warto zastanowić się, kim jest przywódca. Jakim sposobem bycia i działania wyróżnia się taka jednostka?

Przywódca to:

 • wizjoner
 • człowiek obdarzony charyzmą
 • ktoś, kto kreśli ogólne plany rozwoju, bez skupiania się na detalach
 • ktoś, za kim idą zwolennicy.

Lider/przywódca to osoba, która wskazuje kierunek działania, inspiruje, patrzy zawsze dalej niż inni. Jednak często nie przejmuje się detalami czy szczegółami wykonywanych zadań. Procedury go denerwują, a codzienne obowiązki traktuje jako zło konieczne. Te czynności często zrzuca na barki swoich podwładnych lub zwolenników.

Według powyższych kryteriów wielu menadżerów jest urodzonymi przywódcami. Z pewnością kimś takim był Steve Jobs, a z obecnie działających można wskazać Elona Muska. Jednak praca menadżera to też ogrom zadań związanych z zarządzaniem.

A zarządzanie to przede wszystkim:

 • administrowanie
 • podejmowanie codziennie dziesiątek, często drobnych decyzji,
 • ustalanie harmonogramów,
 • przygotowywanie dokumentów,
 • nadzór nad rozliczeniami.

Dobry menadżer nie musi być charyzmatycznym liderem, ale musi wykazywać się świetną organizacją pracy, dokładnością i skrupulatnością. Jego działania opierają się na procedurach i zasadach korporacyjnych. Sprawne poruszanie się w gąszczu przepisów, kalendarz wypełniony spotkaniami biznesowymi, rozwiązywanie bieżących problemów czy udzielanie instrukcji podwładnym - to codzienność menadżera.

Jak widać różnice między przywództwem a zarządzaniem istnieją. Jednak dobrze by było, żeby zarządzający firmą mieli w sobie choć odrobinę charyzmy lidera. Czy bycia przywódcą można się nauczyć?

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Zobacz szkolenia online i szkolenia menadżerskie realizowane w Gammie dotyczące sprzedaży i rozwoju. Sprawdź szkolenia HR i dla administracji publicznej. Zaufaj firmie szkoleniowej roku.

Czym jest CLIMB?

Firma szkoleniowo-doradcza AchieveGlobal przeprowadziła w ostatnich latach badania, które wykazały, że posiadanie umiejętności przywódczych przez pracowników wszystkich szczebli zwiększa efektywność przedsiębiorstwa.

Jeżeli pracownik posiada cechy lidera lepiej poradzi sobie w sytuacjach wymagających:

 • podjęcia inicjatywy,
 • przejęcia kontroli nad sytuacją,
 • wprowadzenia zmian w dotychczasowym sposobie działania.

Dzięki badaniom AchieveGlobal wyróżniło 17 kompetencji, którymi powinien charakteryzować się prawdziwy lider:

 • Tworzenie i przekazywanie wizji.
 • Dokonywanie zmian niezbędnych do realizacji wizji.
 • Reagowanie na potrzeby klienta.
 • Wspieranie działań poszczególnych pracowników.
 • Wspieranie działań zespołowych.
 • Dzielenie się informacjami.
 • Rozwiązywanie problemów, podejmowanie decyzji.
 • Zarządzanie procesami przebiegającymi przez różne działy.
 • Umiejętności techniczne.
 • Zarządzanie projektami.
 • Zarządzanie czasem i zasobami.
 • Podejmowanie inicjatyw wykraczających poza określony zakres obowiązków.
 • Branie odpowiedzialności za siebie i swój zespół.
 • Kontrola emocji.
 • Przestrzeganie etyki zawodowej.
 • Okazywanie zrozumienia.
 • Prowadzenie wiarygodnych prezentacji.

Te kompetencje przyporządkowano pięciu strategiom działania, które poprawiają efektywność wykonywanej pracy.

Strategie te nazwano  modelem CLIMB: Create - Let - Involve - Manage - Build.

Create
Kreowanie pozytywnych wizji i wartości. Lider powinien mieć ( wykształcić w sobie) umiejętność pokonywania przeszkód. Nie może być również zamknięty na zmiany, nowe pomysły, czy spojrzenie na sprawy z zupełnie innego punktu widzenia. Jednym zdaniem: powinien mieć otwartą głowę i pozytywny stosunek do rzeczywistości. To również spowoduje, że atmosfera w pracy będzie energetyczna i twórcza.

Konkretne działania lidera w tym obszarze powinny wyglądać następująco:

 • budowanie optymistycznej atmosfery w pracy,
 • wygłaszanie pozytywnych opinii o firmie i jej przyszłości,
 • pomagania współpracownikom w zidentyfikowaniu swojego miejsca w przedsiębiorstwie oraz określeniu celów zawodowych,
 • rozwijanie projektów zawodowych, mimo pojawiających się trudności,
 • dokonywanie niezbędnych korekt w trakcie realizowania projektu.

Let
Ta strategia zwraca uwagę na klienta. Przywódca, nawet jeżeli bezpośrednio nie ma kontaktu z klientami, powinien pamiętać, że to ich opinia i ich stosunek do firmy jest najważniejszy. Wszystkie jego działania, związane z produktem czy usługą, którą oferuje przedsiębiorstwo powinny brać pod uwagę ocenę klienta końcowego.

Działania lidera w tym zakresie to:

 • jasne wyrażanie opinii na temat produktów lub usług oferowanych przez przedsiębiorstwo,
 • dzielenie się ze współpracownikami ( podwładnymi, ale i osobami zarządzającymi firmą) swoimi przemyśleniami na temat potrzeb klientów,
 • rozwijanie i uczestniczenie w pracach budujących standardy obsługi klientów.

Involve
Zaangażowanie. Tego wymaga się nie tylko od lidera, ale również jego współpracowników i podwładnych. Co więcej, każdy lider jest zobowiązany do wspierania pracowników, budowania w nich motywacji do pracy i pomaganiu w rozwiązywaniu problemów.

Lider, pragnąc realizować w swojej pracy ten zakres obowiązków powinien:

 • słuchać innych,
 • przekazywać otoczeniu niezbędne informacje,
 • wykorzystywać każdą okazję do wyrażania uznania za dobrze wykonaną pracę,
 • być cierpliwym w kontaktach ze współpracownikami,
 • dostosowywać się do różnych stylów działania.

Menage
W tym punkcie chodzi o zarządzanie poziome. Nie chodzi o relacje szef-podwładny, o przekazywanie poleceń, ale o relacje między pracownikami na podobnych stanowiskach. Rzecz w tym, aby wspólnie z innymi dbać o jak najlepszą organizację pracy i płynny przebieg operacji zachodzących w firmie.

Działania charakterystyczne dla przywódcy to:

 • analizowanie występujących dysfunkcjonalności przez pryzmat działania całej firmy (rezygnowanie z postawy „to nie moja sprawa”),
 • szukanie możliwości usprawnienia kooperacji między poszczególnymi działami firmy,
 • otwartość na zgłaszane przez współpracowników uwagi,
 • rozsądne wykorzystywanie czasu swojego i innych:
  • pomaganie innym w szukaniu usprawnień przy wykonywaniu rutynowych czynności
  • wykonywanie swoich obowiązków, tak, żeby nie utrudniać pracy innym
  • nie marnowanie czasu swojego i innych przez to np. że jest się nieprzygotowanym do spotkania, czy od dawna planowanych działań
  • zapobieganie sytuacjom dublowania się pracy różnych osób.

Build
Budowanie swojej reputacji i wiarygodności wśród współpracowników. Bycie dla nich punktem odniesienia i wzorem. Branie na siebie odpowiedzialności, a nie zrzucanie jej na barki innych.

Lider pokazuje to poprzez następujące działania:

 • wypowiadanie się w sposób rzeczowy i klarowny,
 • nie ukrywanie swoich poglądów na tematy zawodowe,
 • przekazywanie nawet niespecjalnie popularnych decyzji,
 • robienie tego, co jest zasadne w danej sytuacji, a nie tego, co jest najłatwiejsze,
 • przyznawanie się do błędów,
 • udzielanie wsparcia potrzebującym tego współpracownikom,
 • realizowanie zobowiązań,
 • nieukrywanie ważnych informacji,
 • pokazywanie konsekwencji w działaniu,
 • sprawiedliwą ocenę podwładnych,
 • nieprzypisywanie sobie cudzych zasług.

Przywództwa można się nauczyć

CLIMB nie tylko celnie identyfikuje kompetencje, którymi powinien wykazywać się prawdziwy lider, ale również udowadnia, że przywództwa można się nauczyć. W takim ujęciu lider nie jest jakimś niezwykłym „pomazańcem bożym”, ale człowiekiem świadomym tego, co jest w jego pracy najważniejsze, a także jakie relacje powinien budować ze swoimi współpracownikami.

Firma szkoleniowa Gamma | Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

2007 rok obfituje w ważne wydarzenia. W kwietniu Komitet Wykonawczy UEFA ogłasza, że Polska z Ukrainą będą współorganizować piłkarskie Mistrzostwa Europy w 2012 roku. Lato przynosi koncerty legend – największe hity dla polskiej publiczności śpiewają członkowie The Rolling Stones oraz Red Hot Chili Peppers. Gorąco jest również na scenie politycznej – dochodzi do samorozwiązania Sejmu, a w październiku do przyspieszonych...
Znajomość własnej kultury i kultur, z którymi podejmowana jest komunikacja na jakimkolwiek poziomie owocuje wytworzeniem się świadomości kulturowej, czyli umiejętności rozpoznania i zrozumienia wpływu kultury na ludzkie zachowania i idee oraz wpływu własnej kultury na postrzeganie świata, proces oceniania i podejmowania decyzji. Aby dojść do etapu efektywnej komunikacji międzykulturowej niezbędna jest inwestycja czasu, energii i starań w wykluczenie uprzedzeń i...
Zmienność i niepewność wpisała się w zawodowe i prywatne doświadczenia ludzi na całym świecie na tyle mocno, że mówienie o rzeczywistości VUCA wydaje się dziś truizmem. Wielu z nas wciąż nie wróciło do biur, ale okazało się, że w dalszym ciągu można nawiązywać kontakty, efektywnie współpracować i wprowadzać innowacje. Wiemy już, że przyszłość nie przyniesie stabilizacji. Turbulencje, jakie zafundowała nam...
Szanowni Państwo! W czerwcu 1925 roku ukazała się książka „The Psychology of Selling” napisana przez E.K. Stronga, była to pierwsza nowatorska praca opisująca model sprzedaży. Wprowadziła ona koncepcję technik sprzedaży, takich jak cechy i korzyści, radzenie sobie z odmowami, zamykanie sprzedaży czy pytania otwarte w sprzedaży i zamknięte. Ponieważ od tego momentu minęło już prawie 100 lat, pozwalamy sobie przedstawić...
Szanowni Państwo! W tej części przedstawiamy kolejne modele sprzedaży, w tym rewolucyjny The Challenger Sale. Model ten został opracowany na podstawie szeroko zakrojonego badania, w którym bardzo szczegółowo przeanalizowano 70 tysięcy wizyt handlowych przeprowadzonych przez prawie 7 tysięcy handlowców w 95 branżach w różnych krajach . Model ten jest określany jako czwarta rewolucja w sprzedaży. Życzymy owocnej lektury! Zespół Gamma

Zapraszamy do naszej

gamma Wiki +

Znajdziesz tam:
 • 800 pigułek wiedzy
 • 40 filmów edukacyjnych
 • ~14h nagrań raportów w wersji audiobook i wiele więcej.
Raporty HR
Raporty HR

Okręty flagowe naszej strefy wiedzy w wersji audio.

Video
Video

Szereg koncepcji, narzędzi i idei w wersji video.

Audio
Audio

Audiopigułki wiedzy w drodze do pracy czy w – trakcie spaceru.

Artykuły
Artykuły

Do przeczytania w lub do pobrania w formacie pdf.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.: 505 273 550,

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550


ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.