Metaprogramy

Metaprogramy to filtry percepcji, które stosujemy nawykowo. Filtrują świat, pomagając stworzyć nasze własne mapy. To modele porządkowania i organizacji informacji napływających do zmysłów, w celu tworzenia swojego świata i indywidualnej spójności. Funkcją metaprogramów jest informowanie nas, na co zwracać uwagę i co wybierać, jako kategorie odniesienia. Są istotne w obszarach motywacji i podejmowania decyzji.
9 czerwca 2017
zdjęcie - Metaprogramy

Metaprogramy


Metaprogramy - Dążenie – unikanie (do celu – od problemu)

Mechanizm dążenia-unikania jest wykształcony ewolucyjnie w odpowiedzi na pozytywne i negatywne bodźce otrzymywane z otoczenia. Koncepcja behawiorystyczna w psychologii opiera się na założeniu, że ludzie dążą do przyjemności, a unikają bodźców przykrych. W zależności od preferowanego krańca tego wymiaru, jedni koncentrują się bardziej na dążeniu „do” (celu), inni bardziej na ucieczce „od” problemu.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Paraliżuje Cię strach przed wystąpieniami publicznymi? Czujesz się nie rozumiany przez innych? Chcesz lepiej zarządzać swoim czasem i umiejętnościami? Odwiedź nasz dział szkoleń interpersonalnych i wybierz interesujące Cię szkolenie np: szkolenia komunikacja, zarządzanie czasem szkolenie, szkolenie radzenie sobie ze stresem

Filtr percepcyjny dążenia-unikania różnicuje ludzi na:

od problemu:

 • Koncentrują się na problemach, przeszkodach, słabych punktach
 • Unikają przykrości, problemów
 • Eliminują zagrożenia, przeszkody
 • Minimalizują to, czego nie lubią
 • Obawiają się tego, co może się nie udać
 • Pamiętają, co się nie udało w przeszłości
 • Mają trudności z pozytywnym sformułowaniem celu
 • Generują negatywne konsekwencje

do celu:

 • Koncentrują się na celu
 • Dążą do czegoś
 • Zmierzają w kierunku czegoś
 • Robią coś dla nagrody, zysku, innych korzyści
 • Są motywowani przez bodźce pozytywne (nagroda)
 • Mogą mieć trudności w unikaniu problemów
 • Widzą szklankę do połowy pełną, minimalizują znaczenie problemów, negatywnych konsekwencji

jak się dopasować?

 • Mów o tym, czego unikną, co wyeliminują, czego nie będą musieli znosić
 • Pokazuj problemy i ich rozwiązania przez uświadomienie, czego nie chcą lub nie będą musieli robić
 • Mów, jak im pomoże w uniknięciu negatywnych konsekwencji, pozbyciu się problemów
 • Określaj, czego chcą drogą eliminacji

jak się dopasować?

 • Mów o tym, co osiągną, zyskają, czego chcą, do czego dążą
 • Koncentruj się na pozytywnych efektach
 • Pokazuj proces zbliżania się do celu
 • Mów o tym, kto i co im pomoże

Metaprogramy - Wewnętrzny − zewnętrzny

Filtr dotyczy umiejscowienia kontroli (locus of control), poczucia wpływu na własny los
i odpowiedzialności za swoje działanie, źródła autorytetu, motywacji oraz potwierdzenia dla „Ja”.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Na szkoleniu  work-life balance dowiesz się jakie są zasady równowagi pomiędzy życiem zawodowym i osobistym. Poznaj dekalog szczęśliwego człowieka. Zarządź swoimi emocjami, uwagą i czasem.
Szkolenia powiązane z tym tematem: pracuj z głową, miej serce do pracy, efektywne zarządzanie czasem.

wewnętrzny

 • Bazują na własnych osądach, opiniach, ocenach i kryteriach
 • Kierują się własnymi emocjami
 • Ocena działań i danych odbywa się na własnych opiniach i przekonaniach  


zewnętrzny

 • Bazują na opiniach, sądach, ocenach innych
 • Swoje opinie kształtują na podstawie informacji z zewnątrz


jak się dopasować?

 • Podkreśl, co inni ludzie myślą i decydują, zwłaszcza inne „znaczące dla nich osoby” lub autorytety. „Inni ludzie sądzą...”.
 • Dostarcz im statystyk, procentów. „Fakty pokazują...”.
 • Daj im dużo pozytywnych informacji zwrotnych i potwierdzenia oraz informuj ich na bieżąco o tym, jak im idzie.


jak się dopasować?

 • Nie mów im, co inni ludzie myślą i jakie podejmują decyzje
 • Podkreśl to, co oni myślą, i że muszą sami za siebie zdecydować.
 • Pomóż im wyklarować ich myśli.
 • Do takiej osoby powiesz: „Ja nie mogę cię do niczego przekonać. Jesteś jedyną osobą, która może cię przekonać”. „Tylko ty będziesz wiedzieć, co jest dla ciebie dobre”. „To zależy od ciebie”.

Metaprogramy - Ja – inni

Filtr ten odpowiada za skupianie uwagi na „ja” lub na osobach z otoczenia. W zależności od krańca tego wymiaru, bardziej przekonujące są argumenty dotyczące „ja”, własnych działań, korzyści, możliwości, myśli, uczuć lub dotyczące „innych” – ich uczuć, myśli, reakcji, tego, co można dla nich zrobić.

ja

 • Myślą w kategoriach własnych korzyści, zaspokojenia swoich potrzeb i oczekiwań
 • Skupieni na własnych odczuciach, myślach, zachowaniach
 • Reagują najsilniej na własne potrzeby
 • Zaspokajają swoje oczekiwania i potrzeby


inni

 • Poszukują tego, co może zrobić dla innych
 • Potrzeby i oczekiwania innych są ważniejsze niż własne
 • Poświęcają innym dużo uwagi
 • Kierują się odczuciami, zachowaniami


jak się dopasować?

 • Pokazuj im korzyści dla nich z
 • poziomu organizacji i indywiduanych potrzeb
 • Pozostawiaj ostateczną decyzję


jak się dopasować?

 • Pokaż, jakie korzyści da otoczeniu
 • Podkreślaj, jak określone działanie, decyzja zaspokoi potrzeby i oczekiwania innych
 • Wskaż, jak korzystnie będzie postrzegany przez innych,
 • w wyniku podjętej decyzji

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szkolenia online umożliwiają pełną interakcję zarówno z prowadzącym jak i z innym uczestnikami.

Realizujemy szkolenia online, webinary i projekty hybrydowe.

Sprawdź nasze kursy i szkolenia online:

Metaprogramy - Ogólny – szczegółowy

Ten filtr dotyczy sposobu odbierania i sortowania informacji oraz zdolności do podążania za tą informacją.

ogólny

 • Mówią ogólnikami
 • Przekonują ich idee, koncepcje na ogólnym poziomie
 • Koncentrują się na głównych założeniach, nie na szczegółach
 • Muszą mieć najpierw ogólny obraz, kierunek działań
 • Podsumowują
 • Używają abstrakcyjnych przykładów
 • Chętnie delegują szczegóły


szczegółowy

 • Mają tendencję do rozkładania całości na części składowe, mniejsze elementy
 • Skoncentrowani na szczegółach
 • Czasami detale przesłaniają im cel
 • Wolą historie i argumenty od szczegółu do ogółu
 • Potrzebują konkretnych przykładów
 • Mówią o krokach i sekwencjach


jak się dopasować?

 • Najpierw pokaż ogólny zamysł, potem przejdź do szczegółów
 • Unikaj zbyt dużej ilości szczegółów
 • Skup się na ogółach


jak się dopasować?

 • Prezentuj informacje w częściach,
 • z zachowaniem kolejności
 • Skup się na szczegółach
 • Stosuj dygresje
 • Unikaj ogólników

Metaprogramy - Zgoda – sprzeciw

zgoda

 • Zwykle wyrażają zgodę
 • Mają tendencję do akceptowania wszystkiego i wszystkich
 • Używają określeń: „dobrze”, „super”, „podoba mi się”  


sprzeciw

 • Skłonność do przeciwstawiania się
 • i mówienia „nie”
 • Mają tendencję do negowania wszystkiego i wszystkich
 • Negowanie pomysłów i propozycji innych
 • Używają określeń: „nie”, „nie zgadzam się”, „tak naprawdę …”, „tak ale …”, „prawdą jest ….”

 

Gamma - firma szkoleniowa roku w rankingu Gazety Finansowej. Oferujemy szkolenia sprzedażowe i menadżerskie np: i inne. Zapoznaj się z nimi. Zapraszamy.

Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

z naszej strefy wiedzy

Dr Stephen Covey to jeden z 25 najbardziej wpływowych Amerykanów według magazynu Time. Całe swoje życie poświęcił na badanie natury człowieka, jego rozwoju i relacji z innymi. Na podstawie doświadczenia oraz poglądów głoszących, że osiągnięcie sukcesu powiązane jest z cechami charakteru i życiem zgodnie z ustalonymi zasadami, stworzył 7 nawyków skutecznego działania. Dzięki nim człowiek może zmienić samego siebie, poprawić relacje z innymi i stać się skutecznym przywódcą.

Codzienność zawodowa generuje wiele wyzwań. Dzięki nim nasza praca jest ciekawa, kreatywna i kształtuje rozwój, nie tylko zawodowy, ale i osobisty. Aby podpisać się pod powyższymi stwierdzeniami, wyzwania powinny być zrównoważone z chęcią ich stałego podejmowania. Co zatem może spowodować, że będziemy otwarci na to co nowe, niewiadome lub trudne i dotychczas nierozwiązane?

Ta metoda jest wykorzystywana również do poszukiwania kreatywnych rozwiązań. Może być praktykowana  indywidualnie, jak i grupowo. Jest znakomitym narzędziem dla menadżera do wszechstronnej analizy firmowych projektów i podsuwanych przez współpracowników pomysłów.

Pomodoro to prosta metoda pomagająca w zarządzaniu czasem, zwiększeniu koncentracji i podniesieniu efektywności.

Jedną z najbardziej popularnych koncepcji zadowolenia z pracy i motywacji wewnętrznej pracownika  jest Model Cech Pracy (JCM) autorstwa Hackmana i Oldhama. Teoria JCM wskazuje czynniki, które przyczyniają się do osiągnięcia zawodowej satysfakcji.

ZOBACZ LOSOWE ARTYKUŁY Z NASZEJ STREFY WIEDZY

Okno Johari to psychologiczne narzędzie, które pozwala poznać siebie i swoje relacje z otoczeniem. Wyznacza ono cztery obszary, które obrazują poziom samoświadomości jednostki i jej relacje z innymi ludźmi. Okno Johari stosuje się do wzmacniania komunikacji w pracy, budowania zespołów i rozwoju osobistego.

Test 12 pytań Gallupa Instytut Gallupa przez ponad 25 lat prowadził wywiady z ponad milionem pracowników. Pytano o różne aspekty pracy, w celu wyłowienia najważniejszych kwestii decydujących o odpowiedzi na pytanie: co to jest dobre miejsce pracy?

Raport Deloitte podsumowujący 2015 rok potwierdza, że najistotniejszym wyzwaniem dla liderów przedsiębiorstw okazało się budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania. Zdaniem autorów raportu to właśnie te dwie, kluczowe wartości stanowią receptę na coraz powszechniejsze trudności w przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników o wysokim potencjale. Organizacje, które umiejętnie wykorzystają ten fakt, mają szansę wygrania boju o talenty i pozostawienia w tyle swoich konkurentów.   
Gamma przeprowadziła w marcu osiem specjalistycznych pokazów dotyczących Onboardingu 2.0, w których udział wzięło ponad 160 ekspertów. Ideą pokazu było możliwie dokładne odwzorowanie pierwszego dnia nowego pracownika w szeregach organizacji. Uczestnicy pokazów wcielili się w nowo zrekrutowanych specjalistów ds. HR w firmie Gamma, mieli szansę wejść w buty adepta.
Szanowni Państwo!
Od momentu, kiedy w latach osiemdziesiątych na Uniwersytecie Stanforda zaczęto pracować nad włączeniem idei Design Thinking do biznesu minęło ponad 30 lat. Dziś  Design Thinking wspiera organizacje w dynamicznym rozwoju, działając w obszarach: strategii, komunikacji, marketingu i HR.  Metodologia ta pomaga tworzyć innowacyjne rozwiązania, które dzięki zrozumieniu potrzeb docelowego odbiorcy, kreują unikalne doświadczenia. Jak powiedział Oren Harari: Elektryczne oświetlenie nie jest skutkiem ciągłego ulepszania świeczek.

Życzymy owocnej lektury!
Zespół Gamma
Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel: 22/266 08 48,

tel. kom.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel: 22/266 08 48,
tel. kom.: 505 273 550

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.