STRATEGIE SKUTECZNEGO LIDERA - MODEL CLIMB

W 1999 roku Bergmann, Hurson i Russ-Eft zaproponowali model przywództwa, który definiuje podstawowe i kluczowe zarazem działania, jakie powinien podejmować skuteczny lider. Działania te w naturalny sposób wpisują się w omówione wcześniej obszary leadershipu.
23 maja 2017
zdjęcie - STRATEGIE SKUTECZNEGO LIDERA - MODEL CLIMB

STRATEGIE SKUTECZNEGO LIDERA

MODEL CLIMB

 

CLIMB oznacza więc:

 • CREATE
  KREUJ POZYTYWNĄ WIZJĘ PRZYSZŁOŚCI I KOMUNIKUJ JĄ PRACOWNIKOM. DOKONUJ ZMIAN, KTÓRE SĄ KONIECZNE DO JEJ OSIĄGNIĘCIA

 • LET
  ROZWIJAJ ORIENTACJĘ NA KLIENTA. ODKRYWAJ JEGO POTRZEBY I ZASPOKAJAJ JE

 • INVOLVE
  WZBUDZAJ ZAANGAŻOWANIE PODWŁADNYCH, DAWAJ WSPARCIE, DZIEL SIĘ DOŚWIADCZENIEM I INFORMACJAMI, POMAGAJ ROZWIĄZYWAĆ PROBLEMY,

 • MANAGE
  ZARZĄDZAJ PRACĄ, PROJEKTAMI, CZASEM I ZASOBAMI

 • BUILD
  BUDUJ ZESPÓŁ POPRZEZ OKAZYWANIE ZROZUMIENIA I DBANIE O ATMOSFERĘ. BUDUJ WŁASNĄ WIARYGODNOŚĆ - BIERZ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA TO, CO ROBISZ, PRZESTRZEGAJ ZASAD, KTÓRE GŁOSISZ

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

W trakcie szkolenia czy spotkania online wykorzystywane są przez nas narzędzia dzięki, które sprawiają że spotkanie staje się naprawdę interaktywne.

Zobacz co oferujemy:

Create – kompetencje lidera

Kompetencjami niezbędnymi do skutecznego realizowania tej strategii są: „tworzenie i przekazywanie wizji” oraz „dokonywanie zmian koniecznych do zrealizowania wizji”.

W codziennej praktyce strategia ta przejawia się takimi zachowaniami jak:

 • tworzenie optymistycznej atmosfery w pracy,
 • pozytywne wyrażanie się o przyszłości firmy,
 • pomaganie innych w określeniu swojego miejsca,
 • wspieranie w wyznaczaniu celów zawodowych,
 • utrzymywanie prawidłowego kierunku działania mimo pojawiających się trudności,
 • dokonywanie niezbędnych zmian w trakcie realizacji planów.

Let – kompetencje lidera

Strategii tej przypisano jedną kompetencję: „reagowanie na potrzeby klienta zewnętrznego, jak i wewnętrznego”.

Pracownik, który ma ją przyswojoną na odpowiednim poziomie jest w firmie aktywnym adwokatem klientów, nawet jeżeli nie ma z nimi bezpośredniego kontaktu. Strategia ta przejawia się w takich zachowaniach, jak:

 • otwarte wyrażanie opinii na temat produktów i usług oferowanych przez firmę,
 • dzielenie się z osobami podejmującymi decyzje swoimi spostrzeżeniami na temat potrzeb klientów,
 • inicjowanie i uczestniczenie w pracach na rzecz tworzenia standardów obsługi klientów,
 • przekraczanie ich oczekiwań.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szkolenie zarządzanie zespołem pracowniczym - jak zbudować silny zespół? Wznieś na wyższy poziom swoje umiejętności zarządzania zespołem. Szkolenie przeznaczone dla menagerów i liderów.
Tematy powiązane z tym szkoleniem: szkolenie online - zarządzanie zespołem, szkolenia menedżerskie. inne szkolenia online

Autorzy badań wskazują na to, iż osoby działający głównie z myślą o klientach, nie tylko zyskują ich uznanie, ale również oddziaływają motywująco na innych pracowników, wpływając znacząco na kulturę pracy w organizacji.

Involve – kompetencje lidera

Do właściwego realizowanie tej strategii niezbędne są cztery kompetencje:

 • wspieranie działań poszczególnych pracowników,
 • wspieranie działań zespołowych,
 • dzielenie się informacjami,
 • rozwiązywanie problemów


Osoba przejawiająca pożądane zachowania: słucha innych (po to, aby się uczyć, wiedzieć co się dzieje w firmie, odkrywać nowe pomysły, pomagać współpracownikom lepiej wykonywać ich zadania), przekazuje wszystkim niezbędne informacje i zachęca do tego innych, chętnie udziela porad na zasadzie „naprowadzania” na właściwe rozwiązania – zarówno współpracownikom, jak i swoim przełożonym, wykorzystuje każdą sposobność do wyrażania uznania za dobrze wykonaną pracę, jest cierpliwa w kontaktach ze współpracownikami – potrafi dostosowywać się do różnych stylów działania.

Strategia ta zakłada, iż pracownicy poprzez wyrażanie zainteresowania pracą innych, chęci udzielania wsparcia, wzmacniają ich motywację do działania.

Manage – kompetencje lidera

Kompetencjami niezbędnymi do skutecznego realizowania tej strategii są: „zarządzanie procesami przebiegającymi przez różne działy”, „umiejętności techniczne”, „zarządzanie projektami”, „zarządzanie czasem i zasobami”

W codziennej praktyce strategia ta przejawia się takimi zachowaniami jak:

 • patrzenie na dysfunkcjonalności w perspektywie całej organizacji (unikanie postawy „to nie moja sprawa”),
 • poszukiwanie możliwości usprawnienia współpracy pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi,
 • otwartość na zgłaszane problemy i dążenie do ich rozwiązania,
 • efektywne wykorzystanie czasu swojego i innych – sprawne podejmowanie decyzji
 • efektywne wykorzystanie zasobów

Gamma - firma szkoleniowa roku. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi szkoleniami menadżerskimi i sprzedażowymi jak: przywództwo szkolenie, zarządzanie zmianą szkolenie, techniki sprzedaży szkolenie. Zaufaj naszemu doświadczeniu.

 

Build – kompetencje lidera

Jest to strategia, w której wymagania stawiamy sobie, a dla innych jesteśmy wzorem. Strategii tej przypisano sześć kompetencji: „podejmowanie inicjatyw wykraczających poza ustalony zakres obowiązków”, „branie odpowiedzialności za siebie i swój zespół”, „kontrola emocji”, „przestrzeganie zasad etyki zawodowej”, „okazywanie zrozumienia”, „prowadzenie wiarygodnych prezentacji”.

Pracownik, który ma ją przyswojoną na odpowiednim poziomie jest w firmie aktywnym adwokatem klientów, nawet jeżeli nie ma z nimi bezpośredniego kontaktu. Strategia ta przejawia się w takich zachowaniach, jak:

 • otwarte wyrażanie swoich poglądów,
 • odważne przekazywanie niepopularnych decyzji,
 • robienie tego, co jest właściwe w danej sytuacji, a nie najłatwiejsze (nie uleganie naciskom, nie zostawianie rzeczy własnemu biegowi),
 • przyznawanie się do własnych błędów,
 • udzielanie innym pomocy wtedy, kiedy tego potrzebują,
 • realizowanie wszystkich zobowiązań,
 • mówienie zawsze prawdy,
 • nieujawnianie poufnych informacji,
 • zachowanie konsekwencji w działaniu,
 • sprawiedliwe ocenianie wyników pracy innych,
 • nieprzypisywanie sobie cudzych zasług


Generowanie przez pracowników tego typu zachowań wzmacnia poczucie wzajemnego zaufania, sprzyja angażowaniu się w powierzone obowiązki zawodowe. Na pewno nie pozostaje to bez związku z wizerunkiem, jaki firma buduje na zewnątrz.

Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

z naszej strefy wiedzy

Zarządzanie grupą pracowników, gdzie kłótnie i niedopowiedzenia występują na porządku dziennym to zupełna norma. To tak jak w przypadku dysfunkcyjnej rodziny, a może nawet gorzej, ponieważ to właśnie z naszą dysfunkcyjną „rodziną” w pracy spędzamy większość naszego czasu – co najmniej 40 godzin tygodniowo.

„Dlaczego” Simona Sineka ma na celu pobudzać ludzi do robienia tego, co ich inspiruje, aby wszyscy razem mogli zmieniać świat. Sinek mówi, pisze, uczy, doradza i tworzy produkty, aby rozpowszechnić ten przekaz.

W powieści „Man’s Search for Meaning (Człowiek szukający sensu)”, Viktor Frankl wspomina iż osoby które najlepiej zarządzały swoim życiem w obozie, potrafiły też w idealny sposób kontrolować swoje zachowanie i uczucia.  Frankl wiedział że nawet w najgorszych możliwych warunkach, człowiek może przetrwać jeśli jest odporny psychicznie i posiada odpowiednie nastawienie.

Sfera zawodowa jest obszarem niezwykle konfliktogennym. To miejsce, gdzie ścierają się interesy i osobiste ambicje, a rywalizacja jest codziennością. A wszystko to rodzi poważne tarcia i antagonizmy. Konflikty w pracy mogą powstawać w wielu konfiguracjach. I może być w nie zamieszane wiele osób.

Genchi Genbutsu oznacza konieczność osobistego zweryfikowania wszystkich faktów dotyczących danego problemu. Zasada Genchi Genbutsu to jeden z najważniejszych elementów kultury pracy w japońskich firmach.

ZOBACZ LOSOWE ARTYKUŁY Z NASZEJ STREFY WIEDZY

Okno Johari to psychologiczne narzędzie, które pozwala poznać siebie i swoje relacje z otoczeniem. Wyznacza ono cztery obszary, które obrazują poziom samoświadomości jednostki i jej relacje z innymi ludźmi. Okno Johari stosuje się do wzmacniania komunikacji w pracy, budowania zespołów i rozwoju osobistego.

Test 12 pytań Gallupa Instytut Gallupa przez ponad 25 lat prowadził wywiady z ponad milionem pracowników. Pytano o różne aspekty pracy, w celu wyłowienia najważniejszych kwestii decydujących o odpowiedzi na pytanie: co to jest dobre miejsce pracy?

Raport Deloitte podsumowujący 2015 rok potwierdza, że najistotniejszym wyzwaniem dla liderów przedsiębiorstw okazało się budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania. Zdaniem autorów raportu to właśnie te dwie, kluczowe wartości stanowią receptę na coraz powszechniejsze trudności w przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników o wysokim potencjale. Organizacje, które umiejętnie wykorzystają ten fakt, mają szansę wygrania boju o talenty i pozostawienia w tyle swoich konkurentów.   
Gamma przeprowadziła w marcu osiem specjalistycznych pokazów dotyczących Onboardingu 2.0, w których udział wzięło ponad 160 ekspertów. Ideą pokazu było możliwie dokładne odwzorowanie pierwszego dnia nowego pracownika w szeregach organizacji. Uczestnicy pokazów wcielili się w nowo zrekrutowanych specjalistów ds. HR w firmie Gamma, mieli szansę wejść w buty adepta.
Szanowni Państwo!
Od momentu, kiedy w latach osiemdziesiątych na Uniwersytecie Stanforda zaczęto pracować nad włączeniem idei Design Thinking do biznesu minęło ponad 30 lat. Dziś  Design Thinking wspiera organizacje w dynamicznym rozwoju, działając w obszarach: strategii, komunikacji, marketingu i HR.  Metodologia ta pomaga tworzyć innowacyjne rozwiązania, które dzięki zrozumieniu potrzeb docelowego odbiorcy, kreują unikalne doświadczenia. Jak powiedział Oren Harari: Elektryczne oświetlenie nie jest skutkiem ciągłego ulepszania świeczek.

Życzymy owocnej lektury!
Zespół Gamma
Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel: 22/266 08 48,

tel. kom.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel: 22/266 08 48,
tel. kom.: 505 273 550

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.