Integracja w firmie

Team building to proces przekształcania grupy indywidualnych pracowników w spójny zespół. Zespół to grupa osób zorganizowanych w celu współdziałania w dążeniu do zaspokojenia potrzeb swoich klientów poprzez osiągnięcie ich celów i zamiarów.

 
Gamma - Integracja w firmie


Integracja w firmie


Co to jest Team Building?

To proces przekształcania grupy indywidualnych pracowników w spójny zespół. Zespół to grupa osób zorganizowanych w celu współdziałania w dążeniu do zaspokojenia potrzeb swoich klientów poprzez osiągnięcie ich celów i zamiarów.

Proces ten może obejmować codzienne interakcje, w które angażują się pracownicy podczas wspólnej pracy w celu spełnienia wymagań, a także zorganizowane działania i ćwiczenia, które mogą prowadzić pracownicy. Przy odpowiednim budżecie i celach menedżerowie mogą także zlecić poszczególne zadania jednostkom zewnętrznym w celu usprawnienia pracy i wykorzystania zewnętrznych zasobów.

Bez względu na to, jaki sposób wykorzystasz, aby zmienić grupę ludzi w zespół, powstałe więzy pozwolą jej na dużo bardziej efektywną pracę i osiągnięcie celów organizacji w porównaniu do niezwiązanej grupy. Jeśli tylko skoncentrujesz się na budowaniu zespołu, który sam zmierza w kierunku osiągnięcia współpracy, będziesz wiedział, że twoja praca nad budowaniem zespołu jest skuteczna.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Projektując inteligentny team building dokładamy staranności w doborze aktywności dla uczestników, wyborze charyzmatycznego prowadzącego oraz profesjonalnej ekipy wspierającej i animującej wydarzenie. Sprawdź nasze team-building'i:

Zapoznaj się też z naszymi szkoleniami:

Wewnętrzne możliwości budowania zespołu

Przy odrobinie praktyki grupy pracowników, takie jak działy, zespoły produktowe, zespoły marketingowe itp., mogą wykorzystać pomoc innego pracownika w celu ułatwienia przebiegu sesji grupy. Kierownik lub menedżer zespołu może często usprawnić przebieg spotkań, podczas których pracownicy poznają się i rozwijają spójne relacje w pracy.

W większej organizacji pracownicy działu rozwoju mogą prowadzić sesje integracyjne. Jednak osiągnięcie celu, czyli spójnego zespołu, nie musi koniecznie być wynikiem przeprowadzenia serii spotkań. Możesz budować swoje zespoły, organizując zajęcia i rozrywkowe wydarzenia, w których członkowie zespołu będą wspólnie uczestniczyć.

Zacznij od pikniku oddziałowego;  wykorzystaj kilka godzin w ciągu dnia roboczego, aby odwiedzić pobliski park. Możesz zorganizować grilla poza biurem i zasugerować pracownikom przyniesienie czegoś do jedzenia. Możesz też zamówić pizzę lub lunch od lokalnego zakładu gastronomicznego lub restauracji. Twoją misją jest zgromadzenie się z pracownikami w celu dzielenia się rozmowami podczas posiłku.

Jedynym aspektem, który powinieneś rozważyć, jeśli masz na celu zbudowanie zgranego zespołu, jest sprawienie, żeby członkowie zespołu np. chodzili razem na lunch, zamiast jeść samotnie w swoich biurach.

Możesz sponsorować aktywności, dzięki którym pracownicy będą spotykać się w celach rozrywkowych. Kręgle, lunch wigilijny, malowanie obrazów, rejsy po rzece na łodzi pasażerskiej, prezentacje klubów komediowych i eventy sportowe będą odpowiednie. Rzeczywiście, ilość wydarzeń, w których członkowie twojego zespołu mogą uczestniczyć razem, aby rozwijać team building, jest nieskończona - tak jak wyobraźnia zespołu.

Musisz jednak pamiętać, że przedsięwzięcia, które są fizycznie wymagające, takie jak wspinaczka czy park linowy, mogą powodować strach i lęk wśród nieaktywnych fizycznie lub niepełnosprawnych pracowników. Tak więc podczas budowaniu zespołu trzymaj się z dala od wszelkiego rodzaju aktywności, w których którykolwiek z pracowników nie byłby w stanie uczestniczyć w komfortowy sposób, bez strachu i niepokoju.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Czy należy odłożyć na później wszystkie formy integracji, spotkań firmowych, warsztatów i atrakcji dla zespołu? Zdecydowanie nie. Szkolenie team building to unikalne doświadczenie. Zobacz też nasze szkolenie z motywowania. Zapraszamy!

Korzystanie z pomocy zewnętrznej

Korzystając z zewnętrznego facylitatora, grupy mogą uczestniczyć w zorganizowanych działaniach mających na celu pomoc pracownikom w połączeniu się w efektywny zespół. Ogólnie rzecz biorąc, facylitator współpracuje z grupą pracowników w celu opracowania odpowiednich działań lub sesji spotkań, wspomagających budowanie zespołu.
Działania te będą najbardziej skuteczne, gdy zostaną bezpośrednio dostosowane do potrzeb twojej grupy. Ogólne budowanie zespołu może mieć pozytywny wpływ na grupę, ale nie może się równać ze specjalnie zaprojektowanym dla konkretnej grupy wydarzeniem.

Sesje te mogą obejmować rozluźnianie atmosfery, zróżnicowane tematycznie dyskusje, gry, zadania wymagające współpracy i grupową burzę mózgów. Rolą zewnętrznego facylitatora podczas takich wydarzeń jest pomoc w osiągnięciu celów. Upewnij się, że wydarzenie jest zintegrowane z twoją codzienną pracą, dzięki czemu osiągane rezultaty będą kontynuowane w pracy po zakończeniu wydarzenia.

Jeśli chcesz, aby twój zespół był efektywny i produkował dobre wyniki, potrzebne twojej organizacji, musisz zwrócić uwagę zarówno na proces wykonywania danego zadania, jak i na budowanie zespołu. W rzeczywistości 80% sukcesu zespołu wynika z integracji i spójnych relacji pracowniczych. 20% to sam proces i odpowiednia wiedza.

Jakie są etapy rozwoju zespołu?

5 etapów rozwoju zespołu i jak go wspierać

Organizacje próbowały wykorzystywać zespoły przez wiele lat z pewnym powodzeniem – a czasami z żadnym. General Motors próbowało rozwijać zespoły zaangażowania pracowników (EI) przynajmniej w latach 80. we współpracy z UAW.

Aby dowiedzieć się, dlaczego tak wiele zespołów nie osiąga swoich celów i nie przyczynia się do ogólnego sukcesu ich organizacji, zaczęto interesować się kwestią ich rozwoju, która stała się gorącym tematem.

Tradycyjnie zespół przechodzi przez pięć etapów rozwoju. Każdy etap rozwoju stanowi szczególne wyzwanie dla grupy osób, która dąży do osiągnięcia pomyślnej współpracy poprzez uformowanie zespołu.

Zespół i organizacja mogą podejmować konkretne działania na każdym etapie tworzenia zespołu, aby wspierać jego sukces w realizacji głównej misji. Tylko wspierając swoje zespoły na każdym etapie ich rozwoju, osiągniesz cel, dla którego je utworzyłeś.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szkolenia online umożliwiają pełną interakcję zarówno z prowadzącym jak i z innym uczestnikami.

Realizujemy szkolenia online, webinary i projekty hybrydowe.

Sprawdź nasze kursy i szkolenia online:

Powstrzymaj upadek swojego zespołu, wykorzystując poniższe kroki

Mając przemyślaną wizję na każdym etapie tworzenia zespołu, możesz rozwiązać jego problemy, zanim negatywnie wpłyną na jego sukces i postęp . Nie możesz traktować zespołu tak samo na każdym etapie jego rozwoju, ponieważ każdy etap wymaga innych działań wspierających. Te działania pomocnicze, podjęte we właściwym czasie, pozwolą zespołom na rozwój i skuteczne sprostanie własnym wyzwaniom.

Co najważniejsze, na każdym etapie zachowanie lidera musi być dostosowane do zmieniających i rozwijających się potrzeb grupy. Skuteczny przywódca, za którym członkowie zespołu chcą podążać, jest niezbędny, gdy grupa próbuje przejść przez uniwersalne etapy rozwoju, wspólne dla większości organizacji.

Lider na ogół również odpowiada przed menedżerem. Menedżer, jako sponsor zespołu, musi zrozumieć, jakiego rodzaju wsparcia potrzebuje zespół na każdym etapie rozwoju. To zrozumienie ma kluczowe znaczenie dla sukcesu zespołu.

Etapy rozwoju zespołu

Zastosowany model został opracowany przez dr. Bruce'a Tuckmana, który w 1965 roku wyszczególnił cztery etapy rozwoju zespołu: Formowanie (ang. Forming), Docieranie (ang. Storming), Normalizację (ang. Norming) i Wykonanie (ang. Performing). Dr Tuckman potencjalnie dodał również piąty etap, Przerwanie (ang. Adjourning), w latach siedemdziesiątych.

Co ciekawe, wiele osób doszło do wniosku, że piąty etap rozwoju zespołu, dosłownie oznaczający „Zawieszenie, Przerwanie”, to tak naprawdę „Transformacja” lub „Zamknięcie, Zakończenie”.

5 etapów rozwoju zespołu

Poniżej przedstawiono pięć etapów rozwoju zespołu oraz sugerowane działania, które najlepiej wspierają zespół na każdym etapie.

Formowanie: grupa ludzi spotyka się, aby osiągnąć wspólny cel. Ich początkowy sukces będzie zależał od wzajemnej znajomości stylów pracy, doświadczenia w poprzednich zespołach i jasności przypisanej im misji.

Jako sponsor, na tym etapie powinieneś skupić się na pomaganiu członkom zespołu w poznawaniu się, niezależnie od tego, czy zaoferujesz im zajęcia integracyjne, czy będziesz po prostu gotowy ich wysłuchać.

Docieranie: Spór o misję, wizję i sposoby podejścia do problemu lub zadania, są nieuniknione na tym etapie rozwoju. Ta walka jest połączona z faktem, że członkowie zespołu wciąż się poznają, uczą się pracować ze sobą nawzajem i zapoznają się z interakcjami i komunikacją innych członków grupy.

Jako sponsor, po raz kolejny musisz pomagać członkom zespołu w poznawaniu się, niezależnie od tego, czy oferujesz im zajęcia integracyjne, czy twoja rola polega na słuchaniu. Pomóż swojemu zespołowi wyjaśnić każde z przydzielonych zadań, aby odniósł sukces.

Normalizacja: Zespół świadomie lub nieświadomie nawiązał stosunki pracownicze, które umożliwiają postęp w osiąganiu celów zespołu. Członkowie świadomie lub nieświadomie zgodzili się przestrzegać pewnych norm grupowych i stają się funkcjonalni podczas wspólnej pracy.

Jako sponsor, poproś o systematyczny feedback od zespołu. Regularnie sprawdzaj postępy zespołu w uzgodnionych odstępach czasu i krytycznych etapach na drodze do pomyślnego zakończenia.

Wykonanie: Relacje, procesy zespołowe i skuteczność zespołu w pracy nad jego celami są synchronizowane, aby stworzyć dobrze funkcjonujący zespół. Na tym etapie następuje prawdziwy postęp zespołu.

Jako sponsor, poproś o regularne dostarczanie informacji zwrotnych. Pomagaj w rozwiązywaniu problemów i dostarczaj potrzebne dane. Upewnij się, że członkowie zespołu komunikują się ze wszystkimi odpowiednimi stronami w twoim miejscu pracy. Nie chcesz, aby zespół działał w kompletnej separacji od innych jednostek.

Transformacja: Zespół działa tak dobrze, że członkowie uważają, że jest to najbardziej udany zespół, w jakim kiedykolwiek byli.

Zakończenie: Zespół zakończył swoją misję lub cel i nadszedł czas, aby członkowie zespołu realizowali inne cele lub projekty. (Przerwanie)

Jako sponsor, upewnij się, że zespół planuje ceremonię zakończenia. Niezależnie od tego, czy analizują projekt i omawiają, w jaki sposób mogli odnieść większy sukces, czy po prostu zamawiają pizzę, zechcesz zaznaczyć wyraźne zakończenie zespołu lub projektu.

Cel tworzenia zespołów

Celem tworzenia zespołów jest zapewnienie ram, które zwiększą zdolność pracowników do udziału w planowaniu, rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji, aby lepiej służyć klientom. Zwiększone uczestnictwo promuje:

  • lepsze rozumienie decyzji,
  • większe wsparcie i udział w planach wdrożeniowych,
  • większy wkład w rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji,
  • większą odpowiedzialność za decyzje, procesy i zmiany.

Aby zespoły mogły spełniać swoją zamierzoną funkcję, czyli polepszać efektywność organizacyjną, bardzo ważne jest, aby rozwijały się w jednostki robocze, które koncentrują się na swoim celu, misji lub uzasadnianiu istnienia. Wykonują to, skutecznie przechodząc przez opisane wyżej etapy rozwoju zespołu.

Klucze do sukcesu zespołu

Chcesz, aby twoja kolejna aktywność zrealizowała swój prawdziwy potencjał? Zintegruj budowanie zespołu z obecnymi celami firmy. Stwórz systematyczną integrację w miejscu pracy i kontynuuj ten proces - zanim rozpoczniesz przygodę, jaką jest integracja.

Musisz sprawić, aby wyniki twojej pracy nad budowaniem zespołu były długotrwałe.

Wpływ eventów

Bez przykładania uwagi do integracji, grupowe budowanie zespołu lub planowanie wydarzeń w najlepszym wypadku pobudzi na krótką chwilę entuzjazm i pozytywne morale pracowników. Jeżeli wydarzenia integracyjne są dobrze zaplanowane i wykonane, prowadzą do tego, że ludzie zaczynają czuć się dobrze sami ze sobą oraz mieć dobre relacje z innymi. Pracownicy lepiej się poznają i dzielą się wspólnymi doświadczeniami w rozmowach po powrocie do pracy.

Częstym oczekiwaniem związanym z integracją jest budowanie zaufania. Imprezy integracyjne mają jednak niewiele wspólnego z budowaniem zaufania, chyba że planowanie firmowe, które jest dokładnie monitorowane i przynosi rzeczywiste wyniki, jest częścią imprezy integracyjnej.

Wady i ryzyka

W najgorszym przypadku sesje budowania zespołu pomagają pracownikom stać się cynicznymi w stosunku do swoich organizacji. Zdarza się to, gdy wydarzenia integracyjne są przeprowadzane poza kontekstem normalnego sposobu prowadzenia działalności w firmie. Jeśli na przykład wyślesz pracowników na wspólne wydarzenie, odbywające się poza miejscem pracy, podczas gdy wszystkie nagrody w twojej firmie opierają się na indywidualnych celach i wysiłkach, wydarzenie integracyjne nie będzie miało trwałego wpływu.

Ludzie tracą godziny, które mogliby spędzić produktywnie, narzekając na ilość czasu i energii, przeznaczonych na team building lub planowanie działań; powstają zjawiska takie jak nieszczęście, krytyka zarządzania i pracownicy narzekający sobie nawzajem na słabą energię, produktywność i brak radości z dnia pracy.

Nie należy organizować wydarzeń,  które nie zapewniają sensownych, pożytecznych aktywności. Takie niepraktyczne eventy obniżają zaufanie, motywację, wydajność i moralne pracowników. Nie rozwiązują problemów, z powodu których zostały zaplanowane i zorganizowane.

W ostatecznym rozrachunku stracisz ludzi, których najbardziej chcesz zatrzymać - zwłaszcza jeśli nie zauważą, że pozytywne zmiany w twojej organizacji są wynikiem sesji planowania i budowania zespołu.

Jeśli budowanie zespołu ma zerowe rezultaty, ludzie stają się zmęczeni wydarzeniami, na które marnują tylko czas i energię. W rzeczywistości nie organizuje się wydarzeń, których jedynym celem jest integracja (bez celu biznesowego).

Dzięki niedawnej redukcji organizacyjnej i cięciu kosztów ludzie mają wrażenie, że wykonują więcej niż jedną pracę. W tym kontekście budowanie zespołu dla budowania zespołu straciło popularność.

Czynniki sukcesu

Sukces budowania zespołu lub planowania strategicznego rozpoczyna się na długo przed rozpoczęciem sesji. Wykorzystaj zespół, aby zaplanować wydarzenie, jeśli chcesz przedstawić model zachowania, którego chcesz nauczyć podczas zaplanowanych sesji zespołowych.

Długoterminowa skuteczność imprezy integracyjnej zostanie prawdopodobnie zwiększona, jeśli uwzględnisz coroczne wydarzenia team buildingowe w ogólnej strukturze firmy. Te kulturowe ramy filozofii, wartości i praktyk mają na celu regularne wspieranie i budowanie koncepcji „zespołu”. W takim środowisku sesje budowania zespołu mogą przynieść pozytywne rezultaty.

Jeśli budowanie zespołu i inne wydarzenia, odbywające się poza miejscem pracy, mają być wartościowe, uwzględnienie ich w ogólnej strukturze korporacyjnej filozofii, wartości i praktyk ma kluczowe znaczenie. Ludzie muszą już działać w środowisku zorientowanym na zespół, który charakteryzują takie filozofie, jak wspólny cel, wizja, misja i system rozwoju wydajności, który umożliwia zarówno rozwój osobisty, jak i zawodowy. Inną możliwością jest to, aby twoja organizacja aktywnie realizowała pracę zespołową jako strategię biznesową i pracowniczą.

W takim systemie zachowania zespołowe są rozpoznawane i nagradzane. Zespoły rozwiązują problemy i usprawniają procesy. Pracownicy szczerze martwią tym, czy polityka firmy i pracy jest dla nich przyjazna. Kiedy pojawia się problem lub niepowodzenie, nie szuka się winnego; zamiast tego menedżerowie pytają: „Która część systemu pracy spowodowała, że ta osoba lub zespół poniosła klęskę?”.

Kiedy taka struktura jest egzekwowana na bieżąco w organizacji, wydarzenia związane z budowaniem zespołu mogą wzmocnić system firmowy. Znowu powtarza się przesłanie: organizuj imprezy integracyjne wokół celu biznesowego, do którego mogą przyczynić się wszyscy uczestnicy, a będziesz miał szansę na stworzenie energetyzujących, ekscytujących możliwości rozwoju.

Firmy odnoszące sukcesy regularnie wykazują swoje zaangażowanie w budowanie jedności zespołu, zaufania i pozytywnego morale wśród swoich pracowników w codziennym miejscu pracy. Bez tego zaangażowania i obecności czynników sukcesu budujących zespół, formalne sesje planowania i budowania zespołu mogą przynieść negatywne skutki.

Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

2007 rok obfituje w ważne wydarzenia. W kwietniu Komitet Wykonawczy UEFA ogłasza, że Polska z Ukrainą będą współorganizować piłkarskie Mistrzostwa Europy w 2012 roku. Lato przynosi koncerty legend – największe hity dla polskiej publiczności śpiewają członkowie The Rolling Stones oraz Red Hot Chili Peppers. Gorąco jest również na scenie politycznej – dochodzi do samorozwiązania Sejmu, a w październiku do przyspieszonych...
Wigilia firmowa to świetna okazja do podziękowania pracownikom za ich całoroczny wysiłek. Dużo zespołów pracuje zdalnie lub hybrydowo. Jak zapewnić im ciekawą rozrywkę, chwilę relaksu i utrzymać więź?
Co roku znakomita większość firm organizuje tzw. wigilie firmowe – zwykle jest to dobry pretekst do team buildingu, spotkania w większym gronie niż wyłącznie działowym, podziękowania pracownikom za ich pracę w danym roku.  Wszystkie klasyczne scenariusze typu kręgle, kolacja w restauracji czy wyjazd do hotelu raczej nie będą zbyt często rozważane. Jaka jest więc alternatywa dla klasycznych świątecznych spotkań firmowych...
Istnieje wiele sposobów na integrację w firmie i wcale nie musi ona sprowadzać się do wspólnego spędzania czasu przy stole, podczas weekendowych wyjazdów do hotelu.
Firmowa integracja potrafi przybierać naprawdę różne oblicza. Nie musi być to już bynajmniej wypad do pubu czy hotelowe imprezowanie. Integracja zaczyna nabierać zupełnie innych, zróżnicowanych form, które nie dość, że odstresowują i dają rozrywkę, to na dodatek tworzą więzi, budują zaufanie i doskonalą umiejętności wspólnego działania.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.