Wizja i misja firmy

Etap formułowania strategii rozpoczynamy od zweryfikowania naszych dotychczasowych: wizji, misji i celów. Jak udaje nam się je zrealizować, czy cele dotychczas stawiane zostały… tylko na półce, w dokumencie strategii, czy rzeczywiście przybliżają nas do zrealizowania naszej wizji firmy w przyszłości?

30 maja 2017
zdjęcie - Wizja i misja firmy

Ustalanie wizji organizacji, misja organizacji przykłady

Wizja i misja firmy

A co, jeśli firma nie ma wizji, misji? Nigdy nie formułowała celów?

To moment, by stworzyć je od początku lub po prostu spisać te, które właściciele firmy i tak „noszą w głowie”. Z reguły bowiem każdy, kto zakłada firmę ma jakieś ambicje, widzi świetlaną przyszłość dla swojego biznesu: właściciel budki osiedlowej z warzywami być może będzie chciał przenieść swój biznes do lepszego, większego lokalu, by w zimie nie marznąć? Albo będzie marzył, by przyjeżdżały do niego matki z dziećmi z całej okolicy, bo on jako jedyny ma niepryskane warzywa i owoce? Wizje firmy mogą być różne – jedne sięgają gwiazd, a inne tylko drugiej dzielnicy. Niemniej, każda z nich z reguły oznacza rozwinięcie swej działalności, pokazuje tez na czym najbardziej właścicielom zależy.

Przykład: właściciel małego studia wizualizacji 3D zapytany o ustalenie wizji organizacji, odpowiedział, że jej nie ma. Działa „z dnia na dzień i biznes się kręci”. Ale, gdy zadano mu pytanie o jego marzenia czy ambicje w stosunku do firmy bardzo klarownie nakreślił jej obraz w przyszłości, mówiąc między innymi o tym, że chciałby być rozpoznawalnym przez Liebeskinda, że chciałby robić wizualizacje najbardziej skomplikowanych architektonicznie obiektów w Abu Dhabi…

Jak widać, tak ustalanie wizji organizacji pozwala już nakreślić cele o charakterze długoterminowym (np. doskonalić kompetencje wizualizacyjne skomplikowanych brył, zdobyć X% udział na rynkach zagranicznych studiów architektonicznych, nawiązywać międzynarodowe relacje itp.). Wprawdzie nie mają one jeszcze idealnego kształtu celów strategicznych, niemniej przekładają wizję na wiązkę bardziej ukierunkowanych działań.

Podsumowując, wizja jest obrazem przyszłości, jaki przedsiębiorca chce kreować.
Z reguły jego firma stanowi centralny element tego obrazu.
Aby ta wizja była realizowana dobrze, by była ona podzielana przez innych uczestników firmy. Warto bowiem, by wszyscy pracownicy widzieli ten sam punkt, do którego dążą.

O ile ustalanie wizji organizacji ma z reguły każdy przedsiębiorca (choć z reguły nie jest ona spisana), to misją może się pochwalić już tylko część firm. Niektórzy praktycy twierdzą, że to zupełnie zbędny element, bo i tak nikt nie zna misji swojej firmy, a klientów ona nie interesuje. Tę sporną kwestię pozostawimy otwartą, gdyż każda ze stron – tak adwersarze jak i zwolennicy misji – ma tu dobre argumenty.Jeśli jednak właściciel lub zarząd zdecydują się stworzyć misję firmy, jak upewnić się, że misja organizacji została dobrze sformułowana?

Warto, by misja organizacji spełniała trzy kryteria:

 • Wyznaczała kierunek i dotyczyła przyszłości
 • Wyrażała marzenia i wyzwania, które stają się udziałem pracowników firmy
 • Była możliwa do zrealizowania


Przygotowując misję organizacji warto także zadać sobie kilka (pomocniczych) pytań, które pozwolą nam w bardziej pełny sposób ją stworzyć:

 • Jakiego rodzaju działalność prowadzimy?
 • Jakie potrzeby zaspokajamy?
 • Czyje potrzeby zaspokajamy?
 • W jaki sposób zaspokajamy potrzeby klientów?
 • Co chcemy robić w przyszłości?
 • Czego będą potrzebowali klienci w przyszłości?
 • Jakie są oczekiwania wobec naszego przedsiębiorstwa?
 • Kim będą w przyszłości nasi konkurenci, dostawcy, partnerzy?
 • Jak potencjalne zmiany technologiczne mogą wpłynąć na strukturę naszego przemysłu?
 • Jakie są możliwe scenariusze zdarzeń w naszym otoczeniu?

Wielu teoretyków zarządzania już w pierwszym kroku formułowania strategii stara się wyznaczać cele strategiczne. Jak pokazuje jednak praktyka, firmy są na tyle skomplikowanymi organizacjami, a otoczenia stwarza im tak szerokie możliwości rozwoju, że nim menedżerowie zaczną konstruować swoje cele najpierw zastanawiają się, jakie mają w ogóle opcje rozwoju i starają się wybrać ostatecznie jedną z nich. Dopiero dla tak przygotowanej opcji formułowane są cele strategiczne.

Gamma - firma szkoleniowa roku. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi szkoleniami sprzedażowymi i szkoleniami sprzedażowymi jak:szkolenie dla handlowców, szkolenie techniki sprzedaży, szkolenie telemarketingustalanie wizji organizacji szkolenie.
Zaufaj naszemu doświadczeniu.

 

Formułowanie celów

Dobrze sformułowane cele biznesowe powinny przede wszystkim spełniać tzw. regułę SMART, a zatem być:

 • Specyficzne, konkretne (bardzo często w praktyce zdarza się , że cele strategiczne są tak sformułowane, ze przypominają worek, do którego można wszystko wrzucid, a i tak się zmieści)
 • Mierzalne – niezależnie od tego, czy są to cele rynkowe, finansowe, czy np. z zakresu zarządzania ludźmi, powinny one być możliwe do zmierzenia; jak bowiem sprawdzić w kolejnych okresach monitorowania strategii, czy cel ten jest osiągany czy nie?
 • Akceptowalne – zwłaszcza przez osoby, które będą m usiały je realizować (stąd np. dobra praktyka ustalania celów rozwojowych dla pracownika wspólnie z nim)
 • Realne – prawdopodobnie każda firma chciałaby być numerem jeden na rynku, ale czy dla każdej firmy taki cel jest możliwy do osiągnięcia w określonym horyzoncie czasowym? Czy np. wspomniana budka z warzywami ma szanse stad się największą (= o największej wartości sprzedaży warzyw) w kraju siecią marketów warzywnych w ciągu 5 lat? Z drugiej strony nie można zapominać, ze cele mają nam pomóc rozwinąć się, a zatem powinny być też w miarę ambitne.
 • Terminowe – każdy z celów powinien mieć wskazany termin realizacji, po którym osoby za niego odpowiedzialne powinny zaraportować stopień realizacji celu.
 • Do powyższych cech celów warto także dodać odpowiedzialność – gdy któryś z celów pozostanie bez osoby odpowiedzialnej za jego realizację, najprawdopodobniej nie zostanie zrealizowany.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Rozwój nowoczesnych technologii spowodował że współcześni menadżerowie i liderzy stanęli przed nowym wyzwaniem, jakim jest kierowanie zespołami rozproszonymi. Jak sprawnie kierować pracą osób które pracują w jednym zespole a fizycznie znajdują się gdzie indziej?

Mogą Cię zainteresować: Agile, design thinking warszawaszkolenia otwarte warszawa.


Jak w praktyce może być zatem sformułowany cel?

„Osiągać atrakcyjne, dwucyfrowe wzrosty średnich rocznych przychodów oraz solidne wskaźniki rentowności, zapewniające inwestorom coroczną poprawę marż, doprowadzając do podwojenia przychodów i osiągnięcia marży EBITDA na poziomie 35% do roku 2008”.
Przygotowując cele warto być świadomym problemów, z jakimi można się zetknąć w procesie strategicznym. W niektórych firmach dostrzega się np. silną niechęć do ustalania celów.

Wynika to często z:

 • niechęci do rezygnowania z wybranych już celów
 • lęku przed niepowodzeniem
 • braku znajomości organizacji
 • braku znajomości otoczenia
 • braku pewności siebie, wiary we własne możliwości .


Już na etapie projektowania celów należy także pamiętać, by:

 • Były one właściwie sformułowane i właściwie przypisane do osoby za nie odpowiedzialnej
 • Został dobrze zaprojektowany system motywowania do osiągania założonych celów
 • Pamiętać, że realizacja celów powinna byd nieustannie monitorowana, gdyż zmienne i złożone otoczenie, w jakim działa firma może niespodziewanie uniemożliwć realizację
 • Zaplanować odpowiednie działania, które złagodzą opór pracowników wobec zmian, jakie niosą ze sobą nowe cele
 • Odpowiednio zaplanować zasoby do realizacji celów.

ZOBACZ NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

10 maja 2017
Budowanie kultury współodpowiedzialności Kultura polskich firm przypomina kulturę folwarku W ostatnich latach obserwujemy renesans zainteresowania kwestiami kulturowymi. Dzięki intensywnym kontaktom zagranicznym polscy studenci, naukowcy, robotnicy budowlani, informatycy, kierowcy autobusów, dentyści itd. na własnej skórze przekonują się czym jest odrębność kulturowa. Z badań przeprowadzonych przez prof. Janusza Hryniewicza i wielu innych opracowań, wyłania się specyficzny rys stosunków panujących w polskich firmach,...
29 czerwca 2017
Alternatywa dla ocen okresowych - Performance Management PO CO NAM PERFORMANCE MANAGEMENT? Przez niemal trzy dekady specjaliści od zarządzania zasobami ludzkimi przekonywali nas, że "systemy ocen pracowniczych są jednym z podstawowych wymogów profesjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi". Z drugiej jednak strony niemal nieustannie spotykaliśmy się z problemami z wdrożeniem tego typu rozwiązań. Dość powiedzieć, że 2/3 wdrożeń SOP upada w trakcie...
12 kwietnia 2018
Koncepcja poziomów wartości Gravesa Czym jest koncepcja poziomów wartości Gravesa? Koncepcja poziomów wartości Gravesa, wcześniej znana jako koncepcja Spiral Dynamics Becka i Cowana, odpowiada na bardzo istotne pytania związane z życiem i motywami działania człowieka: dlaczego niektórzy z nas aby osiągnąć zamierzony cel kierują się walką, a dla innych najważniejsze jest przestrzeganie zasad i porządek? Dlaczego dla niektórych najistotniejszą rzeczą...
9 lipca 2018
Test Badania Kompetencji Harrisona Wstęp Dlaczego niektórzy ludzie nie potrafią się „dopasować”, nie wykorzystują swojego pełnego potencjału lub nie są tak skuteczni, jak napisali w swoim CV?Dlaczego duża część zarządzania/przywództwa czy innych umiejętności społecznych nie zostaje przyswojona, dlaczego zostaje w szkolnej sali, zamiast przenieść się do miejsca pracy?Dlaczego tylu ludzi, posiadających ponadprzeciętne techniczne umiejętności pracy, ma problem z kontaktami międzyludzkimi?Odpowiedź...
10 lipca 2018
Dlaczego warto wprowadzić wellbeing w organizacji? Od czego zacząć? Autor: Agata Pelc, ekspert z zakresu wellbeing'u Wstęp Szanowni Państwo!Czym jest wellbeing i jak wykorzystać go do zarządzania organizacją? Jak właściwie dbać o dobrostan pracownika tak, aby połączyć zaspokojenie jego potrzeb i potrzeb organizacji? Jak dzięki well-beingowi stać się organizacją tętniącą dobrą i pozytywną energią, która zamienia tę energię na wartość...

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

27 kwietnia 2022
Znajomość własnej kultury i kultur, z którymi podejmowana jest komunikacja na jakimkolwiek poziomie owocuje wytworzeniem się świadomości kulturowej, czyli umiejętności rozpoznania i zrozumienia wpływu kultury na ludzkie zachowania i idee oraz wpływu własnej kultury na postrzeganie świata, proces oceniania i podejmowania decyzji. Aby dojść do etapu efektywnej komunikacji międzykulturowej niezbędna jest inwestycja czasu, energii i starań w wykluczenie uprzedzeń i...
28 lutego 2022
Zmienność i niepewność wpisała się w zawodowe i prywatne doświadczenia ludzi na całym świecie na tyle mocno, że mówienie o rzeczywistości VUCA wydaje się dziś truizmem. Wielu z nas wciąż nie wróciło do biur, ale okazało się, że w dalszym ciągu można nawiązywać kontakty, efektywnie współpracować i wprowadzać innowacje. Wiemy już, że przyszłość nie przyniesie stabilizacji. Turbulencje, jakie zafundowała nam...
24 maja 2021
Ocena potencjału pracowników jest jednym z ciekawszych przedsięwzięć z jakimi może mierzyć się dział HR niemal każdej organizacji. Wskaźniki z zakresu zarządzania Kapitałem Ludzkim pozwalają odpowiedzieć na pytanie: ile jest wart nasz zespół pracowników? jaką wartość tworzą oni dla organizacji? Ocena potencjału jest próbą odpowiedzi na pytanie: ile może być wart nasz zespół, jeśli odpowiednio wykorzystamy jego potencjał?
26 kwietnia 2021
Ocena potencjału zawodowego pracowników w zakresie kompetencji to jedno z podstawowych a zarazem najtrudniejszych wyzwań przed jakimi stają specjaliści HR. Źle przeprowadzona ocena nie tylko jest bezużyteczna, lecz także prowadzi do licznych nieporozumień a nawet konfliktów. Dlatego też nieustannie szukamy narzędzi, które ułatwią nam realizację takiego zadania. Jednym z nich są coraz bardziej popularne testy kompetencji.
25 marca 2021
TRANSFORMACJA CYFROWA = TWORZENIE FIRMY INNOWACYJNEJTo nie jest więcej przemysłu w przemyśle, To jest więcej kreatywnego myślenia
Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550


ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.