Zarządzanie strategiczne 2/2

Planowanie strategiczne polega na zapewnieniu, by firma w ramach swojej działalności operacyjnej zajmowała się tym, co jest właściwe i niezbędne dla osiągnięcia zakładanych wyników finansowych, przetrwania i rozwoju w horyzoncie kilku lat.

30 maja 2017
zdjęcie - Zarządzanie strategiczne 2/2

Strategia jako pozycja rynkowa – szkoła pozycyjna


Kiedy powstał
a: lata 80. XX wieku
Główni autorzy: Porter

Główne założenia:

 • Istota strategii jest osiąganie przewagi konkurencyjnej. Firma powinna dążyć do osiągnięcia TRWAŁEJ przewagi konkurencyjnej
 • Sukces ekonomiczny jest jedynym istotnym testem skuteczności strategii.
 • Punktem wyjścia do budowy i analizy strategii jest otoczenie firmy. Analiza opiera się na analizie interesariuszy i ocenie ich siły przetargowej w oparciu o model 5 sił Portera
 • Strategie należy formułować zawsze pod kątem konkurencji.
 • Istnieją dwie fundamentalne strategie prowadzące do sukcesu firmy: minimalizacja kosztów w porównaniu z konkurencją oraz zróżnicowanie (wyróżnianie swojej oferty w porównaniu z konkurencją)

 
Rozumienie strategii:
Strategia jest pozycją firmy na rynku – wobec odbiorców i konkurentów. Celem strategii jest „niszczyć przeciwnika aby zapewnić sobie większe terytorium, zdobyć przewagę”.
Strategia musi być tak zaprojektowana aby efektywnie radziła sobie z naciskami konkurencyjnymi wynikającymi z logiki 5 sił i zapewniała pozycję trwałej przewagi firmie.

Ograniczenia podejścia:
Podejście to w zbyt dużym stopniu zdaje się upraszczać problem strategii. Szkoła pozycyjna oferuje zbiór recept, które na poziomie koncepcji wydają się sensowne i proste, ale gdy przychodzi je zastosować, nastręczają wielu wątpliwości i problemów.
Ponadto, szkoła ta istotnie zawęża postrzeganie otoczenia organizacji, eliminując z niego niemalże całe tzw. otoczenie dalsze, tj. czynniki makro. Skupia się na ocenie siły przetargowej czynników otoczenia bliższego – jasno zdefiniowanych aktualnych interesariuszy.  A co najważniejsze – wychodzi z założenia o trwałości raz zdobytej przewagi konkurencyjnej, co w dzisiejszych czasach jest nierealne.

Strategia jako zbiór kluczowych kompetencji, zasobów, umiejętności – szkoła zasobowa


Kiedy powstała
: lata 90. XX wieku
Główni autorzy: Hamel, Prahalad; Grant, Amit; Barney; Petraf

Główne założenia:

 • Aby zrozumieć źródła sukcesu organizacji, trzeba zrozumieć konfigurację jej unikalnych zasobów i umiejętności
 • To unikalne cechy wybranych zasobów firmy oraz sposób i konfiguracja w jakiej są wykorzystywane powodują, że są one wyjątkowo cenne
 • Między zasobami oraz zamierzeniami firmy musi istnieć „dynamiczne napięcie” (tzw. dynamic fit, stretch)
 • Często najbardziej wartościowymi aktywami są niematerialne zasoby
 • Zasoby i umiejętności stanowiące podstawę budowy kluczowych kompetencji powinny być cenne, rzadkie, trudne do imitacji oraz dobrze zorganizowane


Rozumienie strategii:
Istotą strategii jest stworzenie unikalnych zasobów i umiejętności budujących odmienność firmy na rynku. Strategia, wg szkoły zasobowej, może być realizowana poprzez:

 • Koncentrację zasobów (np. na wybranych zastosowaniach produktu / niszach rynkowych, kluczowych czynnikach sukcesu)
 • Akumulację zasobów (pozyskiwanie zwłaszcza wiedzy i umiejętności)
 • Łączenie / lewarowanie zasobów (zwłaszcza – tworzenie nowych produktów na bazie wcześniej opracowanych technologii / posiadanych kompetencji)
 • Odzyskiwanie zasobów (przyspieszanie cykli procesów biznesowych, przenoszenie zasobów do bardziej wydajnych zastosowań)


Szkoła zasobowa - Ograniczenia podejścia:
Szkoła zasobowa opiera się przede wszystkim na konkretnych przypadkach, na wątpliwości i szczegółowe pytania menedżerów odpowiada metaforami i przykładami, nie daje jednak rozwiązań systemowych czy generalnych wytycznych. Wskazuje na unikalność kombinacji zasobów w danym, konkretnym przypadku. Ponadto, koncentruje się ona na analizie sukcesów firm, tyle że dużo łatwiej jest przypisać sukces kluczowym, unikalnym kompetencjom, aniżeli wytłumaczyć porażkę pomimo posiadania unikalnych zasobów (jak określić np. jakich kompetencji zabrakło firmie nieefektywnej?).

Gamma - firma szkoleniowa nr 1 według rankingu Gazety Finansowej. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi szkoleniami sprzedażowymi i menadżerskimi jak: szkolenia sprzedaż, szkolenia negocjacje, szkolenia dla menedżerów, szkolenie przywództwo. Zaufaj naszemu doświadczeniu.

 

Nowoczesne podejścia do strategii


Kiedy powstały
: przełom XX i XXI wieku

Ciekawe podejścia:

 • dysrupcje (Christensen)– strategia polegająca na wprowadzeniu innowacji diametralnie zmieniających zasady rywalizacji i źródła przewagi konkurencyjnej w sektorze (np. wprowadzenie nagrywanych płyt CD zamiast dyskietek, jako mobilnych nośników danych komputerowych)
 • strategiczna elastyczność (Raynor) – minimalizacja ryzyka strategii przy utrzymaniu jej zdolności do generowania spektakularnych zysków, istotne zwłaszcza na poziomie strategii korporacyjnych. Opiera się na wykorzystaniu planowania scenariuszowego i opcjach realnych.
 • strategia jako business model (Ostarwalder) – model biznesowy można w skrócie określid jako sposób zarabiania przez firmę. Pokazuje on jak firma definiuje swoich klientów, co im oferuje (i jakie przez to pomaga im realizować zadania), jaką politykę cenową stosuje, jakie są jej źródła przychodów i kategorie kosztów, co stanowi jej kluczowy zasób, jakie procesy sa dla niej najważniejsze, jakimi metodami dociera do klientów i z jakimi partnerami współpracuje
 • strategia błękitnego oceanu (Kim, Mauborgne ) – strategia rozwoju polegająca na tworzeniu i dominowaniu nowych przestrzeni rynkowych za pomocą innowacji (np. stworzenie nowego wariantu produktu, adresowanego do segmentów konsumentów, których dotychczas nie było stad na korzystanie z tradycyjnych produktów danej branży


Co ważne, wszystkie omówione powyżej podejścia lub ich elementy są wykorzystywane w dzisiejszej praktyce zarządzania. Są one jednak modyfikowane przez stosujące je firmy, które starają się zaczerpnąć z każdego z nich to, co najlepsze, a zatem: podobnie jak planiści, firmy traktują procesowo przygotowanie strategii i jej wdrażanie, wyznaczają cele i alokują zasoby w swych strategiach, łączą je z budżetami i celami finansowymi.  Niemniej, nieustannie monitorują otoczenie i starają się adaptować raz powziętą strategię do zmian, jakie zauważają w otoczeniu (podobnie jak w szkole ewolucyjnej). Bardzo ważną rolę odgrywa dziś w przygotowaniu strategii ocena kluczowych kompetencji firmy i traktowanie ich jako jej silnych stron, na których można budować strategię.
Ze szkoły pozycyjnej zaś warto zaczerpnąć narzędzia analityczne to zbadania części otoczenia firmy. Co więcej – firmy nadal swoje cele konstruują w konwencji osiągania odpowiedniej pozycji na rynku.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Sprawdź nasze szkolenia online:

Oferujemy zarówno pojedyncze interaktywne warsztaty online jak i rozbudowane formaty. Korzystamy z najpopularniejszych technologii transmisji video. Sprawdź. Na pewno coś wybierzesz dla swojej firmy.

Podsumowując, co warto mieć na uwadze przygotowując strategię:

 • długofalowy charakter,
 • wyznaczanie kierunku działania,
 • kompleksowy charakter,
 • analiza strategiczna, odniesienie do sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej,
 • wyznaczanie obszarów działania,
 • różne poziomy strategii (strategia biznesu, strategia konkurencji, strategie funkcjonalne)
 • wyznaczanie celów,
 • określenie mierników efektywności.


ZOBACZ NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

10 maja 2017
Budowanie kultury współodpowiedzialności Kultura polskich firm przypomina kulturę folwarku W ostatnich latach obserwujemy renesans zainteresowania kwestiami kulturowymi. Dzięki intensywnym kontaktom zagranicznym polscy studenci, naukowcy, robotnicy budowlani, informatycy, kierowcy autobusów, dentyści itd. na własnej skórze przekonują się czym jest odrębność kulturowa. Z badań przeprowadzonych przez prof. Janusza Hryniewicza i wielu innych opracowań, wyłania się specyficzny rys stosunków panujących w polskich firmach,...
29 czerwca 2017
Alternatywa dla ocen okresowych - Performance Management PO CO NAM PERFORMANCE MANAGEMENT? Przez niemal trzy dekady specjaliści od zarządzania zasobami ludzkimi przekonywali nas, że "systemy ocen pracowniczych są jednym z podstawowych wymogów profesjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi". Z drugiej jednak strony niemal nieustannie spotykaliśmy się z problemami z wdrożeniem tego typu rozwiązań. Dość powiedzieć, że 2/3 wdrożeń SOP upada w trakcie...
12 kwietnia 2018
Koncepcja poziomów wartości Gravesa Czym jest koncepcja poziomów wartości Gravesa? Koncepcja poziomów wartości Gravesa, wcześniej znana jako koncepcja Spiral Dynamics Becka i Cowana, odpowiada na bardzo istotne pytania związane z życiem i motywami działania człowieka: dlaczego niektórzy z nas aby osiągnąć zamierzony cel kierują się walką, a dla innych najważniejsze jest przestrzeganie zasad i porządek? Dlaczego dla niektórych najistotniejszą rzeczą...
9 lipca 2018
Test Badania Kompetencji Harrisona Wstęp Dlaczego niektórzy ludzie nie potrafią się „dopasować”, nie wykorzystują swojego pełnego potencjału lub nie są tak skuteczni, jak napisali w swoim CV?Dlaczego duża część zarządzania/przywództwa czy innych umiejętności społecznych nie zostaje przyswojona, dlaczego zostaje w szkolnej sali, zamiast przenieść się do miejsca pracy?Dlaczego tylu ludzi, posiadających ponadprzeciętne techniczne umiejętności pracy, ma problem z kontaktami międzyludzkimi?Odpowiedź...
10 lipca 2018
Dlaczego warto wprowadzić wellbeing w organizacji? Od czego zacząć? Autor: Agata Pelc, ekspert z zakresu wellbeing'u Wstęp Szanowni Państwo!Czym jest wellbeing i jak wykorzystać go do zarządzania organizacją? Jak właściwie dbać o dobrostan pracownika tak, aby połączyć zaspokojenie jego potrzeb i potrzeb organizacji? Jak dzięki well-beingowi stać się organizacją tętniącą dobrą i pozytywną energią, która zamienia tę energię na wartość...

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

27 kwietnia 2022
Znajomość własnej kultury i kultur, z którymi podejmowana jest komunikacja na jakimkolwiek poziomie owocuje wytworzeniem się świadomości kulturowej, czyli umiejętności rozpoznania i zrozumienia wpływu kultury na ludzkie zachowania i idee oraz wpływu własnej kultury na postrzeganie świata, proces oceniania i podejmowania decyzji. Aby dojść do etapu efektywnej komunikacji międzykulturowej niezbędna jest inwestycja czasu, energii i starań w wykluczenie uprzedzeń i...
28 lutego 2022
Zmienność i niepewność wpisała się w zawodowe i prywatne doświadczenia ludzi na całym świecie na tyle mocno, że mówienie o rzeczywistości VUCA wydaje się dziś truizmem. Wielu z nas wciąż nie wróciło do biur, ale okazało się, że w dalszym ciągu można nawiązywać kontakty, efektywnie współpracować i wprowadzać innowacje. Wiemy już, że przyszłość nie przyniesie stabilizacji. Turbulencje, jakie zafundowała nam...
24 maja 2021
Ocena potencjału pracowników jest jednym z ciekawszych przedsięwzięć z jakimi może mierzyć się dział HR niemal każdej organizacji. Wskaźniki z zakresu zarządzania Kapitałem Ludzkim pozwalają odpowiedzieć na pytanie: ile jest wart nasz zespół pracowników? jaką wartość tworzą oni dla organizacji? Ocena potencjału jest próbą odpowiedzi na pytanie: ile może być wart nasz zespół, jeśli odpowiednio wykorzystamy jego potencjał?
26 kwietnia 2021
Ocena potencjału zawodowego pracowników w zakresie kompetencji to jedno z podstawowych a zarazem najtrudniejszych wyzwań przed jakimi stają specjaliści HR. Źle przeprowadzona ocena nie tylko jest bezużyteczna, lecz także prowadzi do licznych nieporozumień a nawet konfliktów. Dlatego też nieustannie szukamy narzędzi, które ułatwią nam realizację takiego zadania. Jednym z nich są coraz bardziej popularne testy kompetencji.
25 marca 2021
TRANSFORMACJA CYFROWA = TWORZENIE FIRMY INNOWACYJNEJTo nie jest więcej przemysłu w przemyśle, To jest więcej kreatywnego myślenia
Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.: 505 273 550,

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550


ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.