Koncepcja marketingu

Marketing jako filozofia i praktyka zarządzania pojawił się stosunkowo niedawno. W Europie i USA do lat 30. ubiegłego stulecia, natomiast w Polsce do końca PRL-u dominowała filozofia nastawienia na produkcję.
31 maja 2017
zdjęcie - Koncepcja marketingu

Koncepcja marketingu mix

Marketing jako filozofia i praktyka zarządzania pojawił się stosunkowo niedawno. W Europie i USA do lat 30. ubiegłego stulecia, a w Polsce do końca PRL-u dominowała filozofia nastawienia na produkcję. Później w latach 90 XX w. rozpowszechniło się nastawienie na sprzedaż. Takie podejście cechuje większość firm działających obecnie w Polsce, choć się to powoli zmienia.

Filozofia ukierunkowania na rynek torowała sobie drogę do świadomości biznesu w drugiej połowie XX wieku, jednak pomimo, że większość współczesnych firm deklaruje orientację marketingową, wiele z nich działa nadal według zasad filozofii sprzedażowej.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Skuteczne budowanie efektywności firmy poprzez rozwój kadry menedżerskiej. Realizujemy szkolenia stacjonarne otwarte, szkolenia zamknięte oraz szkolenia menedżerskie online.


Zobacz szkolenia związane z obszarem menadżerskim: 

Marketing jest to sztuka polegająca na poznaniu potrzeb jednostki czy grupy, a także sposób działania przedsiębiorczego polegającego na zapewnianiu im satysfakcji z kupowanych produktów lub świadczonych usług oraz zapewnieniu zysków producentowi czy usługodawcy.

Naczelnymi zadaniami marketingu są:

 • identyfikacja potrzeb konsumentów
 • tworzenie towarów i usług zaspakajających te potrzeby
 • przepływ informacji o towarach i usługach do przyszłych nabywców
 • zapewnienie dostępności towarów i usług w czasie i przestrzeni dla zaspakajania zgłaszanych potrzeb (dystrybucja)
 • cenotwórstwo odzwierciedlające koszty, konkurencję oraz możliwości nabywcze

W związku z tym każde przedsiębiorstwo opracowuje własną strategię marketingową, odzwierciedlającą plan i środki jego działania, które wykorzystuje do realizacji powyższych zadań.

Strategia marketingowa składa się z dwóch podstawowych części:

 • identyfikacja rynku docelowego
 • wdrożenie komponentów koncepcji marketingu mix

Rynek docelowy to rynek będący przedmiotem oddziaływania i szczególnego zainteresowania przedsiębiorcy. Jego identyfikacja polega na wyznaczeniu parametrów, ocenie atrakcyjności, dokładnym opisie konsumentów (jednostek czy grup) pod względem ich: wieku, wykształcenia, płci, dochodu, lokalizacji, charakterystycznych zachowań i przyzwyczajeń konsumpcyjnych, rodzaju podmiotu gospodarczego, profilu produkcji, kategorii zatrudnienia.

Drugą fazą strategii firmy jest programowanie marketingowe w obszarze 4 elementów marketingu mix:

 • produkt (usługa)
 • cena
 • dystrybucja
 • promocja

Gamma. Wybierz firmę szkoleniową roku.
Szkolenia związane ze sprzedażą, szkolenia dla handlowców zamieszczone są w dziale: szkolenia otwarte. Szkolenia związane z postawą menadżerską, motywowaniem pracownika, przywództwem znajdują się w dziale: szkolenia dla menedżerów. Zapraszamy do zapoznania się z ich agendą. Dziękujemy za zaufanie!

 

Strategie marketingowe

Segmentacja rynku

 • Rynek nie jest jednorodny, poszczególne grupy nabywców różnią się pod względem potrzeb, dlatego dzielimy go na mniejsze części, zwane segmentami. Powinny być one jednorodne ze względu na pewne wybrane kryteria np. wiek, miejsce zamieszkania, styl życia, dochód, itp.
 • Prawidłowa segmentacja pozwala poznać strukturę rynku i jest punktem wyjścia do opracowania odpowiednich strategii działania, na przykład dopasowania produktu do potrzeb konkretnego segmentu, przygotowania skutecznej kampanii promocyjnej czy też dobrej strategii cenowej.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Sprawdź naszą ofertę. Najpopularniejsze szkolenia handlowe online!

Dynamika rynku

 • Rynki nie są statyczne, podlegają ciągłym zmianom.
 • Możemy wyróżnić cztery fazy: powstanie rynku, wzrost, dojrzałość i okres schyłkowy.
 • Nowo powstały rynek zazwyczaj jest niewielki a konkurencja niewielka.
 • W miarę wzrostu rynku zwiększa się ilość konkurentów.
 • W pewnym momencie wzrost rynku zostaje wyhamowany, zwiększa się konkurencja,
 • Schematycznie zmiany wielkości rynku w czasie przedstawia rysunek obok.
 • Firma powinna dostosowywać swoje działania do zmienności rynku.


Badania marketingowe i badania rynku

 • Źródłem informacji o rynku mogą być wyniki naszych badań, czyli dane pierwotne, lub też opublikowane wyniki innych badań, czyli dane wtórne.
 • Badania wtórne
  Dane wtórne uzyskujemy z różnych źródeł. Mogą to być dane wewnętrzne firmy, na przykład raporty dotyczące sprzedaży, katalogi i prospekty emisyjne firm, raporty GUS, czasopisma, periodyki i wydawnictwa specjalistyczne. Dobrym źródłem informacji jest Internet.
 • Badania pierwotne
  Mamy trzy źródła danych pierwotnych: informacje od innych ludzi, czyli wywiady, dane pochodzące z bezpośredniej obserwacji oraz eksperyment marketingowy.
 • Wywiad polega na uzyskaniu informacji bezpośrednio od respondenta. Może to być rozmowa osobista (wywiad bezpośredni), telefoniczna (wywiad telefoniczny), korespondencyjna (wywiad listowny albo z wykorzystaniem Internetu). Najwyższy odsetek odpowiedzi mają wywiady bezpośrednie, najniższy - listowne.
 • Obserwacja może być cennym źródłem informacji i uzupełnieniem danych pochodzących z wywiadów. Obserwacja nie jest obciążona błędami charakterystycznymi dla wywiadów np. udzielenia nieprawdziwej odpowiedzi, błędnego zrozumienia pytania czy też zafałszowania wyników przez ankietera. Obserwacja bywa wykorzystywana nawet w przypadku dużych inwestycji, na przykład przed podjęciem decyzji o budowie hipermarketu (obserwacja lokalnego rynku).
 • Eksperyment przeprowadzamy w warunkach kontrolowanych (eksperyment laboratoryjny) lub naturalnych (próbny marketing). Pierwszy z nich wykorzystuje się m.in. w badaniach oddziaływania reklamy, drugi polega na próbnej sprzedaży danego produktu w wybranym miejscu. Eksperyment jest najdroższą i najtrudniejszą metodą przeprowadzania badań marketingowych.

Koncepcja marketing mix - charakterystyka

 • W praktyce działania marketingowe sprowadzają się do przygotowania odpowiednich produktów dla określonego segmentu rynku, ustalenia na nie ceny akceptowanej przez klientów z tego segmentu rynku, przekazania właściwej informacji za pomocą wybranych narzędzi promocji oraz fizycznego dostarczenia tych produktów poprzez sieć dystrybucji. Działania w tych czterech obszarach są silnie wzajemnie powiązane i dlatego określamy je terminem marketing mix.
 • Znane jest również określenie 4P, pochodzące od pierwszych liter angielskich słów: Product, Price, Place, Promotion. Dla podkreślenia wagi spójności wszystkich elementów marketingu mix używa się często porównania kulinarnego: z tych samych składników można przygotować dobrą lub złą potrawę, zależnie od ich wzajemnych proporcji. Marketing mix jest podstawowym narzędziem marketingu w zakresie realizacji strategii firmy.

 

Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ LOSOWE ARTYKUŁY Z NASZEJ STREFY WIEDZY

Okno Johari to psychologiczne narzędzie, które pozwala poznać siebie i swoje relacje z otoczeniem. Wyznacza ono cztery obszary, które obrazują poziom samoświadomości jednostki i jej relacje z innymi ludźmi. Okno Johari stosuje się do wzmacniania komunikacji w pracy, budowania zespołów i rozwoju osobistego.

Test 12 pytań Gallupa Instytut Gallupa przez ponad 25 lat prowadził wywiady z ponad milionem pracowników. Pytano o różne aspekty pracy, w celu wyłowienia najważniejszych kwestii decydujących o odpowiedzi na pytanie: co to jest dobre miejsce pracy?

Raport Deloitte podsumowujący 2015 rok potwierdza, że najistotniejszym wyzwaniem dla liderów przedsiębiorstw okazało się budowanie kultury organizacyjnej i zaangażowania. Zdaniem autorów raportu to właśnie te dwie, kluczowe wartości stanowią receptę na coraz powszechniejsze trudności w przyciąganiu i utrzymywaniu pracowników o wysokim potencjale. Organizacje, które umiejętnie wykorzystają ten fakt, mają szansę wygrania boju o talenty i pozostawienia w tyle swoich konkurentów.   
Gamma przeprowadziła w marcu osiem specjalistycznych pokazów dotyczących Onboardingu 2.0, w których udział wzięło ponad 160 ekspertów. Ideą pokazu było możliwie dokładne odwzorowanie pierwszego dnia nowego pracownika w szeregach organizacji. Uczestnicy pokazów wcielili się w nowo zrekrutowanych specjalistów ds. HR w firmie Gamma, mieli szansę wejść w buty adepta.
Szanowni Państwo!
Od momentu, kiedy w latach osiemdziesiątych na Uniwersytecie Stanforda zaczęto pracować nad włączeniem idei Design Thinking do biznesu minęło ponad 30 lat. Dziś  Design Thinking wspiera organizacje w dynamicznym rozwoju, działając w obszarach: strategii, komunikacji, marketingu i HR.  Metodologia ta pomaga tworzyć innowacyjne rozwiązania, które dzięki zrozumieniu potrzeb docelowego odbiorcy, kreują unikalne doświadczenia. Jak powiedział Oren Harari: Elektryczne oświetlenie nie jest skutkiem ciągłego ulepszania świeczek.

Życzymy owocnej lektury!
Zespół Gamma
Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać

TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel: 22/266 08 48,

tel. kom.: 505 273 550,E-mail:
biuro@projektgamma.pl

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapęlub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel: 22/266 08 48,
tel. kom.: 505 273 550

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.