ELEMENTY KULTURY ORGANIZACYJNEJ – TOŻSAMOŚĆ ORGANIZACJI, WIZERUNEK, KULTURA ORGANIZACYJNA 2/2

Podobnie jak TOŻSAMOŚĆ OSOBISTA jest wyróżnikiem jednostki, tak tożsamość organizacji, wizerunek i kultura organizacyjna to zbiór cech wyróżniających daną organizację, czyli odróżniającą ją od innych.
Gamma - ELEMENTY KULTURY ORGANIZACYJNEJ - TOŻSAMOŚĆ ORGANIZACJI, WIZERUNEK, KULTURA ORGANIZACYJNA 2/2

ELEMENTY KULTURY ORGANIZACYJNEJ - TOŻSAMOŚĆ ORGANIZACJI, WIZERUNEK, KULTURA ORGANIZACYJNA 2/2

Kultura organizacyjna


Jak opisano wcześniejj kultura organizacyjna jest zbiorem formalnych i nieformalnych zasad wewnętrznych, które regulują funkcjonowanie organizacji właśnie od wewnątrz. Bardzo trudno jest wskazać wszystkie elementy budujące kulturę organizacji – tych elementów jest bowiem tak dużo, co więcej, na tyle przenikają się one wzajemnie, że wyodrębnienie najważniejszych z nich stanowi nie lada trudność. Poniżej wskazane są jednak pewne kluczowe obszary przejawów kultury organizacji.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Zapraszamy do zapoznania się z klasykami szkoleń otwartych dla HR online, stacjonarnych.

Zobacz nasze szkolenia HR.

Zobacz też: szkolenia interpersonalne

Wartości
Powyżej wymieniono wartości, jako element budujący tożsamość organizacji. Jest jednak zasadnicza różnica w rozumieniu pojęcia „wartości” w kontekście tożsamości i kultury organizacji. W kontekście tożsamości będziemy brać pod uwagę wartości komunikowane, widniejące na stronie internetowej organizacji, w strategii organizacji itp. W kontekście kultury organizacji przez wartości będziemy rozumieli realnie promowane postawy pracowników (lub poszczególnych ich grup.

Niejednokrotnie bowiem na poziomie komunikacji promowana jest np. współpraca, realnie okazuje się jednak, że organizacja promuje raczej osobistą skuteczność promując jednostki niewspółpracujące, a raczej dominujące, czy wręcz agresywne.

Elementem tozsamości organizacji będzie w szczególności sposób podejścia do tzw. „work-life balance”, czyli rozumienie i szanowanie przez organizację życia pozazawodowego pracowników vs. oczekiwanie stawiania przez pracowników pracy ponad inne aspekty życia.

Przejawem tego aspektu kultury organizacji będą m.in.:

 • Elastyczny czas pracy
 • Możliwość pracy zdalnej
 • Ilość obowiązków realnie dopasowana „pod 8 godzin pracy” itp.


Styl zarządzania
Każdy z nas ma indywidualne preferencje dotyczące zarządzania, ale również bycia zarządzanym. Sztuką jest jednak umiejętność korzystania z różnych stylów – dobierając odpowiedni styl do konkretnej sytuacji (konkretny podwładny vs. rodzaj i trudność zadań).

Tymczasem – zgodnie z popularnym powiedzeniem dotyczącym organizacji, że „ryba psuje się od głowy” – organizacje wielokrotnie w niepisany sposób promują styl zarządzania, a młodsza kadra menedżerska ucząc się od swoich mentorów powiela te same błędy, jak np.:
Brak elastyczności w zarządzaniu

 • Brak koncentracji na potrzebach podwładnych w realizacji celów biznesowych
 • Niespójność przestrzegania zasad
 • Brak konkretnego określania celów
 • Nieprecyzyjna informacja zwrotna
 • Brak zaangażowania w funkcje menedżerskie

Relacje międzyludzkie
Elementem tożsamości organizacji jest również to, jakie zachowania koleżeńskie organizacja promuje – np.:

 • formalne lub nieformalne zwracanie się do siebie nawzajem
 • sposoby rozwiązywania sytuacji konfliktowych
 • wspólne aktywności pozazawodowe, itp.

Gamma - firma szkoleniowa roku w rankingu Gazety Finansowej. Oferujemy szkolenia sprzedażowe i szkolenie managerskie np: i inne. Zapoznaj się z nimi. Zapraszamy.

 

Komunikacja
Komunikacja jest bardzo szerokim aspektem tożsamości organizacji. Każda organizacja wypracowuje bardzo indywidualne zasady komunikacji. Zasady te, najogólniej rzecz ujmując dotyczą tego

 • Co…
 • W jaki sposób…
 • Komu…
 • Mówimy/nie mówimy

Organizacja będzie więc promować to, czy komunikujemy się jawnie, czy niejawnie, 1:1, czy zespołowo, ustnie, czy pisemnie, będzie również udrażniać lub blokować przepływ informacji z góry na dół i z dołu do góry, a także pomiędzy poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi wewnątrz firmy.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Przygotowując nasze szkolenia HR online nie przekładamy treści i procesu „jeden do jednego” ze szkoleń stacjonarnych.

Zobacz nasze szkolenia HR.

Zobacz więcej: szkolenia HR

Spójność
Spójność jest chyba najciekawszym aspektem tożsamości organizacji – stanowi bowiem swoistą „metazasadę” regulującą inne zasady wewnątrz organizacji. Organizacje różnią się bowiem między sobą w zakresie tego, na ile panujące wewnątrz firmy zasady są transparentne (czyli jasne i przejrzyste), a także na ile są konsekwentnie realizowane.

Może się bowiem okazać, że integralnym aspektem kultury danej organizacji jest „podwójność”, czyli diametralne różnice pomiędzy systemem wartości jawnie komunikowanym i niejawnie realizowanym (np. promowane postawy koleżeńskie, - współpraca vs. dominacja, promowane postawy wobec klientów – budowanie relacji vs. zysk z pojedynczej transakcji, itp.).

Może być również tak, że zasady obowiązują jedynie część organizacji, a nie obowiązują konkretnych pracowników, działów, lub konkretnych poziomów organizacji. Jest to o tyle ważne, iż jest to jeden z najczęstszych powodów braku zaangażowania wśród pracowników – efektem niespójności zasad jest zwykle poczucie bezradności, niesprawiedliwości, co z kolei prowadzi do braku przewidywania osobistych korzyści z zaangażowania.

Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Znajomość własnej kultury i kultur, z którymi podejmowana jest komunikacja na jakimkolwiek poziomie owocuje wytworzeniem się świadomości kulturowej, czyli umiejętności rozpoznania i zrozumienia wpływu kultury na ludzkie zachowania i idee oraz wpływu własnej kultury na postrzeganie świata, proces oceniania i podejmowania decyzji. Aby dojść do etapu efektywnej komunikacji międzykulturowej niezbędna jest inwestycja czasu, energii i starań w wykluczenie uprzedzeń i...
Zmienność i niepewność wpisała się w zawodowe i prywatne doświadczenia ludzi na całym świecie na tyle mocno, że mówienie o rzeczywistości VUCA wydaje się dziś truizmem. Wielu z nas wciąż nie wróciło do biur, ale okazało się, że w dalszym ciągu można nawiązywać kontakty, efektywnie współpracować i wprowadzać innowacje. Wiemy już, że przyszłość nie przyniesie stabilizacji. Turbulencje, jakie zafundowała nam...
Ocena potencjału pracowników jest jednym z ciekawszych przedsięwzięć z jakimi może mierzyć się dział HR niemal każdej organizacji. Wskaźniki z zakresu zarządzania Kapitałem Ludzkim pozwalają odpowiedzieć na pytanie: ile jest wart nasz zespół pracowników? jaką wartość tworzą oni dla organizacji? Ocena potencjału jest próbą odpowiedzi na pytanie: ile może być wart nasz zespół, jeśli odpowiednio wykorzystamy jego potencjał?
Ocena potencjału zawodowego pracowników w zakresie kompetencji to jedno z podstawowych a zarazem najtrudniejszych wyzwań przed jakimi stają specjaliści HR. Źle przeprowadzona ocena nie tylko jest bezużyteczna, lecz także prowadzi do licznych nieporozumień a nawet konfliktów. Dlatego też nieustannie szukamy narzędzi, które ułatwią nam realizację takiego zadania. Jednym z nich są coraz bardziej popularne testy kompetencji.
TRANSFORMACJA CYFROWA = TWORZENIE FIRMY INNOWACYJNEJTo nie jest więcej przemysłu w przemyśle, To jest więcej kreatywnego myślenia

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.