Zrozumienie procesu zmian

Każde zarządzanie nie jest działaniem jednorazowym tylko procesem odbywającym się w czasie. Tym bardziej zarządzanie zmianą nie odbywa się wg ściśle określonych schematów, ponieważ nie jesteśmy w stanie zaplanować i przewidzieć wszystkich okoliczności towarzyszących zmianie, bo zawsze czynnikiem kreującym zmianę oraz wprowadzającym ją w życie są ludzie.

Gamma - Zrozumienie procesu zmian

Źródła zmian organizacyjnych.

Czynnikiem kreującym zmianę oraz wprowadzającym ją w życie są ludzie. Dlatego tak ważne jest w procesie zarządzania zmianą dokonanie diagnozy organizacji i otoczenia.
Właśnie te okoliczności wewnętrzne organizacji oraz zewnętrzne , występujące wokół niej, są źródłami zmian:

Źródła zmian wewnętrznych:

 • nieoczekiwane niepowodzenie, sukces lub inne zdarzenie zewnętrzne
 • niezgodność między rzeczywistością a wyobrażeniami członków danej organizacji
 • zmiana/ innowacja wynikająca z potrzeby procesu
 • zmiany w strukturze rynku/przemysłu, które wszystkich zaskakują

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szkolenie zarządzanie zespołem pracowniczym - jak zbudować silny zespół? Wznieś na wyższy poziom swoje umiejętności zarządzania zespołem. Szkolenie przeznaczone dla menagerów i liderów.
Tematy powiązane z tym szkoleniem: szkolenie online - zarządzanie zespołem, szkolenia menedżerskie. inne szkolenia online


Źródła zmian na zewnątrz organizacji:

 • zmiany demograficzne
 • zmiany w postrzeganiu – trendy, to co jest aktualnie modne
 • nowa wiedza


Zarządzanie zmianą może dotyczyć drobnych udoskonaleń, zmian, obejmujących niewielkie bieżące działania. Czasami jednak dotyczy dużych, radykalnych zmian, które przebudowują całą organizację.

W zarządzaniu zmianą wyróżniamy zazwyczaj pięć etapów:

 • Rozpoznanie przyczyny wskazującej na potrzebę zmian
 • Sprecyzowanie punktu końcowego – gdzie chcemy się znaleźć
 • Planowanie przeprowadzenia zmiany
 • Wdrożenie zmiany
 • Zapewnienie, iż zmiany będą trwałe

Czynnikami, które umożliwiają kierownictwu przeprowadzenie personelu przez zmianę jest umiejętne zarządzanie personelem, motywowanie pracowników, charyzma – przywódczy styl zarządzania oraz właściwa komunikacja. Bez tych umiejętności kierownictwo nie ma szans na wprowadzenie zmian z sukcesem.

Przystępując do zarządzania zmianą zadaniem kierownictwa jest zminimalizowanie niepowodzenia działania. Aby to zrobić, kierownictwo powinno zwrócić uwagę na następujące czynniki, które mają kluczowe znaczenie dla wprowadzenia zmiany, są nimi: czas, komunikacja, ludzie, styl zarządzania i konsekwencja.

Gamma. Zobacz nasze szkolenia menadżerskie, interpersonalne i szkolenia sprzedażowe np: szkolenie techniki sprzedaży, szkolenie telemarketing, szkolenie przywództwo i inne. Zaufaj firmie szkoleniowej roku.

 

Czas

Zmiana jest czymś, co może nas zaskoczyć. Kierownicy często decydują się na rozpoczęcie procesu zmian znajdując się pod presją czasu. Zdając sobie sprawę z wagi problemu nie przywiązują wagi do tego, by pracowników w należyty sposób informować  - informują ich niedokładnie i w pośpiechu.

W efekcie brakuje czasu na odpowiednie przyjęcie zmian oraz dostosowanie się do nich. Kierownicy są niezadowoleni z miernych efektów pracy i obarczają za to winą pracowników, twierdząc, że brakuje im zaangażowania i poświęcenia oraz że nie widzą potrzeby i pilności zmian.

Aby wprowadzić zmianę organizacja potrzebuje czasu, by poradzić sobie z poszczególnymi etapami procesu zmian. Informowanie tylko  o potrzebie i pilności zmian nie wystarczy do tego, aby pracownicy ją zaakceptowali.

Rolą kierownika jest zapewnienie obszaru i czasu  na planowanie, dyskusję, przetwarzanie, dostosowywanie i korygowanie informacji. Spełniając te warunki organizacja ma szanse na wprowadzenie zmiany.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szkolenie zarządzanie zmianą - Każdej zmianie towarzyszy  naturalna reakcja, którą jest niepewność i niechęć. Na szkoleniu z zarządzania zmianą, uczestnicy zdobędą wiedzę na temat tego, jak przejść łagodnie przez proces zmiany, jak przygotować pracowników do zmiany oraz jak skutecznie walczyć z oporem przed zmianą. Polecamy również: zarządzanie stresem w organizacji, szkolenia dla menedżerów.

Komunikacja

Kierownictwo wprowadzające zmianę bardzo często zapomina, że po to by mogła ona zaistnieć potrzebne jest zgoda wszystkich poziomów pracowniczych w firmie.

Bardzo często w procesie dyskusji nad zmianą pomija się kierownictwo średniego szczebla, co prowadzi do tego, że wprowadzana zmiana nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

Grzechem kierownictwa wyższego szczebla jest pomijanie możliwości zaangażowania w proces zmian kierownictwa średniego szczebla. A to przecież kierownicy średniego szczebla mają decydujący wpływ na komunikację wewnątrz firmy. Przecież wykazali się skutecznością, zostając kierownikami, więc dlaczego nie uczynić z nich swoich naturalnych zwolenników podczas wprowadzania zmiany. Są oni kopalnią informacji od pracowników, które nie mogą być pomijane w procesie wprowadzania zmiany.

Ludzie

Podczas każdego procesu zmian najważniejsze są osoby, które same się w nią zaangażują. Osoby te, które nazywamy agentami zmian.

Ich sytuacja jest bardzo trudna, ponieważ będą mieli poczucie izolacji i osamotnienia, utraty energii i motywacji – szczególnie, jeśli nie zapewni się im wsparcia i zrozumienia. Istnieje niebezpieczeństwo pogłębianie się u nich negatywnych emocji, jeśli wyniki zmian nie będą zgodne z oczekiwanymi.

Będą podlegać presji innych pracowników, w stresie zabraknie im czasu na refleksję i złapanie dystansu – najważniejsze w tej sytuacji będzie udzielenie im wsparcia przez kierownictwo firmy.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Sprawdź nasze szkolenia online:

Oferujemy zarówno pojedyncze interaktywne warsztaty online jak i rozbudowane formaty. Korzystamy z najpopularniejszych technologii transmisji video. Sprawdź. Na pewno coś wybierzesz dla swojej firmy.

Styl zarządzania

Bez względu na to czy partnerski styl zarządzania jest nam bliższy w procesie zarządzania zmianą potrzebny jest zdecydowany, przywódczy kierownik.

W czasach kryzysu, kierownictwo nie może się bać pokazywać władzę. Kryzys w organizacji wymaga jasnych wytycznych. Silny lider znajdzie – nawet pod presją – czas na refleksję, angażując i słuchając odpowiednich ludzi oraz wykazując się odwagą w podejmowaniu twardych decyzji, jeśli będzie taka potrzeba.

Konsekwencja i kompetencje 

Zmiana to sytuacja trudna, szczególnie jeśli przebiega nie tak jak to sobie założyliśmy. W trudnych sytuacjach potrzebne są osoby zdecydowane, które podejmą odpowiedzialność za decyzję, określą właściwe rozwiązania i podejmą niezbędne działania. Oprócz kompetencji osoby te musza cechować się konsekwencją, aby nie stracić dystansu i obiektywizmu w obserwowaniu rozwoju sytuacji.

Ponadto osoby te powinny mieć wszelkie umocowania formalne, tak by w trakcie zarządzania zmianą nikt nie mógł podważyć ich kompetencji.

Pamiętaj! Przede wszystkim ludzie!

Czasami podczas wprowadzania zmian kierownictwo zapomina , że podmiotem zmiany są ludzie, bo to oni tworzą organizację. Jeśli kierownictwo interesuje tylko zwiększenie zysku, to samo to założenie powoduje, że wprowadzanie zmiany nie zakończy się sukcesem.

Pracownicy muszą widzieć związek zmiany bezpośrednio z sobą, a nie tylko  organizacją.
Jeśli w ten sposób zarządzamy zmianą, tracimy wiarygodność w oczach pracowników.
Takie zarządzanie prowadzi nieuchronnie do kryzysu.

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Project management (czyli zarządzanie projektami) to szereg czynności mających na celu zrealizowanie wszystkich związanych z danym projektem założeń. Zajmują się nim osoby wchodzące w skład specjalnych zespołów projektowych, a ich praca stanowi podstawę działalności wielu przedsiębiorstw.
AGILE to coraz popularniejsze w każdej większej (i mniejszej) firmie pojęcie związane z realizacją projektów biznesowych. Z pewnością każda osoba zatrudniona w takim miejscu choć raz się z nim spotkała.
Nawet zespół złożony z doskonale wykształconych i kompetentnych pracowników nie będzie w stanie sprawnie realizować swoich zadań, jeśli zabraknie w nim odpowiedniego kierownictwa. Zawsze niezbędna jest osoba nadzorująca wszystkie czynności wykonywane przez pracowników.
Aby proces produkcyjny w zakładzie przemysłowym mógł przebiegać sprawnie, potrzebna jest przynajmniej jedna kompetentna osoba kontrolująca prawidłowe wykonywanie wszystkich prac. Zadanie to spoczywa na barkach mistrza zakładu produkcyjnego.
Profesjonalny zakład przemysłowy przypomina żywy organizm. Cały proces produkcji składa się z wielu etapów, które z kolei powiązane są z konkretnymi częściami zakładu oraz maszynami. Jeśli na którymkolwiek z tym etapów pojawią się opóźnienia lub błędy, zawsze ucierpi na tym cały proces.

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.