Zrozumienie procesu zmian

Każde zarządzanie nie jest działaniem jednorazowym tylko procesem odbywającym się w czasie. Tym bardziej zarządzanie zmianą nie odbywa się wg ściśle określonych schematów, ponieważ nie jesteśmy w stanie zaplanować i przewidzieć wszystkich okoliczności towarzyszących zmianie, bo zawsze czynnikiem kreującym zmianę oraz wprowadzającym ją w życie są ludzie.

30 maja 2017
zdjęcie - Zrozumienie procesu zmian

Źródła zmian organizacyjnych.

Czynnikiem kreującym zmianę oraz wprowadzającym ją w życie są ludzie. Dlatego tak ważne jest w procesie zarządzania zmianą dokonanie diagnozy organizacji i otoczenia.
Właśnie te okoliczności wewnętrzne organizacji oraz zewnętrzne , występujące wokół niej, są źródłami zmian:

Źródła zmian wewnętrznych:

 • nieoczekiwane niepowodzenie, sukces lub inne zdarzenie zewnętrzne
 • niezgodność między rzeczywistością a wyobrażeniami członków danej organizacji
 • zmiana/ innowacja wynikająca z potrzeby procesu
 • zmiany w strukturze rynku/przemysłu, które wszystkich zaskakują

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szkolenie zarządzanie zespołem pracowniczym - jak zbudować silny zespół? Wznieś na wyższy poziom swoje umiejętności zarządzania zespołem. Szkolenie przeznaczone dla menagerów i liderów.
Tematy powiązane z tym szkoleniem: szkolenie online - zarządzanie zespołem, szkolenia menedżerskie. inne szkolenia online


Źródła zmian na zewnątrz organizacji:

 • zmiany demograficzne
 • zmiany w postrzeganiu – trendy, to co jest aktualnie modne
 • nowa wiedza


Zarządzanie zmianą może dotyczyć drobnych udoskonaleń, zmian, obejmujących niewielkie bieżące działania. Czasami jednak dotyczy dużych, radykalnych zmian, które przebudowują całą organizację.

W zarządzaniu zmianą wyróżniamy zazwyczaj pięć etapów:

 • Rozpoznanie przyczyny wskazującej na potrzebę zmian
 • Sprecyzowanie punktu końcowego – gdzie chcemy się znaleźć
 • Planowanie przeprowadzenia zmiany
 • Wdrożenie zmiany
 • Zapewnienie, iż zmiany będą trwałe

Czynnikami, które umożliwiają kierownictwu przeprowadzenie personelu przez zmianę jest umiejętne zarządzanie personelem, motywowanie pracowników, charyzma – przywódczy styl zarządzania oraz właściwa komunikacja. Bez tych umiejętności kierownictwo nie ma szans na wprowadzenie zmian z sukcesem.

Przystępując do zarządzania zmianą zadaniem kierownictwa jest zminimalizowanie niepowodzenia działania. Aby to zrobić, kierownictwo powinno zwrócić uwagę na następujące czynniki, które mają kluczowe znaczenie dla wprowadzenia zmiany, są nimi: czas, komunikacja, ludzie, styl zarządzania i konsekwencja.

Gamma. Zobacz nasze szkolenia menadżerskie, interpersonalne i szkolenia sprzedażowe np: szkolenie techniki sprzedaży, szkolenie telemarketing, szkolenie przywództwo i inne. Zaufaj firmie szkoleniowej roku.

 

Czas

Zmiana jest czymś, co może nas zaskoczyć. Kierownicy często decydują się na rozpoczęcie procesu zmian znajdując się pod presją czasu. Zdając sobie sprawę z wagi problemu nie przywiązują wagi do tego, by pracowników w należyty sposób informować  - informują ich niedokładnie i w pośpiechu.

W efekcie brakuje czasu na odpowiednie przyjęcie zmian oraz dostosowanie się do nich. Kierownicy są niezadowoleni z miernych efektów pracy i obarczają za to winą pracowników, twierdząc, że brakuje im zaangażowania i poświęcenia oraz że nie widzą potrzeby i pilności zmian.

Aby wprowadzić zmianę organizacja potrzebuje czasu, by poradzić sobie z poszczególnymi etapami procesu zmian. Informowanie tylko  o potrzebie i pilności zmian nie wystarczy do tego, aby pracownicy ją zaakceptowali.

Rolą kierownika jest zapewnienie obszaru i czasu  na planowanie, dyskusję, przetwarzanie, dostosowywanie i korygowanie informacji. Spełniając te warunki organizacja ma szanse na wprowadzenie zmiany.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Szkolenie zarządzanie zmianą - Każdej zmianie towarzyszy  naturalna reakcja, którą jest niepewność i niechęć. Na szkoleniu z zarządzania zmianą, uczestnicy zdobędą wiedzę na temat tego, jak przejść łagodnie przez proces zmiany, jak przygotować pracowników do zmiany oraz jak skutecznie walczyć z oporem przed zmianą. Polecamy również: zarządzanie stresem w organizacji, szkolenia dla menedżerów.

Komunikacja

Kierownictwo wprowadzające zmianę bardzo często zapomina, że po to by mogła ona zaistnieć potrzebne jest zgoda wszystkich poziomów pracowniczych w firmie.

Bardzo często w procesie dyskusji nad zmianą pomija się kierownictwo średniego szczebla, co prowadzi do tego, że wprowadzana zmiana nie przynosi oczekiwanych rezultatów.

Grzechem kierownictwa wyższego szczebla jest pomijanie możliwości zaangażowania w proces zmian kierownictwa średniego szczebla. A to przecież kierownicy średniego szczebla mają decydujący wpływ na komunikację wewnątrz firmy. Przecież wykazali się skutecznością, zostając kierownikami, więc dlaczego nie uczynić z nich swoich naturalnych zwolenników podczas wprowadzania zmiany. Są oni kopalnią informacji od pracowników, które nie mogą być pomijane w procesie wprowadzania zmiany.

Ludzie

Podczas każdego procesu zmian najważniejsze są osoby, które same się w nią zaangażują. Osoby te, które nazywamy agentami zmian.

Ich sytuacja jest bardzo trudna, ponieważ będą mieli poczucie izolacji i osamotnienia, utraty energii i motywacji – szczególnie, jeśli nie zapewni się im wsparcia i zrozumienia. Istnieje niebezpieczeństwo pogłębianie się u nich negatywnych emocji, jeśli wyniki zmian nie będą zgodne z oczekiwanymi.

Będą podlegać presji innych pracowników, w stresie zabraknie im czasu na refleksję i złapanie dystansu – najważniejsze w tej sytuacji będzie udzielenie im wsparcia przez kierownictwo firmy.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Sprawdź nasze szkolenia online:

Oferujemy zarówno pojedyncze interaktywne warsztaty online jak i rozbudowane formaty. Korzystamy z najpopularniejszych technologii transmisji video. Sprawdź. Na pewno coś wybierzesz dla swojej firmy.

Styl zarządzania

Bez względu na to czy partnerski styl zarządzania jest nam bliższy w procesie zarządzania zmianą potrzebny jest zdecydowany, przywódczy kierownik.

W czasach kryzysu, kierownictwo nie może się bać pokazywać władzę. Kryzys w organizacji wymaga jasnych wytycznych. Silny lider znajdzie – nawet pod presją – czas na refleksję, angażując i słuchając odpowiednich ludzi oraz wykazując się odwagą w podejmowaniu twardych decyzji, jeśli będzie taka potrzeba.

Konsekwencja i kompetencje 

Zmiana to sytuacja trudna, szczególnie jeśli przebiega nie tak jak to sobie założyliśmy. W trudnych sytuacjach potrzebne są osoby zdecydowane, które podejmą odpowiedzialność za decyzję, określą właściwe rozwiązania i podejmą niezbędne działania. Oprócz kompetencji osoby te musza cechować się konsekwencją, aby nie stracić dystansu i obiektywizmu w obserwowaniu rozwoju sytuacji.

Ponadto osoby te powinny mieć wszelkie umocowania formalne, tak by w trakcie zarządzania zmianą nikt nie mógł podważyć ich kompetencji.

Pamiętaj! Przede wszystkim ludzie!

Czasami podczas wprowadzania zmian kierownictwo zapomina , że podmiotem zmiany są ludzie, bo to oni tworzą organizację. Jeśli kierownictwo interesuje tylko zwiększenie zysku, to samo to założenie powoduje, że wprowadzanie zmiany nie zakończy się sukcesem.

Pracownicy muszą widzieć związek zmiany bezpośrednio z sobą, a nie tylko  organizacją.
Jeśli w ten sposób zarządzamy zmianą, tracimy wiarygodność w oczach pracowników.
Takie zarządzanie prowadzi nieuchronnie do kryzysu.

ZOBACZ NAJCIEKAWSZE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

10 maja 2017
Budowanie kultury współodpowiedzialności Kultura polskich firm przypomina kulturę folwarku W ostatnich latach obserwujemy renesans zainteresowania kwestiami kulturowymi. Dzięki intensywnym kontaktom zagranicznym polscy studenci, naukowcy, robotnicy budowlani, informatycy, kierowcy autobusów, dentyści itd. na własnej skórze przekonują się czym jest odrębność kulturowa. Z badań przeprowadzonych przez prof. Janusza Hryniewicza i wielu innych opracowań, wyłania się specyficzny rys stosunków panujących w polskich firmach,...
29 czerwca 2017
Alternatywa dla ocen okresowych - Performance Management PO CO NAM PERFORMANCE MANAGEMENT? Przez niemal trzy dekady specjaliści od zarządzania zasobami ludzkimi przekonywali nas, że "systemy ocen pracowniczych są jednym z podstawowych wymogów profesjonalnego zarządzania zasobami ludzkimi". Z drugiej jednak strony niemal nieustannie spotykaliśmy się z problemami z wdrożeniem tego typu rozwiązań. Dość powiedzieć, że 2/3 wdrożeń SOP upada w trakcie...
12 kwietnia 2018
Koncepcja poziomów wartości Gravesa Czym jest koncepcja poziomów wartości Gravesa? Koncepcja poziomów wartości Gravesa, wcześniej znana jako koncepcja Spiral Dynamics Becka i Cowana, odpowiada na bardzo istotne pytania związane z życiem i motywami działania człowieka: dlaczego niektórzy z nas aby osiągnąć zamierzony cel kierują się walką, a dla innych najważniejsze jest przestrzeganie zasad i porządek? Dlaczego dla niektórych najistotniejszą rzeczą...
9 lipca 2018
Test Badania Kompetencji Harrisona Wstęp Dlaczego niektórzy ludzie nie potrafią się „dopasować”, nie wykorzystują swojego pełnego potencjału lub nie są tak skuteczni, jak napisali w swoim CV?Dlaczego duża część zarządzania/przywództwa czy innych umiejętności społecznych nie zostaje przyswojona, dlaczego zostaje w szkolnej sali, zamiast przenieść się do miejsca pracy?Dlaczego tylu ludzi, posiadających ponadprzeciętne techniczne umiejętności pracy, ma problem z kontaktami międzyludzkimi?Odpowiedź...
10 lipca 2018
Dlaczego warto wprowadzić wellbeing w organizacji? Od czego zacząć? Autor: Agata Pelc, ekspert z zakresu wellbeing'u Wstęp Szanowni Państwo!Czym jest wellbeing i jak wykorzystać go do zarządzania organizacją? Jak właściwie dbać o dobrostan pracownika tak, aby połączyć zaspokojenie jego potrzeb i potrzeb organizacji? Jak dzięki well-beingowi stać się organizacją tętniącą dobrą i pozytywną energią, która zamienia tę energię na wartość...

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

27 kwietnia 2022
Znajomość własnej kultury i kultur, z którymi podejmowana jest komunikacja na jakimkolwiek poziomie owocuje wytworzeniem się świadomości kulturowej, czyli umiejętności rozpoznania i zrozumienia wpływu kultury na ludzkie zachowania i idee oraz wpływu własnej kultury na postrzeganie świata, proces oceniania i podejmowania decyzji. Aby dojść do etapu efektywnej komunikacji międzykulturowej niezbędna jest inwestycja czasu, energii i starań w wykluczenie uprzedzeń i...
28 lutego 2022
Zmienność i niepewność wpisała się w zawodowe i prywatne doświadczenia ludzi na całym świecie na tyle mocno, że mówienie o rzeczywistości VUCA wydaje się dziś truizmem. Wielu z nas wciąż nie wróciło do biur, ale okazało się, że w dalszym ciągu można nawiązywać kontakty, efektywnie współpracować i wprowadzać innowacje. Wiemy już, że przyszłość nie przyniesie stabilizacji. Turbulencje, jakie zafundowała nam...
24 maja 2021
Ocena potencjału pracowników jest jednym z ciekawszych przedsięwzięć z jakimi może mierzyć się dział HR niemal każdej organizacji. Wskaźniki z zakresu zarządzania Kapitałem Ludzkim pozwalają odpowiedzieć na pytanie: ile jest wart nasz zespół pracowników? jaką wartość tworzą oni dla organizacji? Ocena potencjału jest próbą odpowiedzi na pytanie: ile może być wart nasz zespół, jeśli odpowiednio wykorzystamy jego potencjał?
26 kwietnia 2021
Ocena potencjału zawodowego pracowników w zakresie kompetencji to jedno z podstawowych a zarazem najtrudniejszych wyzwań przed jakimi stają specjaliści HR. Źle przeprowadzona ocena nie tylko jest bezużyteczna, lecz także prowadzi do licznych nieporozumień a nawet konfliktów. Dlatego też nieustannie szukamy narzędzi, które ułatwią nam realizację takiego zadania. Jednym z nich są coraz bardziej popularne testy kompetencji.
25 marca 2021
TRANSFORMACJA CYFROWA = TWORZENIE FIRMY INNOWACYJNEJTo nie jest więcej przemysłu w przemyśle, To jest więcej kreatywnego myślenia
Gamma - newsletter

Newsletter

Bądź na bieżąco z nowymi treściami wikiGammy. Zapisz się do naszego newslettera.

Zapraszamy do naszej

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Wideo
Wideo

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

ZOBACZ NAJBLIŻSZE SZKOLENIA

powiązane z tematem artykułu

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Zadzwoń do nas:

tel.: 505 273 550,

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550


ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108


Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.