Wprowadzenie do Action Learning i Zespołów Action Learning

Action Learning to jedna z metod, wykorzystywanych przez programy skuteczności, aby pomóc uczestnikom wprowadzić w życie to, czego się nauczyli. Action Learning działa najlepiej, kiedy powstaje „zespół” złożony z jednostek, który pełni funkcję grupy wsparcia w okresie trwania nauki.

Gamma - Wprowadzenie do Action Learning i Zespołów Action Learning


Wprowadzenie do Action Learning i Zespołów Action Learning


Czym są zespoły action learning?

Action Learning (ang.) = Uczenie się poprzez Działanie

Podczas opracowywania programu rozwoju zarządzania (lub programu przywództwa) ważne jest, aby upewnić się, że uczestnicy są nie tylko „nauczani" lub szkoleni, ale mają także możliwość wprowadzenia uczenia się w życie. Doświadczenie pokazało nam, że jeśli nie będziemy ćwiczyć nowych umiejętności i pomysłów krótko po ukończeniu programu, możemy zapomnieć o zdobytych doświadczeniach.

Action Learning to jedna z metod, wykorzystywanych przez programy skuteczności, aby pomóc uczestnikom wprowadzić w życie to, czego się nauczyli.

Action Learning działa najlepiej, kiedy powstaje „zespół” złożony z jednostek, który pełni funkcję grupy wsparcia w okresie trwania nauki.

Action Learning jest formą uczenia się przez doświadczenie. „Uczenie się przez Doświadczenie (ang. Experiential Learning) jest procesem nadawania znaczenia bezpośredniemu doświadczeniu”.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Jak delegować i motywować zespół? Jak skutecznie zarządzać projektami? Jak zostać sprawnym liderem w firmie? Jak budować zaangażowanie w zespole? Sprawdź nasze szkolenia menadżerskie np: szkolenie zarządzanie zespołem, szkolenie project manager. Sprawdź je.

Co składa się na Action Learning?

Action Learning to proces wnikliwego pytania i refleksyjnego słuchania.

Action Learning zajmuje się rozwiązywaniem problemów w procesie zadawania pytań, mających na celu wyjaśnienie dokładnej natury problemu, zastanowienia się nad nim i identyfikacji możliwych rozwiązań, a dopiero potem podjęcia działania.

Pytania budują dialog grupowy i spójność, wspierają innowacyjne i systemowe myślenie oraz polepszają efekty uczenia się.

 • Problem
 • Zespół Action Learning
 • Proces wnikliwego pytania i refleksyjnego słuchania
 • Podjęcie działania w celu rozwiązania problemu
 • Poświęcenie się nauce
 • Trener Action Learning

Czym w takim razie jest Action Learning?

Action learning bazuje na koncepcji uczenia się przez refleksje i przemyślenia na temat danego doświadczenia. Jest wspierane przez cykl uczenia się przez doświadczenie, jak zaprezentowano poniżej, w którym poszczególne etapy przemyślania i wyciągania konkluzji są przepracowywane w Zespole.

W praktyce wielu z nas ma tendencję do skracania tego cyklu i często omija etap przemyśleń, ponieważ ciężko wykonać go bez kontekstu.

Action learning pomoże nam „zamknąć koło” i upewnić się, że nasza nauka jest tak efektywna, jak tylko może być. Zespoły Action Learning skupiają się przede wszystkim na nauce jednostek.

Program Action Learning składa się z następujących kluczowych elementów:

 • Zespół: grupa 6-8 osób, które spotykają się regularnie.
 • Projekty: każdy uczestnik pracuje nad projektem lub  zadaniem przez cały czas trwania programu.
 • Doradca Zespołu: osoba, która pomaga grupie razem pracować i uczyć się.

Mimo że Action Learning jest elastyczne, posiada zdefiniowaną strukturę i skupia się na jednostce oraz jej potrzebach, a nie na programie.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Przeszkoliliśmy ponad 50 tys. osób na stanowiskach menedżerskich. Realizujemy szkolenia stacjonarne otwarte, szkolenia zamknięte oraz szkolenia menedżerskie online.

Zapoznaj się z naszymi szkoleniami menadżerskimi.Członkowie programu Action Learning wymienili wiece korzyści, które zdobyli dzięki action learning:

 • Nauka bardziej zdyscyplinowanego sposobu pracy
 • Nauka nawiązywania korzystnych kontaktów
 • Nauka utożsamiania się i komunikowania z innymi w skuteczniejszy sposób
 • Wzrost pewności siebie
 • Wzrost świadomości
 • Wzrost gotowości do brania odpowiedzialności i wychodzenia z inicjatywą.

Podsumowując, prezentujemy poniżej wartości, leżące u postawy action learning:

 • Członkostwo (w zespołach) jest dobrowolne
 • Zaangażowanie musi przejawiać się w procesie działania
 • Pozytywne, konstruktywne podejście do życia
 • Refleksja jako klucz do nauki
 • Jednostka jest skoncentrowana na własnej sprawie

Definicja Action Learning

Action Learning to podejście do rozwoju ludzi w organizacjach, które podejmują się zadań, będących narzędziami uczenia się. Opiera się na założeniu, że nauka nie istnieje bez działania, a trzeźwe i świadome działanie nie istnieje bez nauki. Metoda AC składa się z trzech głównych części: ludzi, którzy biorą odpowiedzialność za swoje działania w różnych sytuacjach; problemów lub zadań, które ludzie sami ustalają i zespołów 6 lub więcej współpracowników, którzy wspierają się i stawiają sobie nawzajem wyzwania, w celu robienia postępów. Action Learning oznacza zarówno samorozwój, jak i rozwój organizacji”.

Mike Pedler, 1991

Czym są zespoły action learning i kto je tworzy?

Zespół Action Learning to grupa 6-8 osób, które spotykają się regularnie, aby pomagać sobie nawzajem w nauce na doświadczeniach. Zostaje im przypisany Doradca Zespołu, który pomaga zarządzać całym procesem. Zespół nie jest drużyną, ponieważ skupia się na działaniach jednostek, które do niego należą, a nie na wspólnych celach pracy.

Doświadczenie pokazało, że zespoły pracują lepiej, kiedy ich członkowie mają podobny poziom doświadczenia. Doradca Zespołu jest jego częścią w pewnym sensie, jednak ma szczególną odpowiedzialność, polegającą na stworzeniu środowiska nauki poprzez zachęcanie, dawanie wyzwań i skupianie na nauce.

Spotkania Zespołu

Zespół decyduje o tym, w jaki sposób chce pracować, ale zazwyczaj „spotkanie” obejmuje serię indywidualnych wystąpień, podczas których każdy uczestnik ma okazję zaprezentować swój projekt/ wyzwanie/ sprawę przed resztą zespołu. W skład takiej prezentacji wchodzi:

 • Zaktualizowana od ostatniego spotkania wersja rozwoju wydarzeń,
 • Prezentacja obejmująca obecne problemy/zagadnienia do dyskusji,
 • Porozumienie w sprawie przyszłych działań.

W trakcie pojedynczej prezentacji inni uczestnicy pracują z osobą prezentującą (poprzez słuchanie i zadawanie pytań), aby pomóc jej zdecydować, jakie powinna podjąć działania.

Czas na spotkaniach zespołu jest zawsze ograniczony, a Doradca Zespołu musi upewnić się, że każdy z uczestników otrzymał swój pełny przydział (nie ulega to dyskusji).

Niektóre zespoły opracowują stały terminarz, aby przyspieszyć rozpoczęcie spotkania. Niezależnie od tego, wszyscy uczestnicy powinni być w pełni przygotowani na spotkanie.

Projekty Action Learning

Projekt jest dziełem, pozwalającym uczestnikowi na naukę. Nie musi być on powiązany z konkretnym rezultatem, takim jak ustanowienie kontroli bezpieczeństwa przy wykonywaniu określonego zadania, może również dotyczyć nabywania umiejętności lub wiedzy. Jednak zgodnie z celem tego programu, projekt musi skupiać się na nauce.

Uczestnictwo w Zespole Action Learning

Przygotowywanie się na spotkanie zespołu:

Przed rozpoczęciem spotkania, aby wydobyć z niego jak najwięcej, uczestnicy mogą zastanowić się, na czym chcieliby się skupić podczas swojego wystąpienia. Podczas prezentacji, uczestnicy mogą „eksperymentować” z różnymi zachowaniami, na przykład celowo zadając więcej pytań niż zazwyczaj, lub przyjmując refleksyjną postawę, jeżeli zazwyczaj są rozgadani.

ZOBACZ NASZE SZKOLENIA:

Zobacz nasze najciekawsze szkolenia dla sprzedawców:

Osoby prezentujące powinny:

 • Przygotować się na spotkanie
 • Zorganizować swój czas
 • Jasno ustalić, na czym chcą się skupić
 • Nauczyć się prosić o to, czego chcą
 • Słuchać
 • Stwarzać plan działania dla samych siebie

Organizacja własnego czasu

Zazwyczaj osoba prezentująca wykorzysta swój czas na powiadomienie zespołu o statusie działań, podjętych w wyniku poprzedniego spotkania.

Warto rozważyć następujące pytania:

 • Co zrobiłem/zrobiłam
 • Co się wydarzyło
 • Co było inne niż się spodziewałem
 • Czego nie zrobiłem/zrobiłam – dlaczego – co zrobiłem/zrobiłam w zamian
 • Co mogę z tego wynieść/co wyniosłem/wyniosłam

To może stanowić bazę informacji, które przekażemy zespołowi, który potem zada nam pytania.

Osoba prezentująca poruszy kolejne kwestie:

 • Jaki jest obecny problem
 • Jakie działania mogłaby podjąć teraz
 • Jaki jest plan działania

Alternatywne Podejście

Osoba prezentująca może chcieć skoncentrować się na konkretnym aspekcie swojego projektu, w którym mógłby jej bardzo pomóc zespół. W takim wypadku lepiej skupić się na nim niż na ogólnym przeglądzie.

Ewentualnie, osoba prezentująca może chcieć poprosić zespół o przedyskutowanie konkretnego problemu, podczas gdy ona będzie słuchać i jedynie poprosi o wyjaśnienie i podsumowanie pod koniec ustalonego czasu.

Takie rozwiązanie będzie pomocne, jeżeli osoba prezentująca odczuwa „blokadę” pomysłów, lecz chce iść naprzód. Przeciwieństwo tej metody następuje wtedy, gdy publiczność pozostaje w ciszy, podczas gdy osoba prezentująca opowiada o projekcie. Słuchająca, uważna publiczność może pomóc osobie prezentującej sprecyzować jej własną opinię.

Przegląd swojego czasu

Pod koniec czasu każdego z uczestników, zaleca się, aby osoba prezentująca zrobiła wspólnie z zespołem przegląd procesu, określającego plan działania. On/ona może poprosić o feedback dotyczący tego, jak poszła jej prezentacja, lub dostarczyć zespołowi informacji zwrotnych na temat tego, co było, a co nie było pomocne z ich strony.

Można to również zrobić wspólnie pod koniec spotkania. Taka metoda pomaga rozwinąć wspierającą nauczanie atmosferę w zespole.

Typowe spotkanie jest zaplanowane następująco:

 • Wstęp – zajęcie na rozgrzewkę, potwierdzenie harmonogramu spotkania

W uzgodnionej kolejności każdy członek zespołu:

 • Ma 10 minut na prezentacje aktualnej sytuacji
 • Ma 10 minut na odpowiadanie na pytania badawcze, zadawane przez zespół w celu pomocy w rozwiązaniu problemu
 • Ma 5 minut na zaprezentowanie planu działania

Sesja zamykająca spotkanie – czas na zakończenie spotkania, przeznaczony dla całego zespołu. Zawiera element oceny – co należy zrobić inaczej następnym razem.

Action Learning i Rozwiązywanie Problemów

Action Learning rozwiązuje problemy i jednocześnie rozwija liderów, ponieważ proste zasady tej metody zmuszają uczestników do krytycznego myślenia i współpracy.

Action Learning jest szczególnie skuteczne w rozwiązywaniu zawiłych problemów, które mogą sprawiać wrażenie niemożliwych do rozwiązania. Podwyższa normy, poprawia współpracę, kreatywność i odwagę grupową.

Trenerzy Action Learning asystują członkom grupy w przemyśleniach na temat poziomu zaawansowania funkcjonowania ich grupy, a nie w rozwiązywaniu problemów. W ten sposób uczestnicy Action Learning stają się skutecznymi przywódcami, potrafiącymi rozwiązać skomplikowane problemy.

Korzyści

Każda organizacja posiada swoje własne problemy i wyznawania, więc korzyści, które przynosi action learning są w dużym stopniu definiowane przez to, jakie konkretne sprawy angażujesz w jego proces.

Możesz spodziewać się, że doświadczysz wielu pozytywnych zmian, takich jak:

 • Nabycie długotrwałych umiejętności rozwiązywania problemów
 • Promowanie umiejętności przywódczych
 • Otrzymywanie wyzwań od zespołu
 • Uczenie się najlepszej praktyki
 • Rozwijanie nowych pomysłów
 • Tworzenie efektywnych planów, które natychmiast można wcielać w życie
 • Osiąganie upragnionych rezultatów w konstruktywny sposób

W jaki sposób działy szkoleniowe zachęcają do Action Learning?

Coraz większa liczba organizacji ułatwia swoim pracownikom i partnerom Action Learning. Wiele sposobów współpracy i platform społecznościowych może zostać wykorzystanych w celu usprawnienia go, co daje korzyści zarówno osobom uczącym się, jak również ich firmom.

Ponadto, Repozytorium Wiedzy (ang. Knowledge Repository) jest internetową bazą danych, która zdobywa, organizuje i klasyfikuje informacje oparte na wiedzy, które mogą zainteresować określoną grupę odbiorców.

Repozytoria Wiedzy zapewniają dogodną lokalizację cyfrowych zasobów edukacyjnych, które są przez nie gromadzone i udostępniane. Stają się istotnym elementem programów zarządzania wiedzą w całej firmie i zachęcają pracowników oraz partnerów biznesowych do stosowania różnych metod uczenia się.

Kolejnym narzędziem Action Learning, które niedawno wprowadzono na rynek szkoleniowy, jest Osobiste Środowisko Uczenia się (ang. Personal Learning Environment, PLE), dedykowany portal internetowy, zaprojektowany w celu umożliwienia uczniom zarządzania własnymi doświadczeniami edukacyjnymi i kontrolowania ich.

Ten portal internetowy „nowej generacji", który nie jest jeszcze powszechnie wykorzystywany, umożliwia jednostkom zastosowanie ich osobistych preferencji dotyczących formalnego i nieformalnego uczenia się.

Osobiste Środowiska Uczenia się łączą media społecznościowe, takie jak blogi, newslettery, Facebook czy Twitter tak, aby jednostki mogły w łatwy sposób obserwować swoje postępy i dostępne źródła wiedzy na temat tego, co je interesuje.

Środki typu PLE rozwiną się jeszcze przyszłości, gdy zostaną wzbogacone o systemy zarządzania szkoleniami i zaawansowane technologie filtrowania, które pozwolą stworzyć spersonalizowane, osobiste doświadczenia w nauce.

Firma szkoleniowa Gamma | Szukasz nowości z obszaru HR, szkoleń czy team building'u?
Polub nas i otrzymuj informacje na bieżąco!

ZOBACZ OSTATNIE ARTYKUŁY

z tej strefy wiedzy

Znajomość własnej kultury i kultur, z którymi podejmowana jest komunikacja na jakimkolwiek poziomie owocuje wytworzeniem się świadomości kulturowej, czyli umiejętności rozpoznania i zrozumienia wpływu kultury na ludzkie zachowania i idee oraz wpływu własnej kultury na postrzeganie świata, proces oceniania i podejmowania decyzji. Aby dojść do etapu efektywnej komunikacji międzykulturowej niezbędna jest inwestycja czasu, energii i starań w wykluczenie uprzedzeń i...
Zmienność i niepewność wpisała się w zawodowe i prywatne doświadczenia ludzi na całym świecie na tyle mocno, że mówienie o rzeczywistości VUCA wydaje się dziś truizmem. Wielu z nas wciąż nie wróciło do biur, ale okazało się, że w dalszym ciągu można nawiązywać kontakty, efektywnie współpracować i wprowadzać innowacje. Wiemy już, że przyszłość nie przyniesie stabilizacji. Turbulencje, jakie zafundowała nam...
Ocena potencjału pracowników jest jednym z ciekawszych przedsięwzięć z jakimi może mierzyć się dział HR niemal każdej organizacji. Wskaźniki z zakresu zarządzania Kapitałem Ludzkim pozwalają odpowiedzieć na pytanie: ile jest wart nasz zespół pracowników? jaką wartość tworzą oni dla organizacji? Ocena potencjału jest próbą odpowiedzi na pytanie: ile może być wart nasz zespół, jeśli odpowiednio wykorzystamy jego potencjał?
Ocena potencjału zawodowego pracowników w zakresie kompetencji to jedno z podstawowych a zarazem najtrudniejszych wyzwań przed jakimi stają specjaliści HR. Źle przeprowadzona ocena nie tylko jest bezużyteczna, lecz także prowadzi do licznych nieporozumień a nawet konfliktów. Dlatego też nieustannie szukamy narzędzi, które ułatwią nam realizację takiego zadania. Jednym z nich są coraz bardziej popularne testy kompetencji.
TRANSFORMACJA CYFROWA = TWORZENIE FIRMY INNOWACYJNEJTo nie jest więcej przemysłu w przemyśle, To jest więcej kreatywnego myślenia

strefy wiedzy

WikiGamma
WikiGamma

Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy.

Gamma Q&A
Gamma Q&A

Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR.

Artykuły eksperckie
Artykuły eksperckie

Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi.

Video
Video

WikiGamma w formacie video.

Recenzje książek
Recenzje, Stanowiska pracy

Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów.

Artykuły
Artykuły, Artykuły cd., Prawo

Standardowe informacje z obszaru szkoleń.

Daj nam poznać TWOJE POTRZEBY

Telefon
Zadzwoń do nas:

tel.:505 273 550,

Miejsce

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa

Mapa
Znajdź nas na mapie

Zobacz mapę

lub użyj formularza
kontakt

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

firma szkoleniowa

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2021 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.