Zaufanie budujemy przez działania i spełnione obietnice

Lista Referencyjna - Projekty Komercyjne

Doświadczenie, znajomość branż, kultur organizacyjnych, wyzwań towarzyszących organizacjom i poszczególnych zespołów kształtuje się w realizacjach projektów. Poniżej przedstawiamy wybrane projekty szkoleniowe poświadczone referencjami:
Informujemy, że firma „Gamma” D. Didiuk i M. Wasilewski Sp. J. w okresie: czerwiec – wrzesień 2016 r. przeprowadziła 9 szkoleń (szkolenia 1 i 2-dniowe). Łącznie zostało zrealizowanych 112 h. w ramach projektu „Techniki sprzedaży oferty finansowej W Bank"
W 2013 roku firma Gamma została poproszona o przygotowanie i wdrożenie kompleksowego rozwiązania Szkoleniowo-doradczego, którego celem było zwiększenie liczby spotkań z klientami ostatecznymi. Projekt zakończył się sukcesem – osiągnięto zakładany wzrost liczby spotkań na handlowca.
Zespół Gamma sp. j. charakteryzuje się bardzo dobrą organizacją, twórczym podejściem oraz profesjonalizmem. Wartością dodaną spotkań szkoleniowych jest, z pewnością, indywidualne podejście firmy szkoleniowej do klienta. Szkolenia poprzedzone są diagnozą potrzeb oraz dogłębnym poznaniem specyfiki biznesowej odbiorcy szkolenia.
Szkolenia zrealizowane przez Gamma Sp. j. Zostały przeprowadzane z najwyższą Starannością i profesjonalizmem. Dzięki dużemu zaangażowaniu zespołu trenerskiego i logistycznego grupa 800 pracowników została objęta ujednoliconym programem szkoleniowym. Narzędzia trenerskie oraz program zajęć dostarczył uczestnikom wielu cennych wskazówek i nowych umiejętności do rozwoju w zakresie miękkich kompetencji managerskich.
Open Finance SA potwierdza, że firma Gamma zrealizowała w okresie od marca do czerwca 2012 cykl szkoleń i działań follow up dla grupy menedżerów i supervisorów
Efekt marketingowy szkoleń najłatwiej mierzyć prośbami o kolejne tego typu spotkania. Farmaceuci, jako wyjątkowo wymagająca grupa na tyle wysoko ocenili pracę trenerską, że sami, z własnej inicjatywy zwracali się z prośbą do koordynatora projektu o możliwość rozbudowania działań szkoleniowych.
Szkolenia uzupełnione zostały przez zastosowanie autorskiego follow up – Arkuszy Analizy Kompetencji Gammy, które zwiększyły efektywność działań szkoleniowych oraz umożliwiły uczestnikom projektu analizę ich codziennej pracy i wdrożenie odpowiednich narzędzi poznanych na szkoleniu.
Trenerzy wykazali się dużą wiedzą i doświadczeniem w prowadzeniu warsztatów. Każdy z nich stosował indywidualne podejście do uczestnika, co wpływało na efektywność całego procesu szkoleniowego. Szkoleniowcy umiejętnie łączyli elementy teorii z praktyką. Zdobyte umiejętności z pewnością zaowocowały wśród przeszkolonych osób w kontaktach z Klientem.
Projekt został oceniony wysoko, zarówno pod względem przekazu merytorycznego, jak również atmosfery oraz zaangażowania i komunikatywności wszystkich trzech trenerów prowadzących szkolenie. Dlatego też polecam firmę Gamma w realizacji projektów szkoleniowych
W latach 2014-2015 firma Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Sp. J. zrealizowała dla nas cykl szkoleń w ramach II edycji Akademii Menedżera ASmet
Szkolenie zostało przeprowadzone zgodnie z umową oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami i standardami. Założony na wstępie plan szkolenia został w pełni zrealizowany, a przeprowadzone szkolenie uzyskało dobrą ocenę wśród uczestników szkolenia.
Biorąc pod uwagę dotychczasową współpracę oceniamy firmę Gamma, jako dostawcę szkoleń o najwyższej, jakości. Jesteśmy pełni uznania dla know-how firmy oraz kompetencji trenerów, Z pełną odpowiedzialnością rekomendujemy firmę Gamma, jako sprawdzonego partnera szkoleniowo-consultingowego
Od strony organizacyjnej polecam współpracę z firmą Gamma. Trenerzy potrafią wsłuchać się w potrzeby i dopasować program szkolenia do potrzeb klienta. Dotrzymują terminów, działają zgodnie z ustalonymi założeniami. Firma Gamma to grupa doskonałych, godnych polecenia profesjonalistów.
Duże doświadczenie trenera, umiejętność pracy na trudnych sytuacjach uczestników, budowanie przyjaznej atmosfery spowodowało, że nasi uczestnicy wspominają szkolenie, jako bardzo udane
Pracownicy uczestniczący w szkoleniu w zdecydowanym stopniu rozwinęli swoje umiejętności w zakresie objętym szkoleniem. Szkolenie zmotywowało bowiem pracowników do przygotowania długoterminowych planów rozwojowych, które wraz z planem rozwojowym o charakterze „on-the-job” pozwoliło na objęcie przez nich wyższych stanowisk, w tym menedżerskich.
Rekomendujemy Gammę, jako firmę doradczo-szkoleniową, która nie tylko realizuje dobre szkolenia, ale dodatkowo w taki sposób współpracuje z Klientem, by wszystkie działania były spójne ze specyfiką i strategią firmy.
Potwierdzamy prawidłowe wykonanie usługi oraz firmę Gamma, jako profesjonalnego partnera do realizacji projektów szkoleniowych.
Uczestnicy wysoko ocenili spójność i logiczność programu szkoleniowego, a także dynamikę i rozplanowanie czasowe zajęć. Firma „Gamma” świadczy usługi szkoleniowe na wysokim poziomie, wykazując dużą elastyczność w reagowaniu na potrzeby klienta. Rzetelność i fachowość firmy „Gamma”, połączone z osobistym zaangażowaniem jej pracowników, zaowocowały szkoleniem przeprowadzonym na bardzo wysokim poziomie merytorycznym.
Celem szkolenia było wypracowanie postaw umożliwiających uczestnikom nawiązanie satysfakcjonującej współpracy zespołowej, nastawionej na wspólną realizację postawionych celów i wyzwań, niezależnie od zmian pojawiających się w naturalnym środowisku pracy. Zajęcia miały formę warsztatową, co umożliwiło uczestnikom szkolenia łatwe i szybkie przyswojenie wiedzy oraz wypracowanie konkretnych umiejętności z obszaru szkolenia.
Nasze wysokie oczekiwania zostały w pełni spełnione. Uczestnicy Szkolenia wyrażali się bardzo pochlebnie zarówno o profesjonalnym przygotowaniu szkoleń jak i o trenerze. Z pełną odpowiedzialnością mogę polecić firmę Gamma Wszystkim, którzy oczekują rzetelnego i zaangażowanego partnera. W realizacji programów szkoleniowych.
Projekt został zainicjowany mapą sukcesu diagnozującą potrzeby organizacji oraz wsparty szkoleniem e-learningowym. Szkolenie e-learningową pełni w projekcie funkcję follow-up. Wzmacnia efektywność tradycyjnego szkolenia. Cenimy firmę Gamma za doświadczenie w branży, umiejętność realizowania założonych przez Zarząd celów oraz profesjonalizm trenerów i konsultantów ds. e-learningu.
Zostały przeprowadzone łącznie dla około 50 osób. Szkolenia miały formę warsztatów, były prowadzone przez doświadczonego trenera. Zajęcia realizowane były z dużym zaangażowaniem oraz na wysokim poziomie merytorycznym i organizacyjnym. Podczas zajęć uwzględniono zagadnienia, o które pytała grupa. Nabyta podczas szkoleń wiedza z pewnością znajdzie zastosowanie w naszej pracy zawodowej.
Łącznie w roku 2015 zrealizowano 36 dni szkoleniowych – w wymierzę 288 h. Podczas współpracy firma Gamma wykazała się elastycznym i rzetelnym podejściem do realizacji działań projektowych. Trenerzy prowadzący szkolenia wykazali się rzetelnością oraz profesjonalizmem, co zaważyło o podjęciu decyzji o realizacji kolejnego projektu
Szkolenia realizowane w ramach tej współpracy są prawidłowo dopasowane do naszych potrzeb i specyfiki naszej firmy. Trenerzy z firmy Gamma podczas prowadzonych szkoleń posługują się przykładami zaczerpniętymi z historii funkcjonowania naszej firmy, pracują wyłącznie na naszych produktach.
Zarząd Emmerson Nieruchomości i dyrektorzy wzięli udział w cyklu szkoleń prowadzonych przez trenerów Gammy związanych ze sposobem budowania oraz wdrażania celów w organizacji, a następnie uczestniczyli w szkoleniach z zakresu zarządzania zmianą, które wsparły implementacje nowych procesów.
Zaświadczamy, że firma Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Sp. J. w okresie od 26.10.2015 r. do 21.04.2016 r. zrealizowała dla nas 12 dni szkoleniowych – Negocjacje zakupowe cz. I i Negocjacje zakupowe cz. II. W roku 2015 – 6 dni szkoleniowych oraz w roku 2016 – 6 dni szkoleniowych.
Jesteśmy zadowoleni ze współpracy z firmą Gamma oraz jakości szkoleń, które przeprowadzono dla naszych pracowników. Na bazie naszych doświadczeń, możemy polecić tę firmę, jako rzetelnego partnera w zakresie realizacji tego typu szkoleń.a
Całość wykonanej przez trenerów Gammy pracy została oceniona wysoko zarówno z perspektywy pracowniczej – przez adresatów projektu (pracowników) jak i perspektywy organizacyjnej.
Na dużą uwagę zasługuje fakt, że trenerzy pracowali z menadżerami (uczestnikami szkoleń) również pomiędzy szkoleniami (sesje telefoniczne, realizacja Arkuszy Analizy Krytycznej). To spowodowało, że wiedza i umiejętności zdobywane i rozwijane podczas szkoleń były dodatkowo utrwalane i wzmacniane w praktyce w codziennej pracy.
Pragniemy potwierdzić wysoki poziom przeprowadzonego szkolenia, mający odzwierciedlenie w danych uzyskanych z ankiet od uczestników. Szkolenie cechowało bardzo dobre przygotowanie merytoryczne trenerów prowadzących oraz wysoki poziom obsługi nas, jako klienta firmy GAMMA.
Firma Gamma zrealizowała projekt szkoleniowo-doradczy dla naszej firmy. Projekt składał się z dwóch faz. Faza I – stworzenie i wdrożenie modelu kompetencyjnego w organizacji. Faza II – zaplanowanie i realizacja systemu rozwoju kompetencji
Z przyjemnością informuję, że firma Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Sp. J. w okresie od sierpnia 2015 do września 2016r. przeprowadziła 4 szkolenia 1 dniowe dla sił sprzedaży i 2 Szkolenia 2...
W dniu 14.01.2014 r. mieliśmy przyjemność współpracować z firmą Gamma, która zrealizowała szkolenie „Rola Działu HR, jako Business Partnera" dla pracowników Departamentu Zasobów Ludzkich naszej firmy. Z satysfakcją i przyjemnością rekomendujemy firmę Gamma jako profesjonalnego i solidnego partnera.
W dniu 14.01.2014 r. mieliśmy przyjemność współpracować z firmą Gamma, która zrealizowała szkolenie „Rola Działu HR, jako Business Partnera" dla pracowników Departamentu Zasobów Ludzkich naszej firmy. Z satysfakcją i przyjemnością rekomendujemy firmę Gamma jako profesjonalnego i solidnego partnera.
Obecnie, wspólnie z firmą Gammą, jesteśmy w trakcie realizacji szkolenia dla kluczowej kadry menedżerskiej z zakresu metod negocjacji w biznesie. Ogromne doświadczenie i wiedza trenera oraz bezpretensjonalny sposób prowadzenia warsztatów, utwierdziły mnie również tym razem, w trafności wyboru firmy szkoleniowej.
Indywidualne podejście, rzetelne zbadanie umiejętności uczestników przed szkoleniem, duża elastyczność i otwartość sprawiły, że osoby biorące udział w Akademii podniosły swoje kompetencje. W dużej mierze działania te przygotowały je do pełnienia nowych ról biznesowych w naszej organizacji.
Szkolenia uzupełnione zostały przez zastosowanie autorskiego follow up – Arkuszy Analizy Kompetencji Gammy, które zwiększyły efektywność działań szkoleniowych oraz umożliwiły uczestnikom projektu analizę ich codziennej pracy i wdrożenie odpowiednich narzędzi poznanych na szkoleniu.
Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis Sp. z o.o. niniejszym listem udziela firmie Gamma referencji profesjonalnego partnera w zakresie szkoleń i doradztwo organizacyjnego.
Efekt marketingowy szkoleń najłatwiej mierzyć prośbami o kolejne tego typu spotkania. Farmaceuci, jako wyjątkowo wymagająca grupa na tyle wysoko ocenili pracę trenerską, że sami, z własnej inicjatywy zwracali się z prośbą do koordynatora projektu o możliwość rozbudowania działań szkoleniowych.
Decydując się na wybór firmy szkoleniowej kierowaliśmy się jej możliwościami realizacji tak dużego projektu (dedykowany koordynator i trenerzy), doświadczeniem trenerów oraz jakością know-how szkoleniowego
Trener prowadzący szkolenie wykazał się profesjonalizmem, znajomością omawianych tematów oraz zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć, czego odzwierciedleniem były wysokie oceny w ankietach ewaluacyjnych oraz wysoki przyrost kompetencji uczestników.
Firma Gamma Sp.j. wykazała się dużym zaangażowaniem i profesjonalizmem w podejściu do współpracy, elastycznie dostosowując się do potrzeb ORLEN OIL. Szkolenia i warsztaty oferowane przez Gamma Sp.j. spełniają oczekiwania biznesowe ORLEN OIL i są wysoko oceniane przez uczestników.
Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie potwierdza, że firma Gamma zrealizowała w styczniu 2014 roku szkolenie z zakresu „Prawa energetycznego”. Trener prowadzący Pan Dariusz Rystał wykazał się profesjonalizmem, znajomością tematu oraz zaangażowaniem w prowadzeniu zajęć
Uprzejmie informujemy, że firma Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Sp. j. zrealizowała dla nas następujące Szkolenia: 09-10.10.2015 Szkolenie dla KAM – Rola i zadania KAM (16h)...
Mamy przyjemność zaświadczyć, iż konsultanci i trenerzy z firmy Gamma zaplanowali i wdrożyli z sukcesem w firmie Polskie Wydawnictwa Specjalistyczne ProMedia Sp. z o.o. model kompetencyjny wraz z narzędziami zwiększającymi efektywność zarzadzania zasobami ludzkimi w okresie kwiecień-lipiec 2012 r.
Mamy przyjemność zaświadczyć , iż trenerzy firmy Gamma z powodzeniem przeprowadzili cykl 6 szkoleń dla pracowników naszej firmy z zakresu Antymobbingu. W okresie luty-marzec 2013. Realizując...
Forma szkoleniowa Gamma sp. j. z siedzibą w Warszawie 01-612, ul. Mysłowicka 15, w dniu 25.06.2013 przeprowadziła szkolenie nt. Zarządzanie Zasobami Ludzkimi dla Politechniki Krakowskiej im....
Potwierdzamy prawidłowe wykonanie usługi oraz firmę Gamma, jako profesjonalnego partnera do realizacji projektów szkoleniowych.
W ramach projektu przeszkolono łącznie 755 przedstawicieli kadry kierowniczej PP S.A. w podziale na 37 grup szkoleniowych. Uczestnicy wysoko ocenili jakość i efektywność zrealizowanych zajęć, podkreślając jednocześnie, że wiedza pozyskana w trakcie szkolenia będzie miała praktyczne zastosowanie w miejscu pracy.
Również osoba trenera została dopasowana do naszych potrzeb i preferencji a jego doświadczenie trenerskie i biznesowe stanowiło wartość dodaną szkolenia. Zajęcia wyróżniała praktyczna i dynamiczna forma prowadzenia
Umiejętności Trenerów Firmy GAMMA oceniamy wysoko, wszystkie warsztaty zostały bardzo dobrze ocenione przez uczestników. Polecamy firmę zarówno ze względu na odpowiedni poziom merytoryczny prowadzonych szkoleń jak i umiejętności pracy z grupą zatrudnionych trenerów
Niniejszym listem potwierdzamy, że W sierpniu oraz We Wrześniu 2011 r., W ramach projektu „Podniesienie poziomu specjalistycznych kompetencji pracowników i Współpracowników Pentacomp" firma Gamma...
Zajęcia miały charakter warsztatowy. Uczestnicy pracowali nad zadaniami w ramach grupowych oraz indywidualnych ćwiczeń, aktywnie brali udział w scenkach oraz dyskusjach grupowych, które sprzyjały wymianie informacji, poszukiwaniu lepszych rozwiązań i wyjaśnieniu wszelkich niejasności w danym obszarze.
Firma „Gamma została wybrana do prowadzenia szkoleń w ramach projektu z grona kilkunastu firm. Trenerzy firmy „GAMMA” prowadzą szkolenia z zakresu train the trainer i obsługi klienta dla trenerów wewnętrznych, kadry menedżerskiej i pracowników liniowych marketów. Szkolenia te, w okresie od stycznia br. do września 2011 r., obejmą w sumie ponad 3000 osób.
Syntea SA potwierdza, że firma Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski sp. z powodzeniem zrealizowała w roku 2011 cykl szkoleń Train the trainer.
Konsultanci Gammy pracując zgodnie z metodologią Roberta S. Kaplana i Davida P. Nortona przeprowadzili audyt bieżącej strategii organizacji. Rezultatem pracy konsultantów jest Strategiczna Karta Wyników, czyli narzędzie służące do pomiaru osiągania założonych celów.
Potwierdzamy, że firma Gamma zrealizowała w 2015 roku cykl szkoleń w ramach projektu Develop oraz Akademii Koncernu Strabag 29 dni szkoleniowych. Rekomendujemy Gammę jako partnera rzetelnego, odpowiedzialnego oraz kompetentnego w realizacji projektów szkoleniowych.
Opinie uczestników szkolenia były bardzo pozytywne. Dzięki energii i charyzmie trenera, cała grupa była mocno zaangażowana w swój udział w warsztatach. Zarówno sposób prowadzenia spotkania, jak i przekazywane treści oraz ćwiczone umiejętności spełniły oczekiwania naszych przedstawicieli.
Opinie uczestników szkolenia były bardzo pozytywne. Dzięki energii i charyzmie trenera, cała grupa była mocno zaangażowana w swój udział w warsztatach. Zarówno sposób prowadzenia spotkania, jak i przekazywane treści oraz ćwiczone umiejętności spełniły oczekiwania naszych przedstawicieli.
Cenię sobie również dobrą komunikację i obsługę klienta za strony firmy Gamma. Pracownicy firmy cały czas Czuwają nad przebiegiem projektu szkoleniowego, zgłaszają ewentualne zagrożenia i rekomendują zmiany.
Zdobytą wiedzę teoretyczną, uczestnicy szkolenia, mieli okazję sprawdzić i pogłębić w trakcie ćwiczeń praktycznych. Aktualnie wiedza ta jest skutecznie wykorzystywana, na co dzień przez pracowników działu obsługi klienta.
SKAMEX Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością S.K.A potwierdza, że firma Gamma zrealizowała od września 2011 do marca 2012 roku cykl dwudniowych szkoleń w ramach projektu „Kompetencje – zaangażowanie, – jakość – konkurencyjność – projekt szkoleniowy dla Skamex Sp. z о.о.".
Firma Gamma w ramach długofalowej współpracy realizowała następujące działania szkoleniowe dla naszej firmy i sieci sprzedaży. Wszystkie szkolenia przygotowywane były na podstawie szczegółowej analizy potrzeb, wspierane były przez narzędzia pre-work, follow-up i moduły mierzące efektywność szkoleń (np. ocena 360 stopni dla kadry kierowniczej).
Potwierdzamy prawidłowe wykonanie usługi oraz polecam firmę Gamma jako partnera do realizacji projektów szkoleniowych.
Szkolenia „Zaawansowane techniki prezentacji" może służyć za dobry przykład know-how Gammy. Program szkolenia, sposób prowadzenia, treści w nim zawarte były całkowicie oryginalne – zostały uznane przez uczestników za bardzo wartościowe, ułatwiające pracę podczas kontaktu z Klientami.
Szkolenia zostały zaprojektowane z uwzględnieniem standardów firmy Salamander Polska i wyników badań Mystery Shopping. Współpraca z Gammą układa się bardzo dobrze zarówno pod względem planowania polityki szkoleniowej firmy jak i realizacji szkoleń. Uczestnicy szkoleń w ankietach poszkoleniowych i bezpośrednich rozmowach wystawili najwyższe oceny trenerom Gammy za merytorykę, sposób prowadzenia i atmosferę szkoleń.
Proces ewaluacji szkolenia wykazał, że uczestnicy widzieli trenera, jako osobę kompetentną, kontaktową, posiadającą szeroką wiedzę merytoryczną popartą własnym doświadczeniem praktycznym. Szkolenie zostało ocenione, jako ciekawe, mobilizujące do działania, odpowiadające na konkretne pytania uczestników.
Chciałabym polecić trenerów firmy Gamma, jako specjalistów w swojej dziedzinie. Obszar zarządzania zespołem (delegowanie zadań, budowanie autorytetu, motywowanie pracowników, zarządzanie rozwoje) jest tym, w którym na pewno Gamma się specjalizuje. Uczestnicy warsztatów doceniali profesjonalizm, elastyczność trenerów oraz praktyczność proponowanych rozwiązań
21.06.2016 Zarządzanie zmianą i konfliktami – 4 Informujemy, że firma Gamma D. Didiuk i M. Wasilewski Sp. J. zrealizowała dla nas szkolenia rozwijające kompetencje menedżerskie oraz osobiste
Usługi te zostały zrealizowane bez zastrzeżeń i w sposób profesjonalny. Spełniły one nasze oczekiwania, czego efektem jest zaplanowanie kolejnych działań rozwojowych z firmą Gammą jeszcze w bieżącym roku. Polecamy firmę Gamma do realizacji projektów szkoleniowych.
Trenerzy i konsultacji Gammy zyskali nasze uznanie wysokim zaangażowaniem i profesjonalizmem oraz elastycznością i innowacyjnością w zakresie form i metod prowadzenia zajęć oraz współpracy.
Trenerzy i konsultacji Gammy zyskali nasze uznanie wysokim zaangażowaniem i profesjonalizmem oraz elastycznością i innowacyjnością w zakresie form i metod prowadzenia zajęć oraz współpracy.
Program i sposób prowadzenia zajęć były ściśle dopasowane do potrzeb i oczekiwań Firmy oraz uczestników Warsztatu. Tworzone i wykorzystywane przez Klienta. Fachowość oraz miła atmosfera podczas szkolenia spotkały się z uznaniem uczestników, którzy wysoko ocenili kwalifikacje prowadzących zajęcia
Trener prowadzący szkolenie Wykazał się profesjonalizmem, znajomością omawianych tematów oraz Zaangażowaniem. W prowadzeniu zajęć, czego odzwierciedleniem były pozytywne opinie. W ankietach ewaluacyjnych. Szkolenie było wartościowe ze względu na dużą liczbę przykładów mających swoje odzwierciedlenie w biznesie.
Dzięki Współpracy z firmą Gamma, w badaniu satysfakcji pracowników za rok 2011, uzyskaliśmy Wzrost wskaźników w obszarach efektywne zarządzanie i leadership odpowiednio o 5% i 13%.
Oprócz warsztatów uczestnicy mieli do wykonania w przeciągu miesiąca od szkoleń cztery Zadania wdrożeniowe. Dzięki tym działaniom, wysłaniu do trenera arkusza realizacji Zadania oraz uzyskanej od niego informacji Zwrotnej w czasie rozmowy telefonicznej uczestnicy powtórzyli materiał szkoleniowy i kontynuowali pracę nad wdrożeniem nowych nawyków lub rozwojem swoich kompetencji.
Trenerzy Gammy dali się poznać z jednej strony, jako praktycy, z drugiej potrafili się świetnie przygotować produktowo do realizowanych szkoleń. Dzięki temu całość działań rozwojowych odbywał w dopasowaniu do specyfiki naszego rynku, klientów i naszej firmy
Uczestnicy bardzo wysoko ocenili szkolenia, szczególnie program oraz profesjonalizm prowadzących, którzy w trakcie szkoleń stosowali niekonwencjonalne, ciekawe techniki przekazywania wiedzy zawsze dostosowane do omawianego materiału.
Bardzo dziękujemy firmie Gamma Discover  za niezwykle ciekawą i inspirującą mowę motywacyjną, która odbyła się w czerwcu 2016 w trakcie obchodów naszej piątej rocznicy
Szkolenie „W jedności siła” zorganizowanego w dniach 27-28.10.2016r. przez firmę Gama Discover z Warszawy stanowiło początek procesu budowania zespołu rozproszonego oraz nawiązania dobrych wzajemnych relacji wśród członków zespołu.
W trakcie mojej 20-letniej kariery zawodowej, miałem okazję uczestniczyć w wielu szkoleniach z zakresu zarządzania zespołem sprzedaży, jednak ostatnie z nich prowadzone przez zespół Gamma Discover...
Fantastyczna zabawa w formie zajęć plenerowych pozwoliła nie tylko na mocną integrację wszystkich uczestników, ale przede wszystkim zbudowała świadomość jak ważna jest dobra praca zespołowa i rozwinęła  umiejętność komunikacji między ludźmi dążącymi do tego samego celu. Cały zespół prowadzący szkolenie to wspaniali ludzie z wieloma pasjami, którzy zrażają swoją energią!
Osoby zatrudnione w firmie Gamma to profesjonaliści. Udało się im w krótkim czasie zintegrować osoby uczestniczące w spotkaniu. Pomysłowe zadania na początku spotkania na sali, niezwykle szybko pozwoliły wszystkim wspaniale się bawić.
Gamma Discover, dział firmy szkoleniowej Gamma, odpowiadala za kompleksowe przygotowanie całodniowego szkolenia integracyjnego dla 60 pracowników działu naszej firmy, Jones Lang Lasalle. Gamma posiada ogromne doświadczenie poparte profesjonalizmem. Współpraca z firmą Gamma podczas przygotowań przebiegała szybko, sprawnie i rzetelnie.
Warsztaty miały charakter praktyczny i bazowały przede wszystkim na doświadczeniu, który jest najlepszym nauczycielem twórczego myślenia. Podczas zajęć uczestnicy brali udział w niecodziennych ćwiczeniach, które angażowały całą grupę i mobilizowały do kreatywnego działania.
Warsztaty miały charakter praktyczny i bazowały przede wszystkim na doświadczeniu, który jest najlepszym nauczycielem twórczego myślenia. Podczas zajęć uczestnicy brali udział w niecodziennych ćwiczeniach, które angażowały całą grupę i mobilizowały do kreatywnego działania.
Niniejszym listem przekazujemy słowa uznania za wysoki poziom realizacji warsztatu „Akademia menadżerskiej uważności: skuteczny menadżer – skuteczny zespół”, który został zrealizowany w terminie 11-12 czerwca 2015 przez zespół Gamma Discover.
Pragniemy wyrazić swoje zadowolenie wynikające z profesjonalnego przygotowania i przeprowadzenia szkolenia, które w pełni spełniło nasze oczekiwania i przyczyniło się do pogłębienia relacji i poprawy współpracy w zespole uczestniczącym w warsztacie, a także wypracowania nowych sposobów podejścia do zadań.
Dzięki zaangażowaniu trenerów i wsparciu całego sztabu ludzi, warsztaty okazały się wydarzeniem bardzo motywującym. Pozytywna energia, inspirujący przekaz oraz mobilizacja do współdziałania, połączone z konstruktywną krytyką, dały nam mocną bazę do dalszego rozwoju.
Niewątpliwym atutem całego przedsięwzięcia była zaproponowana metoda szkoleniowa w postaci gier-eksperymentów oraz zapewnione materiały dydaktyczne.

Zobacz w dziale:

Mieliśmy przyjemność i satysfakcję pracować dla:

Gamma realizuje usługi rozwojowe w następujących liniach produktowych: szkolenia kompetencyjne i treningi mentalne, team building i edutainmnet, szkolenia eksperckie (tzw. twarde), doradztwo i badania HR Poniżej przedstawiamy Klientów, których szkolimy i wspieramy w rozwoju:
Zaufanie budujemy przez działania i spełnione obietnice
Doświadczenie, znajomość branż, kultur organizacyjnych, wyzwań towarzyszących organizacjom i poszczególnych zespołów kształtuje się w realizacjach projektów. Poniżej przedstawiamy wybrane projekty szkoleniowe poświadczone referencjami:
Zaufanie budujemy przez działania i spełnione obietnice
Administracja rządowa, publiczna i samorządowa ma unikalną charakterystykę. Znajomość tej specyfiki, doświadczenie w realizacji projektów dla Ministerstw, Organów centralnych i terenowych, w tym JST  kształtowaliśmy realizując poniższe projekty, potwierdzone referencjami:
Dzięki doświadczeniu rozwijamy kompetencje i rozumienie oczekiwań naszych Klientów
Zestawienie case studies prezentuje nasze podejście do poszczególnych wyzwań rozwojowych, a także realizowane szkolenia biznesowe. Zapraszamy do zapoznania się z poszczególnymi projektami.

Materiały i informacje

Harmonogram szkoleń
Pobierz listę najnowszych szkoleń otwartych.
Folder informacyjny
Dowiedz się o nas więcej.
Gamma w mediach
Zobacz co piszą o nas media.

Opinie o szkoleniach

Stefa wiedzy

WikiGamma
Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy
Gamma Q&A
Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR
Wyzwania
Case studies – najczęstsze problemy i nasze rozwiązania
Wideo
WikiGamma w formacie video
Recenzje
Recenzje książek
Artykuły
Standardowe informacje z obszaru szkoleń

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.