Zamiast popychać ludzi, lepiej ich pociągać

Szkolenia zamknięte: Menedżerskie

Wierzymy, że jest wiele dróg prowadzących do podniesienia efektywności menedżerów, a więc i organizacji. Metodyki, narzędzia, formaty szkoleniowe, proces rozwojowy  dobieramy kultury organizacyjnej. Zapraszamy na szkolenia menedżerskie (szkolenia dla kierowników).

Jest wiele dróg budowania efektywności firmy poprzez rozwój kadry menedżerskiej. Wybór skutecznego podejścia wymaga uwzględnienia kultury organizacyjnej, dojrzałości kadry oraz stawianych przed nią wyzwań. Wierzymy, że odpowiednie sprofilowanie szkolenia dla kierowników i stworzenie procesu rozwoju wychodzącego poza ramy samego szkolenia (portfolio narzędzi pre work, follow up) pozwoli dokonać realnej, oczekiwanej zmiany.
 
Poniżej prezentujemy punkt wyjścia – przykładowe szkolenia dla kierowników, które odpowiadają na najczęściej pojawiające się oczekiwania szkoleniowe.

SZYBKA LISTA SZKOLEŃ:

Z wszystkich tematów realizujemy webinar/szkolenie online
Budowanie autorytetu i wizerunku lidera
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Budowanie autorytetu i wizerunku lidera
Modele przywództwa zakładają, iż  podstawową metodą wpływu lidera na zespół jest osobisty przykład. To, w jaki sposób menedżer jest postrzegany przez swoich podwładnych wpływa na postawy pracownicze, ich zaangażowanie i lojalność – czyli te czynniki, które odróżniają tradycyjne zarządzanie od leadershipu. Zapraszamy na szkolenie pt. Budowanie autorytetu menedżera / lidera.
Ownership mindset – Menedżer architektem odpowiedzialności
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Ownership mindset – Menedżer architektem odpowiedzialności
Współodpowiedzialność bierze się z poczucia współwłasności, a to z poczucia wpływu, współdecydowania i powiązania celów własnych z celami firmowymi. Zapraszamy do szkolenia Menedżer architektem współodpowiedzialności.
Zarządzanie talentami wg Gallupa - jak wydobyć talenty pracowników i zbudować na nich mocne strony organizacji?
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Zarządzanie talentami wg Gallupa - jak wydobyć talenty pracowników i zbudować na nich mocne strony organizacji?
Badanie Gallupa wskazało, że każdy z nas ma 5 kluczowych talentów ze zbioru 34. Warto poznać własne talenty i zarządzać, organizować pracę, komunikować się eksploatując swoje mocne strony. Zapraszamy na szkolenie zarządzanie talentami wg Gallupa.
Zarządzanie zmianą
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Zarządzanie zmianą
80% zmian kończy się niepowodzeniem - opór jest zbyt silny. Można nim jednak zarządzać, obniżać jego skalę, kierunkować energię w stronę pozytywnych efektów. Szkolenie zarządzanie zmianą dostarcza nowoczesnych rozwiązań zarządzania zmianą i oporem - uwzględniających zmiany pokoleniowe i aktualne modele leadershipu.
Mentoring - jak skutecznie przekazać swoje doświadczenie?
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Mentoring - jak skutecznie przekazać swoje doświadczenie?
Jak przekazać swoje doświadczenie ? Budżety szkoleniowe nie zawsze zaspokajają wszystkie potrzeby rozwojowe organizacji. Jednocześnie w organizacji są talenty i zasoby nie w pełni wykorzystane. Szkolenie mentoring traktuje jako narzędzie wykorzystujące wiedzę tkwiącą w organizacji.
Agile dla project managerów
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Agile dla project managerów
Wg manifestu Agile : Ludzie i interakcje ponad procesy i narzędzia, współpraca z klientem ponad formalne ustalenia, reagowanie na zmiany ponad podążanie za planem. Zarządzanie projektami wg metodyki Agile jest odpowiedzią na nieustanne zmiany w otoczeniu. Zapraszamy na szkolenie zwinne zarządzanie projektami dla project managerów.
Trudne, wyzwaniowe rozmowy menedżerskie
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Trudne, wyzwaniowe rozmowy menedżerskie
Program szkolenia „Trudne rozmowy menedżerskie” jest odpowiedzią na zmienność i nieprzewidywalność wielu sytuacji, a w związku z tym malejącą skuteczność gotowych recept i procedur postępowania.
Różnice międzykulturowe i komunikacja międzynarodowa – warsztat w języku angielskim / polskim
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Różnice międzykulturowe i komunikacja międzynarodowa – warsztat w języku angielskim / polskim
Różnice kulturowe - wszyscy są świadomi ich istnienia. Uwzględnianie ich w zarządzaniu, sprzedaży i obsłudze klienta pozwala na lepsze zrozumienie i wyższą efektywność decyzji i ich wdrożenia. Szkolenie z różnic kulturowych jest profilowane pod kątem krajów, których ma dotyczyć.  
Zarządzanie w oparciu o metodologię MBTI®
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Zarządzanie w oparciu o metodologię MBTI®
Jest wiele sposobów skutecznego zarządzania i przywództwa. Szkolenie menedżerskie bazujące na MBTI daje wiedzę na temat predyspozycji menedżerskich i rekomendacje jak je wykorzystywać. Uczy jak dopasowywać sposób zarządzania, wpływania do różnych typów pracowników. Zapraszamy na MBTI dla managerów.
Turkusowe przywództwo
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Turkusowe przywództwo
Turkus wyzwala pełnię talentów i potencjału pracowników, obszary niczyje zastępuje postawą współodpowiedzialności, łączy cele strategiczne z pracowniczymi nadając pracy sens. Zapraszamy na szkolenie turkusowe przywództwo. Turkus nie musi oznaczać rewolucji w firmie tylko ewolucję w dziale, w zespole.
Coaching menadżerski i zarządzanie rozwojem
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Coaching menadżerski i zarządzanie rozwojem
Wyzwalanie potencjału pracowników to jedno z największych wyzwań menedżerskich, przywódczych. Szkolenie coaching menedżerski i zarządzanie rozwojem dostarcza paletę narzędzi rozpoznających poziom kompetencji pracowników i wspierający go.
Zarządzanie projektami według PMI
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Zarządzanie projektami według PMI
Zarządzanie projektami wg PMI w naszym wykonaniu ma charakter praktyczny Pracujemy na realnych studiach przypadku. Zalecenia, narzędzia, dobre praktyki mają bezpośrednie odniesienia do projektów firmowych i uwzględniają realia organizacyjne. Zapraszamy na szkolenie zarządzanie projektami PMI.
Przywództwo transformacyjne
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Przywództwo transformacyjne
Zamiast popychać ludzi do pracy, trzeba umieć ich pociągać. Szkolenie z przywództwa transformacyjnego uczy menedżerów jak stać się pociągającymi przywódcami.  W tym modelu menedżerowie mają większą satysfakcję pracy z zespołem, pracownicy większe zaangażowanie a organizacja wyższą efektywność.
Rozmowy oceniające i podsumowujące
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Rozmowy oceniające i podsumowujące
Otrzymywanie informacji zwrotnej zawsze zajmuje wysokie miejsca w zestawieniach oczekiwań pracowników. W raz ze zmianami pokoleniowymi te oczekiwania się intensyfikują. Szkolenie z oceny okresowej pracuje na postawach i dostarcza współczesnych rozwiązań menedżerskich.
Budowanie zaangażowania
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Budowanie zaangażowania
Najskuteczniejszy sposób na budowanie wysokiego zaangażowania pracowników w ich zadania jest artykułowanie oczekiwań i informacja zwrotna przekazana w jasny sposób. Należy umiejętnie pokazać pracownikowi, jakie robi błędy i jak może je poprawić. W teorii brzmi to prosto jednak w praktyce często bywa, że feedback zamiast motywować pracowników ma odwrotne skutki: zmniejsza zaangażowanie w pracę i sprawy firmy.
Zarządzanie i praca w zespole rozproszonym
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Zarządzanie i praca w zespole rozproszonym
Zespoły rozproszone to codzienność wielu firm. Mimo coraz doskonalszych narzędzi do komunikacji i zarządzania projektem wirtualna współpraca to wciąż wyzwanie. Szkolenie uczy jak pracować w zespole rozproszonym, by skorzystać z wszystkich benefitów pracy zdalnej.
Turkusowa organizacja  – inspiracyjny warsztat dla HR
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Turkusowa organizacja  – inspiracyjny warsztat dla HR
Turkus wyzwala pełnię talentów i potencjału pracowników, obszary niczyje zastępuje postawą współodpowiedzialności, łączy cele strategiczne z pracowniczymi nadając pracy sens. HR jest naturalnym ambasadorem idei turskusowej organizacji. Zapraszamy na szkolenie turkus dla HR.
Menedżer architektem zaangażowania. Recognition i motywowanie 2.0
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Menedżer architektem zaangażowania. Recognition i motywowanie 2.0
Podnoszenie zaangażowania pracowników do kluczowa funkcja menedżerska. Zaangażowany pracownik w pełni korzysta ze swoich talentów, jest efektywny czerpiąc satysfakcję z pracy. Szkolenie z motywowania i angażowania korzysta ze współczesnych narzędzi dostosowanych do dzisiejszych oczekiwań pracowników.
Efektywne spotkania
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Efektywne spotkania
Nie wszystkie spotkania to strata czasu. Dobrze przeprowadzone spotkania udrażnia komunikację, dzieli odpowiedzialności, pozwala dzielić zasoby i wykorzystać potencjały pracowników. Szkolenie efektywne spotkania uczy jak przygotować i poprowadzić spotkanie, które przyniesie oczekiwane rezultaty.
Zarządzanie pokoleniami
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Zarządzanie pokoleniami
Zmienia się otaczający nas świat… i sposób zarządzania również się zmienia. Co to oznacza dla Menadżera? Konieczność szybkiego dostosowania się do otaczającej rzeczywistości i wypracowania nowych standardów pracy z przedstawicielami różnych pokoleń w jednym zespole. Jak pogodzić ogień z wodą czyli jak zmotywować Ygreka do przychodzenia do pracy? Dzięki warsztatom dowiesz się jak to zrobić.
Zarządzanie w wymagającej rzeczywistości VUCA
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Zarządzanie w wymagającej rzeczywistości VUCA
Współczesne otoczenie biznesowe, określane jest jako "świat VUCA". VUCA to akronim wprowadzony przez amerykańskich wojskowych strategów na określenie sytuacji, jaka powstała po zakończeniu Zimnej Wojny: Volatility (zmienność, ulotność), Uncertainty (niepewność), Complexity (złożoność) i Ambiguity (niejednoznaczność). Obecnie nazwa nawiązuje do chaotycznej specyfiki rzeczywistości, z którą mierzą się menadżerowie, zarządzający w „dekadzie piekła”, jak nazywa współczesność biznesową Time Magazin.
Zarządzanie Energią Osobistą Managera – wyzwanie nowoczesnych Liderów – z wykorzystaniem Calligraphy Health System
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Zarządzanie Energią Osobistą Managera – wyzwanie nowoczesnych Liderów – z wykorzystaniem Calligraphy Health System
W naszej biznesowej rzeczywistości XXI wieku życie liderów sprowadza się często do wytężonej pracy psychicznej i fizycznej, do multitaskingu, życia w ciągłej zmianie na wysokich obrotach. W tym miejscu na myśl przychodzi najbardziej istotne wyzwanie, które dotyczy wszystkich nowoczesnych liderów czyli zarządzanie energią osobistą, swoim własnym dobrostanem.
Efektywnie przez wyzwania w zespole.  Action learning w codziennej pracy menedżera.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Efektywnie przez wyzwania w zespole.  Action learning w codziennej pracy menedżera.
Według badań przeprowadzonych przez MIT i Carnegie Mellon zespoły, w których ludzie wypowiadają się mniej więcej w takim samym stopniu mogą poszczycić się lepszymi wynikami niż te, w których dominują jedna bądź dwie osoby.
Technika rekrutacji w dobie rynku pracownika
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Technika rekrutacji w dobie rynku pracownika
Ludzie są największym zasobem organizacji. Jeszcze kilka lat temu prawda ta dotyczyła stanowisk specjalistycznych – dziś dotyczy również stanowisk liniowych, obsługowych i sprzedażowych.  Wskazują tak zarówno liczne badania analizujące polską gospodarkę jak również spontaniczne wypowiedzi menedżerów i specjalistów HR. Szkolenia z obszaru rekrutacji i selekcji koncentrują się z związku z tym na zagadnieniu rekrutacji – pozyskaniu kandydatów spełniających oczekiwania organizacji.
Triber - kierownik projektu 2.0
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Triber - kierownik projektu 2.0
Nigdy jeszcze zmiany nie następowały tak szybko i – gospodarcze, społeczne, kulturowe. Naturalne jest, że w ślad za zmianami pojawiają się nowe profesje, funkcje zawodowe.  Jednym z nich jest – wyodrębniony przez futurologa Joe Tankersleya - triber.
Excellent Manager – sztuka delegowania i motywowania zespołu
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Excellent Manager – sztuka delegowania i motywowania zespołu
Delegowanie sprawia, że menedżer ma więcej czasu na zarzadzanie, a pracownicy zwiększają zakres odpowiedzialności co daje satysfakcję. Motywowanie, angażowanie pracowników daje poczucie sensu i lepsze wykorzystanie ich talentów. Szkolenie delegowanie i motywowanie to pozycja obowiązkowa w rozwoju menedżerskim.
Retencja – jak zatrzymać najlepszych pracowników w firmie?
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Retencja – jak zatrzymać najlepszych pracowników w firmie?
Koszty finansowe retencji pracowników można policzyć. Zwykle są wysokie. Koszty pozafinansowe w postaci obniżenia motywacji i zaangażowania są trudne do oszacowania, choć odczuwane. Szkolenie z zarzadzania retencją przeciwdziała odejściom pracownikom, wykorzystuje współczesne narzędzia menedżerskie.
Marka menadżera – budowanie zaufania i reputacji marki
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Marka menadżera – budowanie zaufania i reputacji marki
Dzisiaj w dynamicznym i wymagającym biznesie, gdzie decyzje podejmuje się bardzo szybko dobra marka jest koniecznością. Skutkuje wiarygodnością, lojalnością i poleceniami ze strony klientów. Firmie zapewniając, rozwój i egzystencję.
Creative Problem Solving - kreatywne podejście do rozwiązywania problemów
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Creative Problem Solving - kreatywne podejście do rozwiązywania problemów
Creative Problem Solving – kreatywne podejście do rozwiązywania problemów. Jest to koncepcja, w której w obliczu sytuacji problemowych pożądane jest porzucenie utartych schematów postępowania i poszukiwanie niestandardowych rozwiązań. To idealna metoda do zastosowania, kiedy problem jest złożony, a oczekiwany rezultat nieoczywisty. Pomaga wychodzić z impasu i tworzyć innowacje.
Zarządzanie ze świadomością różnorodności – typologia Extended DISC®
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Zarządzanie ze świadomością różnorodności – typologia Extended DISC®
Zarządzanie różnorodnością – menedżer dzięki typologii Extended DISC® ma świadomość z jakich pracowników składa się jego zespół. Delegując, zarządzając projektem, przydzielając pracę będzie osiągał wyższe wyniki uwzględniając style zachowania, mocne i słabe strony swoich pracowników.
Efektywne zarzadzanie przy wykorzystaniu Thomas International®
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Efektywne zarzadzanie przy wykorzystaniu Thomas International®
Thomas International to również narzędzie zarządzania różnorodnością. Znając swoich pracowników, ich preferencje, możliwości i ograniczenia może przydzielać zadania tym, którzy najchętniej je przyjmą, ich wykonanie będzie najszybsze i na wysokim poziomie oraz przyniesie im satysfakcję.
Zarządzanie zespołem przy wykorzystaniu Insights Discovery™”
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte  
Zarządzanie zespołem przy wykorzystaniu Insights Discovery™”
Insigts Discovery™ opisuje tzw. indywidualny styl funkcjonowania. W zarządzaniu tak przydatny ponieważ dostarcza wiedzy na temat czynników motywacyjnych, preferowanych stylów działania, strategiach kształtowania relacji oraz preferencjach osobowościowych.

Zobacz w dziale:

Szkolenia zamknięte: Menedżerskie
Zamiast popychać ludzi, lepiej ich pociągać
Wierzymy, że jest wiele dróg prowadzących do podniesienia efektywności menedżerów, a więc i organizacji. Metodyki, narzędzia, formaty szkoleniowe, proces rozwojowy  dobieramy kultury organizacyjnej. Zapraszamy na szkolenia menedżerskie (szkolenia dla kierowników).
Szkolenia zamknięte: Sprzedażowe
Uruchamiamy napęd sprzedażowy poprzez szkolenia
Dysponujemy szerokim portfolio  szkoleń sprzedażowych: od  podstawowych technik sprzedaży przez challanger sale po autorskie Seek&Sale Training. Propozycję uzupełniają szkolenia z negocjacji na kilku poziomach, szkolenie z obsługi klienta oraz zestaw szkoleń z wywierania wpływu, psychologii sprzedaży i psychomanipulacji. Zapraszamy!  
Szkolenia zamknięte: Efektywność osobista
Pozwalamy opuścić strefę komfortu w bezpieczny sposób i rozwinąć umiejętności
Szkolenia w tym obszarze eksplorują zarówno sferę zawodową jak i prywatną - w duchu life work  balanced. Moduły zaprojektowane są w taki sposób, aby uczestnicy budowali w sobie silną motywację do wprowadzenia zmiany i utrzymania jej na tyle długo by utrwaliła się na dobre. Zapraszamy - szkolenia z efektywności osobistej.
Szkolenia zamknięte: Zarządzanie projektami

Jeśli nie możesz czegoś zmierzyć, to nie możesz tym zarządzać

Podejść, metodyk, narzędzi, technik jest wiele, często trudno przebić się przez „gąszcz”, tak, aby dobrać te właściwe szczególnie, że istotą projektu jest jego unikalność widoczna zarówno w postaci efektu projektu, jak też w postaci sposobu jego przygotowania i przeprowadzenia.
Szkolenia: Administracja Publiczna
Znamy i odpowiadamy na potrzeby administracji państwowej, rządowej i samorządowej
Administracja publiczna ma inne wymagania i uregulowania niż biznes. Rozumiemy oczekiwanie, żeby szkolenia dla administracji publicznej uwzględniały charakterystyczne procesy, przepisy i tradycje urzędów. Szanując to dbamy o dostarczanie nowoczesnych technik, metodyk i narzędzi. Zapraszamy na szkolenia administracja publiczna!

Materiały i informacje

Szkolenia miękkie
Najnowsza lista szkoleń miękkich.
Szkolenia twarde
Pobierz listę szkoleń twardych.
Folder informacyjny
Dowiedz się o nas więcej.
Gamma w mediach
Zobacz co piszą o nas media.

Opinie o szkoleniach

Stefa wiedzy

WikiGamma
Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy
Gamma Q&A
Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR
Artykuły eksperckie
Artykuły związane ze szkoleniami eksperckimi
Wideo
WikiGamma w formacie video
Recenzje, Stanowiska pracy
Recenzje książek, lista najpopularniejszych zawodów
Artykuły, Artykuły cd., Prawo
Standardowe informacje z obszaru szkoleń

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
Gamma na FBGamma w LN
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
 ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji