Inne strony: GAMMA DISCOVER
SZKOLENIA DLA FIRM FARMACEUTYCZNYCH, APTEK I HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH

Szkolenia farmaceutyczne

SZKOLENIA DLA FIRM FARMACEUTYCZNYCH

Nasze szkolenia dla firm farmaceutycznych charakteryzują się doborem zróżnicowanych metod dydaktycznych w celu jak najlepszego przyswojenia wiedzy przez uczestników. Treści merytoryczne jak i metodyka szkoleń są każdorazowo dostosowywane do omawianych zagadnień i problemów. Dla branży farmaceutycznej stworzyliśmy ofertę nowoczesnych specjalistycznych szkoleń, opartych na aktualnych wymaganiach Prawa Farmaceutycznego oraz wymaganiach dobrych praktyk GxP. Oferujemy wysoki standard prowadzonych zajęć oraz wysoki poziom merytoryczny, nasi eksperci są praktykami z wieloletnim doświadczeniem w branży farmaceutycznej, opartym na bogatym przygotowaniu merytorycznym. Dotychczas zaufało nam już kilkadziesiąt firm z branży farmaceutycznej.

SZKOLENIA DLA APTEK I HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH

Gamma jest firmą szkoleniowo-doradczą, która oferuje szkolenia dla Właścicieli i Pracowników Aptek, Sieci Aptecznych oraz Hurtowni Farmaceutycznych we wszystkich obszarach działalności. Dla Naszych obecnych jak i Nowych Klientów, stworzyliśmy ofertę nowoczesnych specjalistycznych szkoleń, zbudowanych na metodach i technikach doskonalenia zawodowego, nieustannie poszerzanego o wiedzę, potrzeby i doświadczenie, rosnącego grona zadowolonych uczestników. 

Nasi eksperci są praktykami z wieloletnim doświadczeniem, opartym na bogatym przygotowaniu merytorycznym - by w pełni wspierać rozwój Pracowników Aptek, co przekłada się na możliwy do zmierzenia zwrot z inwestycji szkoleniowej.

Kurs przygotowuje do profesjonalnego prowadzenia dermokonsultacji w aptekach i w drogeriach
2 lipiec 2018 Warszawa
Kurs przygotowuje do profesjonalnego prowadzenia dermokonsultacji w aptekach i w drogeriach poprzez realizację ćwiczeń z zakresu skutecznych technik sprzedażowych, systemów argumentacji, które przydadzą się także w pracy w gabinecie, podczas sprzedaży kosmetyków.
9 lipiec 2018 Warszawa
Celem warsztatów jest praktyczne przedstawienie zasad Dobrej Praktyki Produkcyjnej w świetle projektu ustawy o produktach kosmetycznych.
10 lipiec 2018 Warszawa
W trakcie szkolenia uczestnicy będą mieli możliwość nabycia praktycznych umiejętności przeprowadzania analizy ryzyka poprzez interaktywne warsztaty oraz uzyskania odpowiedzi na nurtujące pytania.
Kurs przygotowuje do profesjonalnego prowadzenia dermokonsultacji w aptekach i w drogeriach
13 lipiec 2018 Kraków
Kurs przygotowuje do profesjonalnego prowadzenia dermokonsultacji w aptekach i w drogeriach poprzez realizację ćwiczeń z zakresu skutecznych technik sprzedażowych, systemów argumentacji, które przydadzą się także w pracy w gabinecie, podczas sprzedaży kosmetyków.
10 wrzesień 2018 - 11 wrzesień 2018 Warszawa
W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznają się z praktycznym podejściem do zagadnień walidacji systemów skomputeryzowanych, stosowanych do przetwarzania danych w obszarze objętym przepisami produkcji farmaceutycznej.
12 wrzesień 2018 Warszawa
Spotkanie z doświadczonym wdrożeniowcem oraz ocena (i weryfikacja) praktycznych korzyści z metod poprawy produktywności i efektywności produkcji i procesów administracyjnych . Wymiana najlepszych praktyk i doświadczeń.
18 wrzesień 2018 - 19 wrzesień 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest praktyczne prześledzenie zapisów oraz wymagań zawartych w przepisach prawnych dotyczących bezpieczeństwa produktów kosmetycznych oraz szczegółowe przeanalizowanie metodologii wykonywania testów obciążeniowych w produktach kosmetycznych.
21 wrzesień 2018 Warszawa
Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę i umiejętności z zakresu nadzoru nad wyposażeniem pomiarowym i pomocniczym, dotyczącą zarówno wymagań dokumentów normatywnych, jak i realizacji spełnienia tych wymagań. Szkolenie ma również na celu zapoznanie z pojęciami związanymi z kalibracją wyposażenia oraz zachowaniem spójności pomiarowej.
26 wrzesień 2018 Warszawa
Celem szkolenia jest praktyczne przedstawienie zagadnień związanych z systemem wodnym w wytwórni farmaceutycznej.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Dzięki uczestnictwie w szkoleniu poznacie Państwo wymagania prawne dotyczące wdrożenia Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP) w hurtowni farmaceutycznej. Dowiecie się również, w jaki sposób skutecznie przeprowadzić proces wdrożenia, jakie działania należy podjąć i jak przygotować lokal hurtowni i infrastrukturę do spełnienia wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
W trakcie warsztatów uczestnicy poznają aktualne wymagania GMP i najnowsze zmiany w przepisach dotyczących wytwarzania produktów leczniczych oraz praktyczne doświadczenia związane z ich wprowadzaniem.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Szkolenie ma na celu przedstawienie nowych regulacji dla wszystkich producentów wyrobów medycznych oraz przygotowanie ich do tych zmian.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
W trakcie warsztatów zostanie omówione wdrożenie procedur dla zmian IA, IAIN, IB, II zgodnie z kalendarzem oraz najczęściej popełniane błędy przy grupowaniu zmian IA, IB, II, jak również powody odrzucenia zmian już zaimplementowanych IA.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
W trakcie szkolenia omówione zostaną aktualne wymagania prawne krajowe i UE wynikające z realizacji wytycznych Dyrektywy 2011/62/UE z dnia 8 czerwca 2011r. w zakresie zapobiegania wprowadzaniu sfałszowanych produktów leczniczych do legalnego łańcucha dystrybucji.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
W trakcie warsztatów zostanie omówiony audit pomieszczeń i infrastruktury, audit procesu produkcji kosmetyków oraz audit dokumentacji.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Dzięki uczestnictwie w warsztatach poznają Państwo aktualne wymagania prawne dotyczące zasad inspekcji w oparciu o znowelizowaną Ustawę Prawo Farmaceutyczne, z uwzględnieniem spełnienia wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD).
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności stworzenia receptury kosmetyku w postaci kremu, żelu i w postaci płynnej, a także zdobycie umiejętności opracowania etykiety i przygotowania dokumentacji do badań.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Kurs ten zawiera praktyczne informacje nt. kontroli zanieczyszczeń i czystych pomieszczeń. Przedstawione zostaną również wytyczne dotyczące punktów krytycznych procesu wytwarzania i kontroli oraz dopuszczalne limity zanieczyszczeń mikrobiologicznych.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
W trakcie warsztatów zostaną omówione aktualne wymagania prawne dotyczące zasad transportu produktów leczniczych w oparciu o znowelizowaną Ustawę Prawo Farmaceutyczne, z uwzględnieniem spełnienia wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (DPD) .
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
W trakcie warsztatów zostanie omówiony audit pomieszczeń i infrastruktury, audit procesu produkcji kosmetyków oraz audit dokumentacji.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Szkolenie dedykowane jest pracownikom działów logistyki, podatkowego i księgowości oraz osób decyzyjnych w zakresie treści umów z klientami firm farmaceutycznych (hurtowniami oraz szeroko pojętymi odbiorcami leków), których leki zostały wskazane w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Warsztaty ukierunkowane są na wyjaśnienie i zaprezentowanie procesów, narzędzi i metod do wprowadzenia i utrzymania systemu analizy i zarządzania ryzykiem. Tematy obejmują zarówno wymagania wynikające z przepisów, jak i przede wszystkim sposoby praktycznego wykorzystania systemu zarządzania ryzykiem w obszarze farmaceutycznym.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
W trakcie warsztatów zostaną omówione m.in. analiza zagrożeń i działania z niej wynikające, metody monitorowania warunków wytwarzania, higiena procesu wytwarzania kosmetyków, zasady wyznaczania punktów kontrolnych oraz ich nadzór, zasady nadzoru zewnętrznego i wewnętrznego nad produkcją kosmetyków.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
W trakcie warsztatów zostaną przedstawione praktyczne informacje dotyczące Zarządzania Jakością Mikrobiologiczną (MQM) w przemyśle farmaceutycznym.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Szkolenie ma na celu przedstawienie wymagań bezpieczeństwa produktów spożywczych, w szczególności w zakładach produkujących suplementy diety zgodnie wymogami przepisów prawa. W trakcie szkolenia omówione zostaną m.in. wymagania dotyczące pomieszczeń, urządzeń, identyfikacji zagrożeń oraz zasady tworzenia i utrzymania dokumentacji.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności opracowania etykiety i przygotowania dokumentacji do badań kosmetyku. W trakcie szkolenia zostaną omówione zasady dotyczące przygotowania dokumentacji do testów konserwacji (zawierające badania mikrobiologiczne), testów stabilności i kompatybilności (masy z opakowaniem), badań dermatologicznych, fizyko-chemicznych, badań starzeniowych oraz badań aplikacyjnych.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Celem warsztatów jest wyjaśnienie i przećwiczenie zasad oraz technik prezentacji osobistej, pracy zespołowej oraz przygotowania szkoleń dla pracowników. W warsztatach, nacisk położono przede wszystkim na umiejętności praktyczne i prowadzenie odpowiedniej motywacji zespołu.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Środowisko produkcyjne często uważane jest za bardzo specyficzny i ogólnie trudny do zarządzania obszar. Proponowane warsztaty będą oparte na dwóch poziomach – postawy kierowniczej i poziomie umiejętności.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
W trakcie trwania warsztatów zostaną przedstawione praktyczne informacje dotyczące zasad przeprowadzania monitoringu mikrobiologicznego środowiska, stosowane metody i ich kwalifikację, a także informacje na temat strategii identyfikacji drobnoustrojów w zależności od miejsca wykrycia danego drobnoustroju.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Wdrożenie wytycznych do już wytwarzanych produktów leczniczych powinno mieć miejsce w ciągu 36 miesięcy od publikacji wytycznej (grudzień 2014). Dla produktów rozwijanych wytyczne już obowiązują. Jest to kolejny przykład zastosowania analizy ryzyka.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Szkolenie ukierunkowane na wyjaśnienie i zaprezentowanie procesów, narzędzi i metod do wprowadzenia i utrzymania systemu analizy i zarządzania ryzykiem.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
W trakcie warsztatów uczestnicy poznają zasady oraz kryteria klasyfikacji środków spożywczych: suplementy diety, borderline products, produkty specjalnego przeznaczenia medycznego i żywieniowego oraz żywności funkcjonalnej.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Poznaj podstawowe zagadnienia dotyczące opracowywania jakościowych oraz ilościowych metod analitycznych z wykorzystaniem spektroskopii NIR. Zapoznaj się z zagadnieniami dotyczącymi spektroskopii bliskiej podczerwieni NIR, oraz z technikami chemometrycznymi stosowanymi w opracowywaniu metod ilościowych i jakościowych.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Szkolenie pozwoli na zrozumienie zmian, jakie zostały wprowadzone nowym wydaniem normy i zdobycie wiedzy pozwalającej na dostosowanie istniejącego SZJ do nowej normy.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
W trakcie warsztatów zostaną omówione również tematy dotyczące odpowiedzialności oraz funkcji Zapewnienia Jakości przy prowadzeniu efektywnych audytów sprawdzających zgodność ze standardami GMP.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Zapoznaj  się z dostępnymi metodami poprawy efektywności i organizacji procesów produkcji oraz najlepszymi praktykami w tym zakresie. Wybór na podstawie praktycznych doświadczeń, najlepszych rozwiązań i praktyk dla efektywnego zarządzania procesami i optymalizacji procesów produkcji (obniżania kosztów).
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Dzięki uczestnictwie w szkoleniu poznacie Państwo praktyczne podejście do organizacji i skutecznego przeprowadzenia audytów wytwórców, dystrybutorów i importerów substancji czynnej.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
W trakcie warsztatów będą mieli Państwo możliwość zapoznania się ze sposobem prowadzenia inspekcji w odniesieniu do produkcji wyrobów medycznych i produktów farmaceutycznych.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
20 lipca 2016 r. zacznie obowiązywać większość przepisów nowego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) w sprawie żywności przeznaczonej dla niemowląt i małych dzieci oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego...
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
W trakcie warsztatów omówiona zostanie tematyka związana z zakazem reklamy, treścią reklamy oraz wymaganiami prawnymi dotyczącymi prowadzenia reklamy produktów leczniczych i wymaganiami zawartymi w Prawie Farmaceutycznym.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Przewodnik Dobrych Praktyk Produkcji Kosmetyków wg PN-EN ISO 22716 :2009, Najczęściej występujące zagrożenia mikrobiologiczne i ich przyczyny podczas produkcji kosmetyków – analiza ryzyka.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Podnieś wiedzę i kompetencje w zakresie planowania i prowadzenia auditów, ze szczególnym naciskiem na zagadnienia związane z rolą kierownictwa we wdrażaniu, utrzymaniu oraz ciągłym doskonaleniu systemu wg wymagań normy ISO 13485.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
W trakcie warsztatów uczestnicy zapoznają się z aktualnymi wymaganiami i praktycznym omówieniem Aneksu 15 GMP – zmiany w podejściu do walidacji. Zmieniona wersja Aneksu 15 kładzie nacisk na podejście uwzględniające Zarządzanie Ryzykiem jakości w ciągu całego cyklu życia produktu leczniczego.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Kryzys może zdarzyć się w każdej firmie. Wizerunek firmy to wartość, której ochrona wymaga zaplanowanych działań. Czynniki, które mogą zaszkodzić wiarygodności firmy farmaceutycznej to jedno z najpoważniejszych zagrożeń, m.in. powodujące brak stabilności.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze standardami systemu GS1 (e-gospodarki) i możliwości ich wykorzystania w sektorze farmaceutycznym.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Dokumentacja jest podstawowym elementem Systemu Zapewnienia Jakości w wytwórni farmaceutycznej. Dokumentacja zapobiega błędom oraz pozwala odtworzyć historię procesu.Wytwórca powinien określić rodzaje stosowanych dokumentów, nośników i form prowadzonej dokumentacji oraz opisać dokumenty, które są  wymagane w celu zapewnienia jakości produktu leczniczego i bezpieczeństwa pacjentów.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Uczestnicy warsztatów poznają metody efektywnego pisania, pozwalające na przygotowanie tekstów merytorycznych na potrzeby firmy, do mediów, na strony internetowe, do materiałów promocyjnych, informacyjnych czy edukacyjnych.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Szkolenie przybliża aktualne zmiany oraz umożliwia zapoznanie się z działaniami, które należy podjąć, aby skutecznie wdrożyć nowy standard oraz przygotować się na zasadnicze zmiany wymagań prawnych.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
W trakcie warsztatów uczestnicy poznają najnowsze wymagania GMP – Rozdział 1 oraz zmiany w przepisach dotyczących wytwarzania produktów leczniczych, które miały miejsce w 2015 roku oraz praktyczne doświadczenia związane z ich wprowadzaniem.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników szkolenia z wymaganiami normy PN-EN ISO 14971:2012, w szczególności metod podejścia do analizy ryzyka i dokumentowania zarządzania ryzykiem dla wyrobu medycznego.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Podnieś swoje kompetencje w zakresie aktualnych wymagań prawnych dotyczących bezpieczeństwa mikrobiologicznego kosmetyków oraz metodologii wykonywania testów obciążeniowych w produktach kosmetycznych.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Warsztaty dedykowane przede wszystkim dla tych, którzy w swojej codziennej pracy mają do czynienia z działaniami marketingowymi produktów leczniczych, wyrobów medycznych czy suplementów diety.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Zmieniony Aneks 16 definiuje odpowiedzialność Osoby Wykwalifikowanej, za to że każda seria produktu została wytworzona i sprawdzona zgodnie z obowiązującym prawem, pozwoleniem na dopuszczenie do obrotu i Dobrą Praktyką Wytwarzania GMP.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Celem warsztatów jest usystematyzowanie i utrwalenie wiadomości oraz praktyczne przygotowanie pracowników do przeprowadzenia procesu walidacji czyszczenia.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Poznaj techniki radzenia sobie w trudnych sytuacjach w telefonicznej rozmowie z pacjentem oraz trudnościami jakie pojawiają się w komunikacji z pacjentem i ich przeciwdziałaniu.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Spotkanie z doświadczonym wdrożeniowcem oraz ocena (i weryfikacja) praktycznych korzyści z metod poprawy produktywności i efektywności produkcji i procesów administracyjnych . Wymiana najlepszych praktyk i doświadczeń.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Kontrola zmian to formalny system, w ramach którego wykwalifikowani przedstawiciele przeglądają proponowane lub faktyczne zmiany, które mogą wpłynąć na status zwalidowanych systemów, urządzeń lub procesów. Jego celem jest określenie potrzeby działań zapewniających i dokumentujących utrzymanie systemu w stanie zwalidowanym.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Celem warsztatów jest praktyczne omówienie prawidłowo przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego w przypadku wystąpienia OOS i OOT oraz uniknięcie ich ponownego wystąpienia w przyszłości.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Praktyczne prześledzenie zapisów oraz wymagań zawartych w przepisach prawnych dotyczących opakowań produktów kosmetycznych oraz zasady doboru opakowań.
szkolenie na zamówienie/szkolenie zamknięte
Środowisko produkcyjne często uważane jest za bardzo specyficzny i ogólnie trudny do zarządzania obszar. Proponowane warsztaty będą oparte na dwóch poziomach – postawy kierowniczej i poziomie umiejętności.

Uczestnicy biorą udział w szkoleniach ogólnorozwojowych z różnych powodów – często jest to ich własna inicjatywa, czasem przełożonego lub wynik jednej z metod badania luk kompetencyjnych. W związku z tym, cele stawiane przed szkoleniem mogą być różne.

Korzyści z realizacji szkoleń prowadzonych przez firmę Gamma

  • wysoki standard prowadzonych zajęć gwarantowany przez doświadczonych trenerów pracujących w firmach farmaceutycznych,
  • bardzo wysoki poziom merytoryczny szkoleń,
  • oferta ściśle dopasowana i na bieżąco dostosowywana do oczekiwań klientów,
  • doświadczenie w pracy z firmami farmaceutycznymi przy realizacji szkoleń specjalistycznych z zakresu prawa farmaceutycznego oraz wymagań dobrych praktyk GxP (projekty szkoleniowe zarówno dla małych firm jak i dla dużych międzynarodowych koncernów),
  • kompleksowa obsługa szkolenia (wykładowca, materiały, pomoce techniczne).

Innowacyjne i dopracowane pod względem merytorycznym szkolenia. Branża farmaceutyczna: szkolenia dla hurtowni i aptek oraz firm farmaceutycznych, a także dbanie o wizerunek marki i jakość produktów. 

Zobacz w dziale:

Najwyższej klasy szkolenia  dla branży logistyki, transportu i spedycji
Przygotowując nasze szkolenia szczególną staranność przykładamy do doboru trenera oraz zakresu merytorycznego – zawsze aktualnego i zawierającego rekomendacje i doradztwo. Dlatego nasi trenerzy to czołowi eksperci w swoich dziedzinach, wiarygodni poprzez praktykę zawodową, publikacje oraz dziesiątki zrealizowanych szkoleń. Programy szkoleniowe to zestaw odpowiedzi na najczęściej nurtujące...
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA DLA DZIAŁÓW PERSONALNYCH ZAWIERAJĄCE GOTOWE ROZWIĄZANIA Z ZAKRESU ZMIAN W PRAWIE PRACY
Przygotowując nasze szkolenia szczególną staranność przykładamy do doboru trenera oraz zakresu merytorycznego – zawsze aktualnego i zawierającego rekomendacje i doradztwo. Dlatego nasi trenerzy to czołowi eksperci w swoich dziedzinach, wiarygodni poprzez praktykę zawodową, publikacje oraz dziesiątki zrealizowanych szkoleń. Programy szkoleniowe to zestaw odpowiedzi na najczęściej nurtujące...
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA UWZGLĘDNIAJĄCE ZMIANY W PRAWIE, AKTUALNY POSTĘP PRAC ORAZ KIERUNKI ZMIAN
Przygotowując nasze szkolenia szczególną staranność przykładamy do doboru trenera oraz zakresu merytorycznego – zawsze aktualnego i zawierającego rekomendacje i doradztwo. Dlatego nasi trenerzy to czołowi eksperci w swoich dziedzinach, wiarygodni poprzez praktykę zawodową, publikacje oraz dziesiątki zrealizowanych szkoleń. Programy szkoleniowe to zestaw odpowiedzi na najczęściej nurtujące...
ZESTAW ODPOWIEDZI NA NURTUJĄCE PYTANIA ORAZ ROZWIĄZANIA DLA OSÓB DZIAŁAJĄCYCH W BRANŻY NIERUCHOMOŚCI I BUDOWNICTWA
Przygotowując nasze szkolenia szczególną staranność przykładamy do doboru trenera oraz zakresu merytorycznego – zawsze aktualnego i zawierającego rekomendacje i doradztwo. Dlatego nasi trenerzy to czołowi eksperci w swoich dziedzinach, wiarygodni poprzez praktykę zawodową, publikacje oraz dziesiątki zrealizowanych szkoleń. Programy szkoleniowe to zestaw odpowiedzi na najczęściej nurtujące...
SPECJALISTYCZNE SZKOLENIA PROWADZONE PRZEZ EKSPERTÓW – SĘDZIÓW, RADCÓW PRAWNYCH.
Przygotowując nasze szkolenia szczególną staranność przykładamy do doboru trenera oraz zakresu merytorycznego – zawsze aktualnego i zawierającego rekomendacje i doradztwo. Dlatego nasi trenerzy to czołowi eksperci w swoich dziedzinach, wiarygodni poprzez praktykę zawodową, publikacje oraz dziesiątki zrealizowanych szkoleń. Programy szkoleniowe to zestaw odpowiedzi na najczęściej nurtujące...
PRAKTYCZNE WARSZTATY USPRAWNIAJĄCE PRACĘ W PROGRAMACH Excel, Word, Outlook
Przygotowując nasze szkolenia szczególną staranność przykładamy do doboru trenera oraz zakresu merytorycznego – zawsze aktualnego i zawierającego rekomendacje i doradztwo. Dlatego nasi trenerzy to czołowi eksperci w swoich dziedzinach, wiarygodni poprzez praktykę zawodową, publikacje oraz dziesiątki zrealizowanych szkoleń. Programy szkoleniowe to zestaw odpowiedzi na najczęściej nurtujące...
PORUSZANE ZAGADNIENIA DOTYCZĄ : ANALIZY FINANSOWEJ FIRMY, CONTROLLINGU, BUDŻETOWANIA
Przygotowując nasze szkolenia szczególną staranność przykładamy do doboru trenera oraz zakresu merytorycznego – zawsze aktualnego i zawierającego rekomendacje i doradztwo. Dlatego nasi trenerzy to czołowi eksperci w swoich dziedzinach, wiarygodni poprzez praktykę zawodową, publikacje oraz dziesiątki zrealizowanych szkoleń. Programy szkoleniowe to zestaw odpowiedzi na najczęściej nurtujące...
SZKOLENIA DLA FIRM FARMACEUTYCZNYCH, APTEK I HURTOWNI FARMACEUTYCZNYCH
SZKOLENIA DLA FIRM FARMACEUTYCZNYCH Nasze szkolenia dla firm farmaceutycznych charakteryzują się doborem zróżnicowanych metod dydaktycznych w celu jak najlepszego przyswojenia wiedzy przez uczestników. Treści merytoryczne jak i metodyka szkoleń są każdorazowo dostosowywane do omawianych zagadnień i problemów. Dla branży farmaceutycznej stworzyliśmy ofertę nowoczesnych specjalistycznych...

Materiały i informacje

Szkolenia miękkie
Najnowsza lista szkoleń miękkich.
Szkolenia twarde
Pobierz listę szkoleń twardych.
Folder informacyjny
Dowiedz się o nas więcej.
Gamma w mediach
Zobacz co piszą o nas media.

Opinie o szkoleniach

Stefa wiedzy

WikiGamma
Autorskie raporty, wartościowy know-how, pigułki wiedzy
Gamma Q&A
Odpowiedzi na często pojawiające się pytania z obszaru HR
Wyzwania
Case studies – najczęstsze problemy i nasze rozwiązania
Wideo
WikiGamma w formacie video
Recenzje
Recenzje książek
Artykuły
Standardowe informacje z obszaru szkoleń

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Porozmawiajmy o Twoich potrzebach:
tel: 22/266 08 48, tel. kom.: 505 273 550,
biuro@projektgamma.pl
Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
© Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.