Finanse dla nie finansistów, czyli co każdy menadżer powinien wiedzieć o finansach

Finanse dla nie finansistów, czyli co każdy menadżer powinien wiedzieć o finansach

Finanse dla nie finansistów, czyli co każdy menadżer powinien wiedzieć o finansach

Tworzenie sprawozdań finansowych w praktyce

Szkolenia finansowe

Czytanie bilansu, rachunku wyników, cash flow, powinno być powszechną wiedzą każdego menedżera

Czytanie bilansu, rachunku wyników, cash flow, powinno być powszechną wiedzą każdego menedżera. Kadra zarządzająca oraz menedżerowie działów niefinansowych powinni z łatwością i ze zrozumieniem poruszać się w świecie finansów. Zapraszamy na finanse dla niefinansistów szkolenie.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.

Obecnie nie ma ustalonego terminu szkolenia otwartego. Dowiedz się o nowym terminie: Konsultant

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF

Obecnie nie ma ustalonego terminu szkolenia online. Dowiedz się o nowym terminie: Konsultant

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Czytanie bilansu, rachunku wyników, cash flow, powinno być powszechną wiedzą każdego menedżera.

Kadra zarządzająca oraz menedżerowie działów niefinansowych powinni z łatwością i ze zrozumieniem poruszać się w świecie finansów.

Szkolenie dostarczy uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości, dzięki czemu będą potrafili analizować kondycję przedsiębiorstwa, diagnozować typowe problemy finansowe oraz bez problemu komunikować się z działem finansowym i księgowym.

Szkolenie finanse dla niefinansistów będzie miało formę wykładów połączonych z prezentacjami przykładów oraz licznymi case study, co pozwoli Państwu wykorzystać nabyte umiejętności w trakcie podejmowania decyzji w oparciu o dane finansowe.

Szkolenia przeznaczone jest dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, które nie mają przygotowania finansowego a w ramach wykonywania swoich obowiązków zawodowych mają z nimi styczność.

Odpowiemy na pytania:

 • czym są finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa?
 • jak poprawić wyniki finansowe wykorzystując dźwignię operacyjną?
 • jakie znaczenie dla firmy ma osiągnięcie progu rentowności?
 • czym jest i do czego służy analiza wskaźnikowa?
 • dlaczego pieniądz ma zmienną wartość w czasie?

Finanse dla niefinansistów - Praktyczne szkolenie, na którym zdobędziesz kompleksową wiedzę o procesach finansowych i zrozumiesz jak przebiegają.

Na warsztaty zapraszamy:

 • Kierownicy projektów
 • Menedżerowie
 • Dyrektorzy ds. personalnych
 • Dyrektorzy ds. marketingu
 • Dyrektorzy ds. sprzedaży
 • Osoby, dla których znajomość zagadnień związanych z finansami jest niezbędna do podejmowania odpowiedzialnych decyzji i rozumienia ich skutków finansowych dla całego przedsiębiorstwa

Czytanie bilansu, rachunku wyników, cash flow, powinno być powszechną wiedzą każdego menedżera.

Kadra zarządzająca oraz menedżerowie działów niefinansowych powinni z łatwością i ze zrozumieniem poruszać się w świecie finansów.

Szkolenie dostarczy uczestnikom wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu finansów i rachunkowości, dzięki czemu będą potrafili analizować kondycję przedsiębiorstwa, diagnozować typowe problemy finansowe oraz bez problemu komunikować się z działem finansowym i księgowym.

Szkolenie finanse dla niefinansistów będzie miało formę wykładów połączonych z prezentacjami przykładów oraz licznymi case study, co pozwoli Państwu wykorzystać nabyte umiejętności w trakcie podejmowania decyzji w oparciu o dane finansowe.

Szkolenia przeznaczone jest dla kadry kierowniczej wyższego i średniego szczebla, które nie mają przygotowania finansowego a w ramach wykonywania swoich obowiązków zawodowych mają z nimi styczność.

Odpowiemy na pytania:

 • czym są finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa?
 • jak poprawić wyniki finansowe wykorzystując dźwignię operacyjną?
 • jakie znaczenie dla firmy ma osiągnięcie progu rentowności?
 • czym jest i do czego służy analiza wskaźnikowa?
 • dlaczego pieniądz ma zmienną wartość w czasie?

Finanse dla niefinansistów - Praktyczne szkolenie, na którym zdobędziesz kompleksową wiedzę o procesach finansowych i zrozumiesz jak przebiegają.

Na warsztaty zapraszamy:

 • Kierownicy projektów
 • Menedżerowie
 • Dyrektorzy ds. personalnych
 • Dyrektorzy ds. marketingu
 • Dyrektorzy ds. sprzedaży
 • Osoby, dla których znajomość zagadnień związanych z finansami jest niezbędna do podejmowania odpowiedzialnych decyzji i rozumienia ich skutków finansowych dla całego przedsiębiorstwa


PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)


29 października 2018r.

09.00
REJESTRACJA, PORANNA KAWA

09.30 -11.00
CO TO SĄ FINANSE W FIRMIE

 • Podstawowe definicje związane z finansami
 • Miejsce finansów w strukturze firmy
 • Współpraca finansów w strukturze firmy
 • Cele strategiczne firmy a finanse

11.00 -11.15
PRZERWA KAWOWA

11.15–12.45
JAK POWSTAJE I CZYM JEST SPRAWOZDANIE FINANSOWE

 • Aktywa, pasywa, przychody, zyski – jak rozumieć
 • Jak jest zbudowany bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych
 • Inne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym – czy one są ważne

12.45 –13.45
LUNCH

13.45 – 16.00
ANALIZA FINANSOWA , ANALIZA DYNAMIKI I STRUKTURY

 • Analiza wskaźnikowa: rentowność, płynność, zadłużenie, obrotowość
 • Jak interpretować liczby i jak czytać „między wierszami”

30 października 2018r.

09.00
PORANNA KAWA

09.30 -10.30
FINANSE NA STYKU PRODUKCJI, SPRZEDAŻY I LOGISTYKI

 • Co TOP Menedżer powinien wiedzieć o finansach
 • Problematyka współpracy działów operacyjnych z finansowymi
 • Co działy produkcji, sprzedaży, logistyki, HR muszą wiedzieć o finansach

10.15 -11.00
ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM

 • Zapasy, należności i zobowiązania – jak optymalizować
 • Dylemat: optymalna czy minimalna wielkość pozycji

11.00 -11.15
PRZERWA KAWOWA

11.15 - 12.45
ZARZĄDZANIE GOTÓWKĄ

 • Ile tak naprawdę mam gotówki w firmie
 • Czy mieć jej bardzo dużo czy lepiej jak najmniej
 • Gotówka w czasie kryzysu

11.15 -12.45
OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

 • NPV – wartość bieżąca netto
 • IRR – wewnętrzna stopa
 • Realizacja projektów

12.45 -13.45
LUNCH

13.45 -15.00
PLANOWANIE FINANSOWE

 • Co się wydarzy w przyszłości
 • Problematyka planowania w czasach niepewności
 • Rok, pięć czy 25 lat?

13.45 – 15.00
FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI, CZYLI SKĄD BRAĆ ŚRODKI NA ROZWÓJ


29 października 2018r.

09.00
REJESTRACJA, PORANNA KAWA

09.30 -11.00
CO TO SĄ FINANSE W FIRMIE

 • Podstawowe definicje związane z finansami
 • Miejsce finansów w strukturze firmy
 • Współpraca finansów w strukturze firmy
 • Cele strategiczne firmy a finanse

11.00 -11.15
PRZERWA KAWOWA

11.15–12.45
JAK POWSTAJE I CZYM JEST SPRAWOZDANIE FINANSOWE

 • Aktywa, pasywa, przychody, zyski – jak rozumieć
 • Jak jest zbudowany bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych
 • Inne informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym – czy one są ważne

12.45 –13.45
LUNCH

13.45 – 16.00
ANALIZA FINANSOWA , ANALIZA DYNAMIKI I STRUKTURY

 • Analiza wskaźnikowa: rentowność, płynność, zadłużenie, obrotowość
 • Jak interpretować liczby i jak czytać „między wierszami”

30 października 2018r.

09.00
PORANNA KAWA

09.30 -10.30
FINANSE NA STYKU PRODUKCJI, SPRZEDAŻY I LOGISTYKI

 • Co TOP Menedżer powinien wiedzieć o finansach
 • Problematyka współpracy działów operacyjnych z finansowymi
 • Co działy produkcji, sprzedaży, logistyki, HR muszą wiedzieć o finansach

10.15 -11.00
ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM OBROTOWYM

 • Zapasy, należności i zobowiązania – jak optymalizować
 • Dylemat: optymalna czy minimalna wielkość pozycji

11.00 -11.15
PRZERWA KAWOWA

11.15 - 12.45
ZARZĄDZANIE GOTÓWKĄ

 • Ile tak naprawdę mam gotówki w firmie
 • Czy mieć jej bardzo dużo czy lepiej jak najmniej
 • Gotówka w czasie kryzysu

11.15 -12.45
OCENA PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH

 • NPV – wartość bieżąca netto
 • IRR – wewnętrzna stopa
 • Realizacja projektów

12.45 -13.45
LUNCH

13.45 -15.00
PLANOWANIE FINANSOWE

 • Co się wydarzy w przyszłości
 • Problematyka planowania w czasach niepewności
 • Rok, pięć czy 25 lat?

13.45 – 15.00
FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI, CZYLI SKĄD BRAĆ ŚRODKI NA ROZWÓJ

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ ONLINE DLA:

1
Dział szkoleń twardych – eksperckich to ponad 10000 uczestników rocznie.
2
Przeszkoliliśmy online ponad 17 000 uczestników.
3
Średnia ocena szkoleń wynosi 4,84 na skali pięciostopniowej.
4
Trenerzy prowadzący szkolenia to uznane autorytety oraz eksperci w swoich specjalizacjach.

OPINIE O SZKOLENIACH

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager
tel. kom.: +48 505 273 483
tel.: +48 (22) 266 08 47
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Preferuję kotakt:

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager
tel. kom.: +48 505 273 483
tel.: +48 (22) 266 08 47
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
Dostępne formaty szkoleniowe:

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager
tel. kom.: +48 505 273 483
tel.: +48 (22) 266 08 47
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Preferuję kotakt:

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel: 22/266 08 48,
tel. kom.: 505 273 550

ul. Mysłowicka 15
01-612 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.