Finanse dla niefinansistów, czyli co menedżer wiedzieć powinien

Finanse dla niefinansistów, czyli co menedżer wiedzieć powinien

Finanse dla niefinansistów, czyli co menedżer wiedzieć powinien

Szkolenia finansowe

Czytanie bilansu, rachunku wyników, cash flow, powinno być powszechną wiedzą każdego menedżera.

INFORMACJE O SZKOLENIU

Szkolenie zamknięte
Poniższy program jest punktem wyjścia do rozmowy na temat potrzeb i oczekiwań wobec szkolenia z tego obszaru. Część szkoleń zamkniętych realizujemy jako jednorazowe wydarzenia, inne stają się elementem szerszego procesu rozwojowego, na który składają się narzędzia wspierające – pre-worki, follow-up’y pigułki wiedzy w formie video, tekstowej bądź podcastu. Często w rezultacie rozmów początkowy program jest znacząco modyfikowany i dostosowany pod kątem kontekstu organizacyjnego, celów przełożonych i działu HR oraz poziomu kompetencji uczestników.

Realizujemy szkolenia zamknięte zarówno w wersji stacjonarnej jak również online.

Szkolenie otwarte
Szkolenia są organizowane w bardzo dobrych centrach edukacyjno szkoleniowych np. Golden Floor Tower w Warszawie. Centra są dobrze skomunikowane i nowoczesne. Mieszczą się w budynkach najwyższej klasy. W trakcie szkolenia zapewniamy catering i przerwy kawowe.

Uwaga! Sale spełniają wytyczne związane z organizacją szkoleń w trakcie epidemii w celu minimalizacji ryzyka zakażenia.

W razie zaostrzenia sytuacji epidemicznej szkolenie przeprowadzimy online

Dodatkową wartością szkolenia otwartego jest wymiana doświadczeń i wiedzy między uczestnikami i trenerem.
Cena obejmuje: udział w szkoleniu, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat, lunch.

Obecnie nie ma ustalonego terminu szkolenia otwartego. Dowiedz się o nowym terminie: Konsultant

Szkolenie online

 • Korzystamy z większości dostępnych technologii transmisji video (Microsoft Teams, Google Meet, Webex, Zoom, Skype for Business, Clickmeeting) jak również narzędzi uatrakcyjniających spotkanie (Mural, Mentimeter, Kahoot, Miro, Videoask, Quizlet etc.)
 • Mamy wyjątkowe doświadczenie wśród firm szkoleniowych w organizacji szkoleń online i webinarów. Prowadziliśmy je długo przed pandemią.
 • Jeśli pojawiają się problemy z użytkowaniem programów nasz asystent online jest dostępny i służy pomocą.
 • Cena obejmuje: udział w szkoleniu online, materiały w wersji elektronicznej, certyfikat PDF

16.03.2022 - 17.03.2022
9.30-16.00
Szkolenie online
1450 zł netto/os.

IDEA SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze skutkami finansowymi decyzji podejmowanych w firmie i towarzyszących im zdarzeń ekonomicznych.

Uczestnik nabędzie umiejętność oceny sytuacji finansowej firmy, ale również określenia przyczyn i skutków finansowych swoich decyzji.

Będzie potrafił sprawnie i płynnie poruszać się w środowisku pojęć finansowych i księgowych. Będzie potrafił określić zależności finansowe w firmie oraz swoje miejsce i rolę w oddziaływaniu na sytuację finansową podmiotu.

Uczestnik szkolenia nabędzie umiejętność czytania sprawozdań finansowych, analizowania wskaźników i wyciągania wniosków.

Efekty szkolenia:

 • zaznajomienie się z pojęciami księgowo-finansowymi
 • swobodne poruszanie się w kategoriach finansowych, rachunkowych, sprawozdawczych i controllingowych
 • zrozumienie wskaźników finansowych i ich znaczenia dla określenia sytuacji finansowej spółki
 • określenie skutków finansowych podejmowanych decyzji
 • świadomość specyfiki nakładów ponoszonych przez firmę
 • ocena wrażliwości firmy na czynniki zewnętrzne – zwiększanie długu i zwiększanie kosztów

Szkolenie ma charakter warsztatowy. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe, prezentację, ćwiczenia. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

Szkolenie odbywa się na platformie Clickmeeting

PROGRAM SZKOLENIA (SZKOLENIE OTWARTESZKOLENIE ONLINESZKOLENIE ZAMKNIĘTE)

Finanse w firmie

 • cel prowadzenia działalności – dokąd zmierzamy? co w związku z tym powinniśmy wiedzieć? Jakich informacji i gdzie szukać?
 • zyski – cel nadrzędny – czy na pewno?
 • zyski i pieniądze – tożsamość czy odrębność?
 • w jaki sposób określenie celu wpływa na pakiet niezbędnych informacji finansowych
 • jakie dane stanowią podstawę informacji o finansach firmy?
 • czym jest sprawozdanie finansowe? Jakich informacji należy szukać w sprawozdaniu?
 • księgowość a finanse – czyli jak znaleźć wspólny język z księgową? czy menedżer musi mieć wiedzę księgową?

Wynik firmy – najważniejsza informacja operacyjna

 • przychody i koszty – ukryte znaczenie prostych kategorii finansowych
 • zasada racjonalnego gospodarowania w wersji współczesnej – skutki dla zarządzania
 • co należy wiedzieć o kosztach? jak należy klasyfikować koszty? jakie modele klasyfikacji ułatwiają prowadzenie działalności? co oznacza klasyfikacja kosztów na „4” i „5”? czym są MPK?
 • czym są centra / ośrodki kosztów? wchodzimy w zarządzanie controllingowe…
 • użyteczność przyjętej klasyfikacji kosztów – modele budżetowania i planowania finansowego – czyli gdzie chcemy być w przyszłości
 • koszty istotne w procesie podejmowania decyzji
 • wynik – kategoria wielopoziomowa - interpretacja poszczególnych kategorii wyników
 • modele następstwa szeregowego – czyli po co są wskaźniki? jak z analizy dynamiki przejść do analizy wskaźnikowej?
 • czy firma jest rentowna? czy wzrost zysku jest wystarczającym argumentem do pozytywnej oceny sytuacji finansowej?
 • Zjawisko dźwigni operacyjnej i finansowej – czyli jak w trudny sposób opisywać proste relacje

Zasoby firmy

 • o czym mówią dane bilansowe? czym są aktywa, a czym pasywa?
 • czy każda firma musi posiadać sprzęt, by być dobrze oceniana? czy sprzęt warunkowe dobrostan spółki?
 • posiadanie a użytkowanie urządzeń – skutki dla zapisów księgowych i dla oceny firmy
 • źródła finansowania działalności – czyli skąd wziąć środki na zakupy?
 • Kapitał własny – czyli czyj? źródła finansowania własnego
 • czy dług sprzyja rozwojowi? jak dalece można się zadłużać?
 • kapitały też kosztują – kategoria kosztu kapitału i jej oddziaływanie na strukturę finansowania
 • jak prawidłowo odczytywać przyjęte zasady finansowania aktywów? jak wskaźniki pokrycia stanowią o kondycji firmy?
 • co oznacza rotacja aktywów obrotowych?
 • należności i ich wpływ na wynik firmy
 • jakie są koszty utrzymania zapasów i zarządzania zapasami?

Jak na podstawie danych finansowych ocenić kondycję przedsiębiorstwa?

 • jak ocenić poziom zadłużenia spółki?
 • co oznacza płynność? Jaką ją oceniać?
 • kapitał pracujący w firmie – analiza zapotrzebowania i cykl konwersji gotówki
 • analiza sprawności gospodarowania czyli jak zaangażowanie pracowników oddziałuje na czas trwania cykli konwersji

Rachunek przepływów pieniężnych – cash flow – świetna kompilacja wszelkich informacji o firmie

 • nie tak wilk straszny… czyli dlaczego nie sporządzamy cash flow, choć to proste zestawienie o bogatej treści
 • modele sporządzania sprawozdania
 • uproszczone zestawienia CF – czym jest EBITDA?
 • rozszerzona analiza płynności gotówkowej na podstawie cash flow
 • płynność i rentowność w jednym miejscu – jak oceniać informacje zapisane w CF?

MIELIŚMY PRZYJEMNOŚĆ PRACOWAĆ ONLINE DLA:

1
Dział szkoleń twardych – eksperckich to ponad 10000 uczestników rocznie.
2
Przeszkoliliśmy online ponad 17 000 uczestników.
3
Średnia ocena szkoleń wynosi 4,84 na skali pięciostopniowej.
4
Trenerzy prowadzący szkolenia to uznane autorytety oraz eksperci w swoich specjalizacjach.
Szkolenie związane z:
 • Finanse dla niefinansistów
 • Kurs Finanse i rachunkowość
 • Finanse dla niefinansistów szkolenie

OPINIE O SZKOLENIACH

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager
tel. kom.: +48 505 273 483
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Preferuję kotakt:

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager
tel. kom.: +48 505 273 483
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Zaznacz liczebność grupy i zostaw dane kontaktowe, a odezwiemy się z wyceną szkolenia.
Dostępne formaty szkoleniowe:

Justyna Baryła-Rychert

Project Manager
tel. kom.: +48 505 273 483
fax: (22) 266 08 51

j.baryla@projektgamma.pl
Justyna Baryła-Rychert
Preferuję kotakt:

Kontakt
biuro@projektgamma.pl
tel.: 505 273 550

ul. Farysa 64
01-971 Warszawa
NIP: 113-26-90-108

Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm. Firma szkoleniowa 2019 roku.
© Konsorcjum Szkoleniowo-Doradcze Gamma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenia dla firm i administracji.