Inne strony: GAMMA DISCOVER

Aspekt prawny, ubezpieczeniowy oraz podatkowy – kompendium wiedzy dla praktyków

UMOWY CYWILNOPRAWNE W PRAKTYCE W 2019 R.

SYTUACJE PROBLEMATYCZNE | Aspekt prawny, ubezpieczeniowy oraz podatkowy – kompendium wiedzy dla praktyków

Podczas szkolenia omówimy regulacje z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych, z uwzględnieniem jednoczesnego zatrudnienia na podstawie różnych stosunków prawnych, kwestie związane z oskładkowaniem kilku umów.

IDEA SZKOLENIA

Podczas szkolenia omówimy regulacje z zakresu zawierania umów cywilnoprawnych, z uwzględnieniem jednoczesnego zatrudnienia na podstawie różnych stosunków prawnych, kwestie związane z oskładkowaniem kilku umów. Na podstawie praktycznych przykładów rozwiązanych zostanie wiele problemów wynikających ze stosowania nowych przepisów dotyczących oskładkowania, minimalnego wynagrodzenia oraz minimalnej stawki godzinowej po zmianach przepisów w 2017 i od 2018 roku. Uczestnicy nauczą się odróżniać stosunek cywilnoprawny od stosunku pracy oraz dowiedzą się jak konstruować umowy, aby nie zakwestionowała ich kontrola ZUS a także PIP.

Umowy cywilnoprawne od dłuższego czasu są weryfikowane przez kontrole PIP i ZUS, stąd ważna dla pracodawców jest znajomość aktualnego orzecznictwa co do ustalania istnienia stosunku pracy i tendencji związanych z dopuszczaniem rozluźnienia podporządkowania w ramach stosunku pracy (tzw. podporządkowanie autonomiczne) oraz podejście ZUS, jeśli chodzi o wyłączone z obowiązku ubezpieczeń umowy o dzieło.
 
Szkolenie dopełni problematyka ozusowania i opodatkowania umów zlecenia. Ponadto, omówimy kwestie zatrudniania kadry zarządzającej, czyli członków zarządu i prokurentów, dzięki czemu szkolenie będzie omówieniem kompleksowym problematyki zatrudnienia cywilnoprawnego przez pryzmat 4 gałęzi prawa: cywilnego, pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatkowego.

Szkolenie skierowane jest do:
Dyrektorów Personalnych, Dyrektorów/Kierowników działów kadr i płac, specjalistów ds. kadr i płac, pracowników firm payrollowych, menagerów nadzorujących działy HR;

Cena szkolenia:

790 zł

Do podanej ceny należy
doliczyć 23% VAT

formularz zgłoszenia
Termin szkolenia:

18

styczeń 2019
Miejsce szkolenia:

Warszawa

Czy możesz uzyskać 50-80%
dofinansowanie do
szkolenia poprzez BUR?
Najpierw zła informacja (dla niektórych) – firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego oraz te, które zatrudniają powyżej 250 os. nie mogą korzystać z BUR. Są od tego wyjątki:
 • firmy z woj. mazowieckiego i pomorskiego – jeśli mają oddziały w innych województwach to mogą szkolić tam zatrudnione osoby
 • duże przedsiębiorstwa z pozostałych 14 województw mogą szkolić osoby na kontraktach menedżerskich, rozliczających się fakturą, pracowników franczyz oraz zatrudnianych przez zewnętrznych partnerów

  Możesz skorzystać z dofinansowania BUR?

  od 50 do 80% dofinansowania do szkolenia z Europejskiego Funduszu Społecznego na wszystkie szkolenia Gamma.
  Na szkolenie: UMOWY CYWILNOPRAWNE W PRAKTYCE W 2019 R.
  18 styczeń 2019 r.

  1

  Skontaktuj się z nami przez formularz na tej stronie albo telefonicznie.

  2

  Dowiesz się od nas jak dostać dofinansowanie.

  3

  Rozwijaj swoje umiejętności z drugą firmą szkoleniową 2017 roku.

  4

  Wykorzystaj nowo zdobyte umiejętności do rozwoju swojej kariery!

  PROGRAM SZKOLENIA

  1. Zasada swobody umów

  2. Język i waluta umowy

  3. Czy podpis na rachunku jest konieczny

  4. Umowa zlecenia a umowa o pracę

  • definicja stosunku pracy
  • porównanie cech umowy zlecenia i umowy o pracę
  • czy zlecenie jest wykonywane pod kierownictwem zleceniodawcy
  • jak zawierać umowy zlecenia, żeby uniknąć stwierdzenia istnienia stosunku pracy
  • uprawnienia kontrolne PIP
  • sankcje za zawieranie umów cywilnoprawnych na warunkach umowy o pracę
  • Jakich zapisów unikać, aby umowa zlecenia nie miała cech umowy o pracę

  5. Dzieło a zlecenie w praktyce

  • różnice i podobieństwa w konstrukcji umów
  • umowa rezultatu a umowa należytego starania
  • czy przy zleceniu jest rezultat
  • czy przy dziele jest usługa
  • oskładkowanie umów o dzieło
  • kiedy ZUS podważa umowy o dzieło
  • co to jest umowa o świadczenie usług
  • czy powtarzalność czynności przekreśla możliwość zawarcia umowy
  • czy dzieło może mieć charakter okresowy
  • protokół pokontrolny – jak z nim postępować
  • umowy z własnym pracownikiem
  • umowa zlecenia z cudzym pracownikiem
  • umowa zlecenia z emerytem lub rencistą – problem interpretacyjny
  • kilka umów zlecenia – największy problem roku 2018
  • umowa zlecenia a działalność gospodarcza – w 2018 uwaga na „mały ZUS”
  • umowy z uczniami i studentami do lat 26

  6. Minimalne wynagrodzenie w umowach cywilnoprawnych

  • minimalne wynagrodzenie 2018 u pracowników i zleceniobiorców
  • umowy zlecenia a umowy o świadczenie usług
  • pojęcie przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi
  • minimalne wynagrodzenie a samozatrudnienie
  • ewidencja godzin przy zleceniu
  • wprowadzenia okresowości wypłat
  • wadliwe świadczenie usług a wynagrodzenie
  • wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia
  • czy po 31 grudnia 2016 r. można zawierać nieodpłatne umowy zlecenia
  • minimalne wynagrodzenie a umowy o dzieło
  • minimalne wynagrodzenie a kontrakty menedżerskie

  7. Umowy o przeniesienie praw autorskich

  • umowy o pracę
  • umowy o dzieło
  • umowy zlecenia
  • inne możliwości

  8. Samozatrudnienie

  9. Członkowie zarządów i rad nadzorczych

  • podstawy zatrudnienia
  • oskładkowanie

  10. Przychody i koszty podatkowe

  • rodzaje przychodów i moment ich powstania
  • koszty 20% i 50%
  • limit kosztów autorskich – konsekwencje obowiązywania i sposoby optymalizacji
  • planowane zniesienie limitu kosztów autorskich
  • umowy z cudzoziemcami
  • umowy do 200 zł

  11. Wybrane zagadnienia

  • podatkowe konsekwencje śmierci zleceniobiorcy
  • BHP zleceniobiorców
  • delegacje zleceniobiorców
  • odpowiedzialność materialna
  • podatkowe skutki korygowania składek ZUS
  • umowy cywilnoprawne a zajęcia komornicze

  Cena szkolenia
  790 zł

  Miejsce szkolenia

  Warszawa

  Termin szkolenia
  18 styczeń 2019
  Czy możesz uzyskać 50-80%
  dofinansowanie do
  szkolenia poprzez BUR?

  Klienci, dla których Gamma zrealizowała szkolenia:

  TRENERZY SZKOLENIA

  Opinie o szkoleniach

  Konsultant szkolenia

  Szybki kontakt

  Justyna Baryła-Rychert

  Project Manager
  tel. +48 (22) 266 08 47
  fax: (22) 266 08 51

  j.baryla@projektgamma.pl
  Justyna Baryła-Rychert

  Interesuje Cię to szkolenie?

  Zostaw adres e-mail i nr. telefonu a przypomnimy Ci o tym szkoleniu.
  Przypomnij mi:
  Preferuję kotakt:

  ZGŁOSZENIE NA SZKOLENIE

  Zgłoszenie prosimy przesłać na adres szkoleniaeksperckie@projektgamma.pl lub faks 22 266 08 51 Wybrane szkolenie:

  UMOWY CYWILNOPRAWNE W PRAKTYCE W 2019 R. SYTUACJE PROBLEMATYCZNE | Aspekt prawny, ubezpieczeniowy oraz podatkowy – kompendium wiedzy dla praktyków

  Termin szkolenia: 18 styczeń 2019 r.
  Imię i NazwiskoStanowiskoTelefonAdres e-mail

  1*

  2

  3

  4

  5

  * Zaproszenia wysyłamy bezpośrednio do uczestników szkolenia – e-mailem.

  Warunki zgłoszenia
  • Cena uczestnictwa dla 1 osoby: 790 zł
   Do podanej ceny należy doliczyć 23% VAT.
  • Cena obejmuje prelekcje, materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, lunch.
  • Wypełnienie formularza zgłoszeniowego stanowi zawarcie wiążącej umowy pomiędzy zgłaszającym a Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp.j.
  • Odbiór zgłoszenia potwierdzimy mailem.
  • Prosimy o dokonanie wpłaty w terminie 14 dni od momentu otrzymania faktury.
   Wpłaty należy dokonać na konto:
   Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Sp. J.
   01-612 Warszawa
   ul. Mysłowicka 15
   Nr konta: 26 1140 2017 0000 4102 0842 7785
  • W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 14 dni przed warsztatami, uczestnik zostanie obciążony kosztami w wysokości 20% opłaty za udział.
  • Rezygnacja ze szkolenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia będzie skutkowała obciążeniem uczestnika całkowitym kosztem za szkolenie. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej.
  • Zamiast zgłoszonej osoby w Wydarzeniu może wziąć udział inny pracownik firmy.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w programie oraz do odwołania Wydarzenia.
  • Nieodwołanie zgłoszenia i niewzięcie udziału w wydarzeniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

  Szkolenia - logistyka, transport, spedycja

  zobacz najbliższe szkolenia.
  Najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych
  2018-10-24
  24 październik 2018
  2018-10-24
  Warszawa
  Warszawa
  Najnowsza wersja oficjalnych reguł Międzynarodowej Izby Handlowej do interpretacji terminów handlowych. Zapraszamy na szkolenie Incoterms . Aktualne informacje o najnowszej wersji Incoterms® 2010 oraz nowa klasyfikacja reguł i terminów.
  OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PRZEWOZU W TRANSPORCIE I MAGAZYNIE
  2018-11-20
  20 listopad 2018
  2018-11-20
  Warszawa
  Warszawa
  Zagadnienia związane z towarami niebezpiecznymi, obowiązkami uczestników przewozu, a także sposobów korzystania z możliwości zwolnień i wyłączeń od przepisów ADR .Zapraszamy na szkolenie Przepisy umowy ADR 2017r.obowiązki uczestników przewozu w transporcie i magazynie.
  2018-11-23
  23 listopad 2018
  2018-11-23
  Warszawa
  Warszawa
  Podstawy prawne, regulacje UE, obowiązek sprawozdawczy, reprezentacja podmiotów, Nomenklatura Scalona, Simstat, uproszczone deklarowanie rodzajów obrotów. Zapraszamy na szkolenie intrastat.
  PRAKTYCZNE WYKORZYSTANIE APLIKACJI MS EXCEL
  2018-11-28
  28 listopad 2018
  2018-11-28
  Warszawa
  Warszawa
  W szkoleniu duży nacisk zostanie położony na dostosowanie programu MS Excel do indywidualnych potrzeb wynikających chociażby z uwarunkowań danej organizacji oraz różnych sposobów prezentowania analiz.
  Aktualności i zmiany w przepisach celnych
  2018-11-28
  28 listopad 2018
  2018-11-28
  Warszawa
  Warszawa
  Szkolenie daje możliwość uzyskania wiedzy z zakresu obrotu towarowego z zagranicą oraz obrotu w UE. Oferuje bogaty i dostosowany do potrzeb uczestników program, umożliwiając im dyskusję merytoryczną i szersze skupienie się na tych kwestiach i zagadnieniach, które są dla nich szczególnie istotne oraz analizie przypadków.
  WARSZTATY KOMPUTEROWE
  2018-12-10
  10 grudzień 2018 -
  2018-12-11
  11 grudzień 2018
  Warszawa
  Warszawa
  Nasze szkolenie uczy jak używać funkcji Excela w taki sposób, aby wszystko było jasne nie tylko na szkoleniu, ale również potem, już w pracy. Poziom szkolenia z excela dopasowujemy do grupy oraz tego w jaki sposób wykorzystują arkusz w swojej pracy.
  Szkolenie dla spedytorów i logistyków
  2019-01-18
  18 styczeń 2019
  2019-01-18
  Warszawa
  Warszawa
  Szkolenie dla spedytorów i logistyków porządkujące wiedzę na temat prawnych aspektów ich pracy. Zapraszamy na szkolenie CMR i prawo przewozowe.
  2019-02-18
  18 luty 2019
  2019-02-18
  Warszawa
  Warszawa
  Szkolenie pozwala wyjaśnić specyficzne pojęcia występujących wyłącznie w transporcie morskim (między innymi: rola i odpowiedzialność osoby określonej mianem „shipper”). Omówimy temat obiegu dokumentów oraz rolę konosamentu (Bill of lading). Zapraszamy na szkolenie transport morski, konosament.
  Reklamacja szkód w międzynarodowym prawie przewozowym
  2019-03-11
  11 marzec 2019
  2019-03-11
  Warszawa
  Warszawa
  Reklamacja szkód w międzynarodowym prawie przewozowym. Spotkanie poprowadzi wybitny ekspert w dziedzinie dochodzenia roszczeń i reklamacji z tytułu transportu i spedycji. Zapraszamy na szkolenie Proces reklamacyjny i dochodzenie odszkodowań za utratę ładunku.
  Strona należy do grupy Gamma realizującej szkolenia eksperckie, sprzedażowe, managerskie, farmaceutyczne oraz team building dla firm
  © Gamma sp. j. ul. Mysłowicka 15, 01-612 Warszawa. Wszelkie prawa zastrzeżone.